PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for Facebook-kampanjen "Beyond: Two Souls – de mange ansiktene til Jodie Holmes"

1.Facebook-kampanjen "Beyond: Two Souls - de mange ansiktene til Jodie Holmes" ("Kampanjen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Kampanjen ("Deltakere").

2.Kampanjen åpnes 25.10.2013 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 01.12.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden".

3.Det er gratis å delta i denne Kampanjen, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Kampanjen godtar Deltakerne å følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

4. Hensikten med Kampanjen er å lage et bilde av Jodie Holmes (hovedfiguren i spillet Beyond: Two Souls) ("Bilde") ved å sette sammen Facebook-profilbilder som har blitt lastet opp av Deltakerne.

5.For å delta i Kampanjen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Kampanjeperioden:

   a)gå til Beyond: Two Souls-siden på beyond.eu.playstation.com/extraordinarylife ("Nettsted");

   b)klikke på kategorien "Beyond: Two Souls - ekstraordinært liv" ("Applikasjon") på Nettstedet;

   c)klikke på Koble til Facebook;

   d)laste opp Facebook-profilbildet til Applikasjonen via Facebook-tilkoblingen; og

   e)Deltakerne må sørge for at innleggene deres samsvarer med retningslinjene for communityet (det er spesielt viktig å unngå å sende inn innlegget to ganger og opprette duplikate tråder) og eu.playstation.com-bruksvilkårene.

6.Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag.

7. Hver Deltaker må følge de generelle reglene, spesielt del 7 og 8. I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

   a) pornografisk eller seksuelt innhold.

   b) grovt, støtende eller hatsk innhold.

   c) trakasserende eller nedsettende innhold.

   d) innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

   e) innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne,

   f) religion, etnisk opphav eller nasjonalitet

   g) voldelig eller farlig oppførsel, og/eller

   h) spam, annonser eller annen reklame

8. Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Kampanjen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under deres kontroll.

9. Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett. Deltakerne garanterer at bidragene deres ikke inneholder et bilde av en annen person. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

10. I henhold til disse Vilkårene vil hver Deltakers bidrag bli en del av Bildet. Bildet vises på Nettstedet på en dato som bekreftes av Arrangøren, men ikke senere enn seks (6) uker etter Sluttdatoen. Når Bildet vises, kan Deltakerne laste ned, skrive ut og bruke Bildet som personlig illustrasjonsbilde i minst fire (4) uker etter at Bildet har blitt publisert.

11.Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Kampanjen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

12. Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

13. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Kampanjen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

14. Hver Deltaker godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren. 

15. Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Deltakernes navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på hver Deltaker blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Beyond: Two Souls - the Many Faces of Jodie Holmes Facebook Promotion til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

16. Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene, eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag.

17. Ved levering vil alt materialet som er laget av, utviklet av eller produsert av Deltakerne i forbindelse med bidraget, bli eiendommen til Arrangøren. Deltakerne gir herved Arrangøren alle åndsverkrettigheter (inkludert fremtidige rettigheter) fra bidraget og som ellers oppstår i forbindelse med bidraget. Deltakerne frasier seg også alle moralske rettigheter i forbindelse med deltakelsen som de nå eller senere kan ha rett til i henhold til loven om enerett, design og patenter fra 1988, selv om den skulle bli endret, og all lignende lovgivning som gjelder overalt i verden. Deltakerne godtar å handle i henhold til dette og signere all dokumentasjon som vil være aktuell for å gjøre denne delen gyldig.

18. Arrangøren garanterer ikke at bidragene til hver Deltaker blir brukt eller blir tilgjengelige på andre måter.

19. Personlig informasjon som Deltakerne oppgir når de deltar, blir kun oppbevart og brukt av Arrangøren, deres konsernselskaper og deres leverandører og konsulenter for å administrere kampanjen, i henhold til Arrangørens retningslinjer for personvern og som avtalt med Deltakerne.

20. Alle betingelser, garantier og representasjoner som eksplisitt eller implisitt er en del av lovgivningen eller på andre måter tilknyttet Kampanjen, er ekskludert så langt lovgivningen tillater det.

21. Arrangøren skal ikke være ansvarlig for tap eller skade som Deltakerne opplever som et direkte eller indirekte resultat av Kampanjen. Men Arrangøren gjør ingen forsøk på å ekskludere eller begrense ansvaret sitt for dødsfall eller personskader som oppstår som et resultat av uaktsom eller ulovlig feilrepresentasjon.

22."Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

23.Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

Facebook-merknad:

Denne Kampanjen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av eller tilknyttet Facebook. Hver Deltaker oppgir opplysningene sine til Arrangøren og ikke Facebook. Informasjonen som hver Deltaker oppgir, blir bare brukt til å administrere Kampanjen. Hver Deltaker godtar at Facebook ikke skal ha noe ansvar i tilknytning til Kampanjen.