PlayStation.com

Juridisk

 
 

Spesifikke regler for "Batman: Arkham Knight"-konkurransen

Vilkår og betingelser

 

1.             "Batman: Arkham Knight"-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

 

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 20.04.2015 klokken 10.00 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 16.05.2015 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdato"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klikke på koblingen til "Batman: Arkham Knight"-konkurransen;

c)     angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)    klikke på "Start" for å begynne quizen med svaralternativer;

e)     svare på spørsmålene med svaralternativer, skrive inn svar på det Avgjørende spørsmålet ("Avgjørende spørsmål"), angi den unike CAPTCHA-koden som vises, og klikke på Send inn; og

f)     angi informasjon i de tilgjengelige feltene og klikke på Send inn.

 

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

 

6.             Det blir kåret én (1) vinner ("Vinner") og fem (5) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner"). Vinneren og Andreplassvinnerne blir valgt ut på følgende måte:

 

a)     hver Deltaker får en poengsum tilsvarende antall spørsmål med svaralternativer som ble riktig besvart ("Poengsum");

b)    Vinneren er den Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis det blir uavgjort, skal Vinneren være den Deltakeren som får den høyeste Poengsummen og avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

c)     hvis, i stedet for uavgjort, ikke nok Deltakere avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet, skal Vinneren være den Deltakeren som kom nærmest riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

d)    hvis det fremdeles er uavgjort, skal de aktuelle Deltakerne svare på enda et Avgjørende spørsmål for å kåre Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a), b) og c) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én Vinner står igjen; og

e)     Andreplassvinnerne vil være de Deltakerne med de fem (5) høyeste poengsummene etter Vinneren, og dette skal avgjøres i henhold til mekanismen forklart under a), b), c) og d) ovenfor.

 

7.             Arrangøren må gi Vinneren og hver Andreplassvinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

8.             For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må Vinneren og hver av Andreplassvinnerne svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på ved å oppgi fullstendig navn, postadresse og fødselsdato. Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan Vinneren og hver Andreplassvinner bli diskvalifisert.

 

9.             Vinneren vinner:

a)   ett (1) Special Edition Batman: Arkham Knight PlayStation®4-system;

b)   én (1) Special Edition Batman: Arkham Knight DUALSHOCK®4 trådløs kontroller; og

c)   ett (1) eksemplar av Batman: Arkham Knight PlayStation®4-spillet,

til en total verdi av ca. 725 EUR / 1029 AUD / 19 773 CZK / 5403 DKK / 1070 NZD / 6183 NOK / 3003 PLN / 48 588 RUB / 6673 SEK / 777 CHF / 525 GBP ("Vinnerpremie").

 

10.          Hver Andreplassvinner vinner ett (1) eksemplar av Batman: Arkham Knight PlayStation®4-spillet til en total verdi av ca. 83 EUR / 117 AUD / 2260 CZK / 617 DKK / 122 NZD / 706 NOK / 343 PLN / 5555 RUB / 762 SEK / 89 CHF / 60 GBP ("Andreplasspremie ").

 

11.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

a)     Vinnerpremien med bud til Vinneren; og

b)    Andreplasspremien via registrert post til hver Andreplassvinner,

 i løpet av to (2) uker etter å ha mottatt informasjonen til en Vinner og Andreplassvinner.

 

12.          I disse vilkårene betyr "Premie" Vinnerpremien og/eller Andreplasspremien etter hva som er nevnt i konteksten.

 

13.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

14.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

15.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

16.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

17.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke Vinnerens eller en Andreplassvinners lovbestemte rettigheter (hvis du har noen).

 

18.          Vinneren og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

 

19.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 8 og 18, eller bruker flere kontoer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

20.          Vinneren og hver Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

21.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere Vinnerens og hver Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er). Vinnerens og hver Andreplassvinners navn blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelige til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket "Batman: Arkham Knight Competition" til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

22.          Generelle regler gjelder for Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

23.          "Arrangøren" er Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.