PlayStation.com

Juridisk

 
 

Spesifikke egler for "For spillerne"

Vilkår og betingelser - 

1. "For spillerne" ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører og konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").

2.  Konkurransen åpnes for bidrag 01.11.2013 klokken 13.00 (norsk tid) ("Åpningsdatoen") og avsluttes 31.12.2013 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdatoen"). Perioden fra Åpningsdatoen til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3.  Denne Konkurransen er kostnadsfri å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig. Ved å delta i denne Konkurransen godtar Deltakerne og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår").

4.  For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)  Gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på eu.playstation.com/psn/competitions;

b)  Klikke på koblingen til "For spillerne";

c)  Angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet;

d)  Klikke på "Start" for å begynne tidtakingen i quizen med svaralternativer;

e) Svare på alle spørsmålene med flere svaralternativer så raskt som mulig, angi den unike CAPCHA-koden som vises, og klikke på Send inn når du er ferdig for å stoppe tidtakeren; og

f) Angi følgende opplysninger i de tilgjengelige feltene og klikke på "Send inn:"

                 i.   bekreftelse av e-postadresse;

                 ii.   fullt navn;

                 iii.   fødselsdato; og

                 iv.   bostedsland.

g)  Deltakerne må sørge for at de overholder eu.playstation.com-bruksvilkårene.

5.  Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

6.  Det vil være én (1) vinner ("Vinner"), og avgjørelsen tas på følgende måte:

a)  Hver Deltaker får en poengsum ut fra hvor mange spørsmål som ble riktig besvart ("Poengsum"), og en tid som gjenspeiler tiden det tok å svare på spørsmålene og klikke på Send inn ("Tid"). Tidene registreres med tre desimaler;

b)  Vinneren er Deltakeren med høyest Poengsum. Hvis flere enn én Deltaker får lik Poengsum, blir Vinneren den Deltakeren som fikk høyest Poengsum på kortest Tid; og

c)  Hvis flere enn én Deltaker får lik høyeste Poengsum og samme Tid, skal de Deltakerne fullføre enda en tidsbasert quiz med flere svaralternativer for å finne ut hvem som blir Vinneren i henhold til rangeringsmekanismen under a) og b) ovenfor. Hvis det fremdeles er uavgjort, skal denne prosessen gjentas til én Vinner står igjen.

7.  Arrangøren skal gi beskjed til Vinneren om at han/hun er valgt ut via e-post i løpet av én (1) uke etter Sluttdatoen.

8.  Vinneren vinner følgende til en verdi av ca. 4136,67 AUD / 2468,94 GBP/ 2910,00 EUR / 74 345 CZK / 21 705 DKK / 4690,60 NZD / 23 670 NOK / 12 180 PLN og 127 360 RUB ("Premie"):

a)  ett (1) PlayStation®4-system og én (1) trådløs DUALSHOCK®4-kontroller;

b)  én (1) Sony Bravia-TV - KDL - 40W905A;

c)   ett (1) PS®Vita-system (wifi + 3G);

d)  én (1) Xperia Z1-smarttelefon; og

e)  tre (3) PS4-spill (KnackTM, Assassin's Creed® IV Black FlagTM og KillzoneTM: Shadow Fall).

9.  For å gjøre krav på Premien må Vinneren svare på Arrangørens e-postmelding med navn, fødselsdato og postadresse i løpet av tretti (30) dager etter at de har mottatt Arrangørens e-post.

10. Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

11. Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

12. Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

13. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

14. Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende Premien til Vinneren i løpet av tretti (30) dager etter at de har mottatt en Vinners opplysninger.

15.  Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den ble levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke en vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

16. Hver Vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren. 

17. Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnerens navn på Arrangørens nettsted(er). Navnet på Vinneren blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket 4 The Players til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

18. Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie.

19. Vinneren kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

20.  Generelle regler gjelder for denne Konkurransen. Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

21. "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

22. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.