PlayStation.com

Juridisk

 
 

Kampanje for SingStar-kupongkode – Vilkår og betingelser

Desember 2015

 

 

"Aktuelle butikker"

SingStar-butikken, PlayStation®3-systembutikken, PlayStation®4-systembutikken og PlayStation® Store, ekskludert alle andre PlayStation®-systembutikker og all handel i spill.

"Sluttdato"

det tidligste av (i) 04.01.2016 kl. 00.59 norsk tid; og (ii) når 50 000 Kupongkoder (som definert nedenfor) har blitt innløst

"Åpningsdato"

14.12.2015 kl. 01.01 norsk tid

"Kupongkode"

En kupongkode som utløper på Kupongkodens utløpsdato, og som kan brukes til å kjøpe følgende forhåndsbestemte sang, valgt ut av Arrangøren, fra en Aktuell butikk:

"It’s My Life" av Bon Jovi til bruk med SingStar på PlayStation®3 eller PlayStation®4

"Kupongkodens utløpsdato"

04.01.2016 kl. 00.59 norsk tid

"Deltakerland"

Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike

 

  1. Dette kupongkodetilbudet ("Tilbud") er åpent for beboere i Deltakerlandene som er 18 år eller eldre, og som er hovedkontoinnehavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network) som:
    1. (i) har takket ja til å motta markedsføringsmeldinger på e-post fra Arrangøren; og (ii) har mottatt en e-post på e-postadressen som de oppga da de takket ja til å motta slike markedsføringsmeldinger, fra Arrangøren med Kupongkoden; og/eller
    2. er PlayStation og/eller SingStar Facebook-fans og/eller PlayStation og/eller SingStar Twitter-følgere og kan få tilgang til innlegget/tweeten med Kupongkoden ("Kvalifiserte personer").

 

2.             Dette Tilbudet åpner på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden"

 

3.             Avhengig av tilgjengelighet er en Kvalifisert person kvalifisert til å motta totalt én (1) innløsing av en Kupongkode.

 

4.             Kupongkoder utløper på Kupongkodens utløpsdato.

 

5.             Kupongkoder er avhengig av tilgjengelighet og underlagt vilkår og betingelser for bruk.  Klikk her for å få mer informasjon. Bare én Kupongkode kan brukes i enhver enkelttransaksjon. Kupongkoder kan ikke brukes i forbindelse med andre kampanjer.  Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre.  Ingen penger blir tilbudt.  Kupongkoder blir ikke erstattet hvis de blir mistet, skadet eller stjålet.

 

6.             Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

 

7.             Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med Tilbudet.

 

8.             Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke mottar eller innløser Kupongkoden som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens eller tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare. 

 

9.             Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter Arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

 

10.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

11.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

12.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.