PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for Shadow of the Colossus-designkonkurranse

 

 

1.             "Shadow of the Colossus-designkonkurransen" ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

 

2.              Deltakere i alderen tolv (12) til sytten (17) år må ha skriftlig samtykke fra foreldre eller verge for å delta i Konkurransen og gjøre krav på Premien (som definert nedenfor).

 

3.             Konkurransen åpnes for bidrag 24. januar 2018 klokken 09.00 norsk tid ("Åpningsdatoen") og avsluttes 22. februar 2018 klokken 00.59 norsk tid ("Sluttdatoen").  Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

 

4.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

 

5.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden: 

a)       designe et originalt bilde med tema fra Shadow of the Colossus. Dette bildet må være 210 mm bredt og 280 mm langt og ha en oppløsning på 300 dpi;

b)    Deltakerne kan velge å designe et bilde ved enten å:

(i) bruke designpakker på datamaskinen eller

(ii) bruke andre metoder og materialer;

c)     når bildet er ferdig, må Deltakerne lagre et digitalt eksemplar av det ferdige bildet (hvert omtalt som et "Bilde");

d)    logge på Twitter-kontoen sin (hvis de ikke allerede har en Twitter-konto, kan de opprette en kostnadsfritt ved å gå til https://twitter.com/signup);

e)     skrive en tweet på Twitter-kontoen deres med hashtaggen #ColossusArt ("Tweet");

f)     laste opp bildet til Tweeten;

g)    legge ut Tweeten

 

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor). 

 

7.             Hver deltaker må følge de generelle reglene og spesielt del 6 og 7.  I tillegg kan ikke bidragene inneholde:

a)     pornografisk eller seksuelt innhold.

b)    grovt, støtende eller hatsk innhold.

c)     trakasserende eller nedsettende innhold.

d)    innhold som går utover personvernet eller sikkerheten til deg selv eller andre.

e)     innhold som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, religion, etnisk opphav eller nasjonalitet.

f)     voldelig eller farlig oppførsel; og/eller

g)    spam, annonser eller annen reklame

 

8.             Hver Deltaker godtar å gi Arrangøren en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri rett til å bruke bidrag til kampanjer og andre formål som er relatert til Konkurransen, på alle medier, inkludert onlineplattformer som er under Arrangørens kontroll. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til inkludering av Bildet deres i Vinnerpremien som Arrangøren og/eller tredjeparter kan fordele og/eller kommersialisere som de selv ønsker etter eget skjønn.

 

9.             Alle bidragene må være helt originale slik at de ikke bryter med tredjeparters opphavsrett.  Arrangøren tar ikke på seg ansvar for Deltakere som overser disse Vilkårene, og hver Deltaker godtar å holde Arrangøren skadesløs mot eventuelle krav som oppstår fra tredjeparter på grunn av brudd på disse Vilkårene.

 

10.          Det vil være femti (50) vinnere (hver omtalt som en "Vinner").  Hver Vinner velges ut av en uavhengig dommer som ikke kan delta i Konkurransen selv, basert på bildets originalitet og kreativitet. Avgjørelsen til dommeren er endelig.

 

11.          Arrangøren skal gi beskjed til hver Vinner via en privat melding ("PM") på Twitter om at de er valgt ut, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

 

12.          For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må hver Vinner svare på Arrangørens PM i løpet av to (2) uker fra datoen som Arrangøren sendte PM på, ved å oppgi fullstendig navn, postadresse, e-postadresse, fødselsdato og grunnen(e) til at de valgte å lage Bildet.  Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan hver Vinner bli diskvalifisert.

 

13.           Hver Vinner vinner én (1) Shadow of the Colossus-designbok til en total verdi av GBP 62 ("Vinnerpremie").

 

14.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

a)     Premien til hver Vinner via registrert post og

b)    i løpet av seks (6) uker etter å ha mottatt en Vinners opplysninger

 

15.          I disse Vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie.

 

16.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

 

17.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

 

18.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

19.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

 

20.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke en Vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

 

21.          Hver vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

 

22.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 7, 9 og/eller 12, eller bruker flere kontoer og/eller automatiserte systemer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

 

23.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

 

24.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnernes navn på Arrangørens nettsted(er).  Navnet på hver Vinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket med Shadow of the Colossus Fan Art Competition, til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

 

25.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

 

26.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

 

 

Twitter-merknad:

 

Informasjon om hvordan du deltar og vinner premier er en del av betingelsene for å delta.  For å delta i Konkurransen må du godta disse vilkårene og Twitter-reglene (tilgjengelig på: http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).