playstation.com

Juridisk

Forespørsel om å avbryte tjeneste

Rett til tilbaketrekking

Du har rett til å trekke deg fra tjenestene nedenfor i løpet av 14 dager uten å oppgi en grunn. Tilbaketrekksperioden utgår etter 14 dager fra dagen som kontrakten ble opprettet på. For å trekke deg må du informere oss* om avgjørelsen din om å trekke deg fra kontrakten med en tydelig kunngjøring (f.eks. et brev sendt per post eller kunngjøring formidlet via telefon, faks eller e-post). Du kan bruke det vedlagte tilbaketrekkingsskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

support@no.playstation.com

 

85 22 88 63

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

United Kingdom

 

Til Sony Interactive Entertainment,

Jeg meddeler herved at jeg avbryter kontrakten for levering av følgende tjeneste:

Navn på tjeneste:

Bestillingsdato:

Online-ID:

Registrerings-ID:

Adresse:

Navn:

Fødselsdato: 

Signatur (hvis det er en papirkopi):

 

 

Dato:

 

Følger for tilbaketrekking

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi refundere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstra kostnader som har vært et resultat av ditt valg av leveringstype, bortsett fra den billigste typen av standardleveringer som tilbys av oss), uten unødvendig forsinkelse og ikke under noen omstendigheter senere enn 14 dager etter den dagen som vi får beskjed av deg om at du ønsker å trekke deg fra kontrakten. Vi vil utføre slike tilbakebetalinger med samme betalingsmetode som du brukte for den første transaksjonen, med mindre noe annet er avtalt – ikke under noen omstendigheter vil en slik refusjon medføre gebyrer.