playstation.com

Juridisk

Anmodning om kansellering av tjenesten

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra tjenesten under innen 14 dager uten å oppgi en grunn. Angrerettperioden utløper 14 dager etter dagen kontrakten ble inngått. For å hevde angreretten din må du informere oss* om avgjørelsen om å trekke deg fra kontrakten. Det gjør du med en utvetydig uttalelse, for eksempel i et brev sendt i posten eller med faks eller e-post, eller ved å fortelle det på telefonen. Du kan bruke den vedlagte malen for å trekke deg fra kontrakten, men det er ikke obligatorisk.

support@no.playstation.com

Kontakt oss

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

Storbritannia

 

Til Sony Interactive Entertainment

Jeg gir med dette beskjed om at jeg avbryter kontrakten min om levering av følgende tjeneste:

Navn på tjeneste:

Bestillingsdato:

Online-ID:

Påloggings-ID:

Adresse:

Navn:

Fødselsdato:

Underskrift (hvis det er et papir):

 

Dato:

 

Hva som skjer hvis du trekker deg

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, innbefattet leveringskostnader (med unntak av ekstrautgifter som følge av ditt valg av en annen leveringstype enn den billigste typen standard levering tilbudt av oss), uten unødvendige forsinkelser og ikke under noen omstendigheter senere enn 14 dager fra den dagen da vi fikk beskjed om din avgjørelse om å trekke deg fra kontrakten. Vi skal gjennomføre tilbakebetalingen med samme betalingsmetode som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har gått med på noen annet. Du skal uansett ikke betale noen avgifter for en slik tilbakebetaling.