PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SEN-KUPONGKODE

1.       Denne kupongkoden ("Kupongkode") utstedes av Sony Interactive Entertainment Europe Limited med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (organisasjonsnr. 6020283) ("vi""oss""vårt"). Når vi refererer til "deg" eller "ditt", mener vi mottakeren av Kupongkoden.

 

2.       For å løse inn en Kupongkode må du ha (i) den spesifiserte maskinvaren; (ii) en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network)-konto registrert i landet som Kupongkoden gjelder for; og (iii) Internett-tilkobling (f.eks. bredbånd, wifi eller mobilt Internett, avhengig av Sony-plattformen). Du er ansvarlig for gebyrer tilknyttet Internett-tilkoblingen.

 

3.       Hvis du vil åpne en SEN-konto, må du være minst 7 år gammel og godkjenne SEN Terms of Service (Tjenestevilkårene) og Privacy Policy (Personvernerklæringen). Begge er tilgjengelige på sonyentertainmentnetwork.com/legal. Hvis du er under 18 år, må dine foreldre eller foresatte åpne en SEN-hovedkonto og opprette en bikonto for deg. Hvis du har en bikonto, må du få samtykke fra innehaveren av SEN-hovedkontoen før du løser inn denne Kupongkoden.

 

4.       Hvis ikke annet er oppgitt, kan Kupongkoder bare brukes én gang for én SEN-konto. Kupongkoder, som er underlagt gjeldende lovgivning, kan ikke byttes, overføres, selges, løses inn eller returneres for penger eller kreditt (bortsett fra at du kan gi en Kupongkode som du har kjøpt, til noen andre som en gave).

 

5.       Kupongkoder må brukes før en spesifisert utløpsdato. Informasjon om utløpsdatoen og eventuelle ekstra restriksjoner blir oppgitt sammen med Kupongkoden.

 

6.       Kupongkoder blir ikke erstattet hvis de mistes, ødelegges, stjeles eller på andre måter brukes uten din tillatelse. Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller midlertidig stenge brukerkontoer og be om alternative former for betaling, samt foreta alle nødvendige handlinger for å beskytte interessene våre hvis en Kupongkode blir skaffet eller brukt ulovlig på SEN eller til å betale for tjenester fra PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited og/eller Music Unlimited ("Tjenester"). Hvis SEN-kontoen blir avsluttet eller midlertidig opphevet av disse grunnene, kan det hende du mister ubrukte midler i SEN-lommeboken.

 

7.       Noe av innholdet som er tilgjengelig via Kupongkoder, kan ha spesifiserte ekstra restriksjoner, for eksempel aldersgrenser og bruksrettigheter, inkludert Bruksvilkår for programvare. Det kan hende at barn ikke får tilgang til innhold som har en høyere aldersgrense enn alderen deres.

 

8.       En Kupongkode kan bare løses inn i de landene der Tjenestene er tilgjengelige. Ekstra restriksjoner for regionen kan være gjeldende.

 

9.       Hvis en Kupongkode er defekt, er ditt eneste krav, og vårt eneste ansvar, at du får en ny Kupongkode. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, gir vi og våre lisenstakere, datterselskaper og lisensgivere ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, når det gjelder Kupongkoder, inkludert, men ikke begrenset til, enhver uttrykkelig eller underforstått garanti av salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål, i tillegg fraskriver vi oss alt ansvar overfor deg som oppstår ved at du bruker en Kupongkode. Du kan ha andre juridiske rettigheter som forbruker som ikke blir påvirket av disse vilkårene og betingelsene.

 

10.   Vi kan overdra disse vilkårene og betingelsene til ethvert medlem av Sony-konsernet uten ditt samtykke så lenge dette ikke har en negativ påvirkning på rettighetene dine under disse vilkårene og betingelsene.

 

11.   Der hvor Kupongkoder blir tilgjengelige som en del av et kampanjetilbud, skal klager i forbindelse med et slikt tilbud sendes til arrangøren av tilbudet i stedet for til oss.

 

12.   Lommebokpåfylling: Kupongkoder som brukes til å plassere midler i en SEN-lommebok ("Lommebokpåfyllingskuponger"), kan bare løses inn av innehaveren av SEN-hovedkontoen. Lommebokpåfyllingskuponger kan bare brukes til å legge til midler i SEN-hovedkontoene som er registrert i landet som Lommebokpåfyllingskupongen er utstedt i. Hvis du vil åpne en SEN-hovedkonto, må du være 18 år eller eldre. Innehavere av SEN-hovedkontoer kan gi bikontoer tilgang til SEN-hovedkontolommeboken og angi en månedlig forbruksgrense. I noen land kan kjøp av Lommebokpåfyllingskuponger ha aldersgrenser. Lommebokpåfyllingskuponger kan bare brukes til å kjøpe Tjenester.

 

13.   PlayStation®Plus-abonnement: PlayStation®Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel –eu.playstation.com/gameservers. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig.

 

14.   PlayStation®Plus-prøveabonnement: Du kan bare løse inn én Kupongkode for prøveversjon av PlayStation®Plus. Du kan bare løse inn denne Kupongkoden hvis du ikke allerede er PlayStation®Plus-abonnent, og ikke tidligere har abonnert på eller mottatt en prøveversjon av PlayStation®Plus.

 

15.   Abonnementer: Det kan være nødvendig med kreditt-/debetkortinformasjon. Abonnementer fornyer seg automatisk på slutten av abonnementsperioden for en påfølgende fornyelsesperiode i henhold til Tjenestevilkårene for SEN. Du godtar at fornyelsesgebyret blir trukket fra SEN-lommeboken. Hvis du ikke har nok midler i SEN-lommeboken, blir den nødvendige summen trukket fra betalingskortet som er registrert på SEN-kontoen (hvis det er registrert kort), hvis du ikke slår av automatisk påfylling. Du kan slå av den automatiske fornyelsen når som helst, slik at abonnementet ditt utgår på slutten av perioden. Instruksjoner for hvordan du stopper abonnementet, finner du på www.playstation.com/get-help/help-library. Fullstendige vilkår og betingelser finner du under Tjenestevilkårene for SEN påsonyentertainmentnetwork.com/legal.

 

16.   Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England. Kontrakten mellom deg og oss skal anses som utformet og oppfylt i England.

 

17.   Hvis du har spørsmål om bruk av Kupongkoder, kan du kontakte kundeservice på www.playstation.com/get-help/help-library.