PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

VILKÅR OG BETINGELSER FOR PSN-KUPONGKODE

1.           Denne kupongkoden ("Kupongkode") utstedes av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (organisasjonsnr. 6020283) ("vi", "oss", "vår").  Når vi refererer til "deg" eller "ditt", mener vi mottakeren av Kupongkoden.

2.           For å løse inn en kupongkode trenger du (i) den spesifiserte maskinvaren, (ii) en konto for PlayStation™Network registrert i landet som Kupongkoden er knyttet til og (iii) Internett-tilkobling (f.eks. bredbånd, Wi-Fi eller mobilt Internett, avhengig av Sony-plattformen).  Du er ansvarlig for gebyrer tilknyttet Internett-tilkoblingen.

3.           Hvis du vil åpne en konto, må du være minst 7 år gammel og godta tjenestevilkårene, vilkårene og betingelsene for kupongkoder, personvernerklæringen og programvarens bruksvilkår, som er tilgjengelige på www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Hvis du er under 18 år, må foreldre eller foresatte åpne en konto og deretter opprette en familiemedlemskonto eller bikonto for deg.  Hvis du er under 18 år og har en bikonto eller en familiemedlemskonto, må du få samtykke fra innehaveren av hovedkontoen før du løser inn denne kupongkoden.

4.           Hvis ikke annet er oppgitt, kan Kupongkoder bare brukes én gang for én konto.  Kupongkoder, som er underlagt gjeldende lovgivning, kan ikke byttes, overføres, selges, løses inn eller returneres for penger eller kreditt (bortsett fra at du kan gi en Kupongkode som du har kjøpt, til noen andre som en gave).

5.           Kupongkoder blir ikke erstattet hvis de mistes, ødelegges, stjeles eller på andre måter brukes uten din tillatelse.  Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller midlertidig oppheve brukerkontoer og be om alternative former for betaling, samt foreta alle nødvendige handlinger for å beskytte interessene våre hvis en kupongkode blir skaffet eller brukt ulovlig på PSN eller til å betale for innhold/tjenester. 

6.           Noe av innholdet/tjenestene som er tilgjengelig via kupongkoder, kan ha ytterligere spesifiserte restriksjoner, for eksempel aldersgrenser og bruksrettigheter, inkludert Bruksvilkår for programvare.  Det kan hende at barn ikke kan løse inn kuponger eller få tilgang til innhold som har en høyere aldersgrense enn alderen deres.

7.           En kupongkode kan bare løses inn i de landene der innhold/tjenester er tilgjengelige.  Ytterligere restriksjoner for regionen kan være gjeldende.

8.           Hvis en kupongkode er defekt, er ditt eneste krav, og vårt eneste ansvar, at du får en ny kupongkode.  Så langt gjeldende lokal lovgivning tillater det, gir vi og våre lisenstakere, datterselskaper og lisensgivere ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, når det gjelder kupongkoder, inkludert, men ikke begrenset til, enhver uttrykkelig eller underforstått garanti av salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. I tillegg fraskriver vi oss alt ansvar overfor deg som oppstår ved at du bruker en kupongkode.  Du kan ha andre juridiske rettigheter som forbruker som ikke blir påvirket av disse vilkårene og betingelsene.

9.           Vi kan overdra disse vilkårene og betingelsene til ethvert medlem av Sony-konsernet uten ditt samtykke så lenge dette ikke har en negativ påvirkning på rettighetene dine under disse vilkårene og betingelsene.

10.        Der hvor kupongkoder blir tilgjengelige som en del av et kampanjetilbud, skal klager i forbindelse med et slikt tilbud sendes til arrangøren av tilbudet.

11.        Lommebokpåfylling: Kupongkoder som brukes til å plassere midler i en PSN-lommebok («Påfyllingskuponger for lommebok»), kan bare løses inn av kontoinnehavere som er over 18 år.  Påfyllingskuponger for lommebok kan bare brukes til å legge til midler i kontoene som er registrert i landet som påfyllingskupongen for lommeboken er utstedt i.    Familieadministratorer/innehavere av hovedkontoer kan gi familiemedlemmer/bikontoer tilgang til familieadministratorlommeboken og angi en månedlig forbruksgrense. Påfyllingskuponger for lommeboken kan bare brukes til å kjøpe innhold/tjenester.

12.        Abonnementer: Det kan være nødvendig med kreditt-/debetkortinformasjon.  Abonnement fornyes automatisk på slutten av abonnementsperioden for en påfølgende fornyelsesperiode i henhold til tjenestevilkårene for PSN.  Du må betale den gjeldende PS Store-prisen for abonnement du kjøper, der utløpsdatoen for faktureringsperioden gjelder. Du blir varslet om påfølgende prisendringer via e-post. Du godtar at fornyelsesgebyret for abonnementet trekkes automatisk.  Hvis du ikke har nok midler i PSN-lommeboken, blir den nødvendige summen trukket fra betalingsmetoden som er registrert i kontoen din (hvis du har registrert en betalingsmetode), med mindre du slår av [automatisk finansiering].  Du kan avbryte abonnementet når du selv ønsker, slik at det stoppes på slutten av den aktuelle faktureringsperioden. Betalinger som allerede har funnet sted, blir ikke tilbakebetalt. Instruksjoner for å avslutte abonnementet ditt finner du på www.playstation.com/get-help/help-library/.  Fullstendige vilkår og betingelser finner du under Tjenestevilkår for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.        PlayStation®Plus-abonnement: PlayStation®Plus-innhold og -tjenester kan variere i henhold til innløserens alder. Internett-funksjoner for bestemte spill kan trekkes tilbake med forvarsel. Spillene som er inkludert i abonnementet, kan endres. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig.

14.        PlayStation®Now-abonnement: Kupongkoder for PS Now kan bare løses inn av kontoinnehavere som er over 18 år. PS Now-spill og tilknyttede funksjoner kan bli endret. Spill som streames med en oppløsning på opptil 720p, kan være annerledes enn nedlastede eller diskbaserte spill. Nedlastbart innhold og tillegg er ikke kompatibelt med streamede spill. Brukere bør ha en Internett-tilkoblingshastighet på minst 5 Mbps for å streame spill. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Det kan hende at brukerne må vente før de får tilgang til enkelte spill. Ikke alle systemer/nettverksfunksjoner støttes. Tilgjengelig på PlayStation®4 og Windows-PC-er. For Windows-PC-er gjelder systemkravene (inkludert kontroller). Se: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.        Prøveabonnement på PlayStation®Plus og PS Now: ADVARSEL FOR AUTOMATISK PRØVEVERSJON AV ABONNEMENT: Hvis du er kvalifisert for en prøveversjon og du ikke sier opp PlayStation®Plus- eller PlayStation®Now-prøveversjonen før prøveperioden utløper (som kan gjøres ved å slå av automatisk fornyelse i delen for kontoadministrasjon), går abonnementet automatisk over til et betalt abonnement som faktureres på forhånd på månedlig basis, til PS Store-prisen på den angitte datoen for betalingen.  Nåværende abonnenter for det aktuelle abonnementet er ikke berettiget til en prøveversjon. Det er bare tillatt med en prøveversjon for hver enkelt kvalifiserte bruker.

16.        Hvordan håndheves disse vilkårene?

16.1.      Hvis du bruker PSN som forbruker:

16.1.1.  disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i samsvar med dem og eventuelle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, vil bli styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

16.2.1.  vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol i landet du bor i.

16.3.1.  du kan håndheve disse vilkårene i en domstol i det landet du bor i, eller der selskapet er registrert. 

16,2. I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som en forbruker:

16.2.1. disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem og eventuelle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, vil være underlagt og bestemt i henhold til lovene i England og Wales. og

16.2.2. domstolene i England og Wales vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

17.        Hvis du har spørsmål om bruk av Kupongkoden, kan du kontakte kundeservice på www.playstation.com/get-help/help-library/.