PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

VILKÅR FOR PSN-KUPONGKODE (NETTSTED)

 

1.    Kupongkoden utstedes av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (organisasjonsnr. 6020283) ("vi", "oss", "vår").  Når vi refererer til "deg" eller "ditt", mener vi mottakeren av Kupongkoden.

 

2.    For å løse inn en Kupongkode må du ha (i) den spesifiserte maskinvaren; (ii) en Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network)-konto registrert i landet som Kupongkoden gjelder for; og (iii) Internett-tilkobling (f.eks. bredbånd, Wi-Fi eller mobilnettverk, avhengig av Sony-plattformen).  Du er ansvarlig for gebyrer tilknyttet Internett-tilkoblingen.

 

3.    Hvis du vil åpne en SEN-konto, må du være minst 7 år gammel og godta Tjenestevilkårene, Vilkårene og betingelsene for Kupongkoder, Bruksvilkårene for programvare og Personvernerklæringen som er tilgjengelige på www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Hvis du er under 18 år, må foreldre eller foresatte åpne en konto og deretter opprette en familiemedlemskonto eller bikonto for deg.  Hvis du er under 18 år og har en bikonto eller en familiemedlemskonto, må du få samtykke fra innehaveren av hovedkontoen før du løser inn denne Kupongkoden.

 

4.    Hvis ikke annet er oppgitt, kan Kupongkoder bare brukes én gang for én SEN-konto.  Kupongkoder, som er underlagt gjeldende lovgivning, kan ikke byttes, overføres, selges, løses inn eller returneres for penger eller kreditt (bortsett fra at du kan gi en Kupongkode som du har kjøpt, til noen andre som en gave).

 

5.    Kupongkoder må brukes før en spesifisert utløpsdato.

 

6.    Kupongkoder blir ikke erstattet hvis de mistes, ødelegges, stjeles eller på andre måter brukes uten din tillatelse.  Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller midlertidig oppheve brukerkontoer og be om alternative former for betaling, samt foreta alle nødvendige handlinger for å beskytte interessene våre hvis en Kupongkode blir skaffet eller brukt ulovlig på PSN eller til å betale for innhold/tjenester.  Hvis SEN-kontoen blir avsluttet eller midlertidig opphevet av disse grunnene, kan det hende du mister ubrukte midler i PSN-lommeboken.

 

7.    Noe av innholdet/tjenestene som er tilgjengelig via Kupongkoder, kan ha ytterligere spesifiserte restriksjoner, for eksempel aldersgrenser og bruksrettigheter, inkludert Bruksvilkår for programvare.  Det kan hende at barn ikke får tilgang til innhold som har en høyere aldersgrense enn alderen deres.

 

8.    En Kupongkode kan bare løses inn i de landene der innhold/tjenester er tilgjengelige.  Ytterligere restriksjoner for regionen kan være gjeldende.

 

9.    Hvis en Kupongkode er defekt, er ditt eneste krav, og vårt eneste ansvar, at du får en ny Kupongkode.  Så langt gjeldende lovgivning tillater det, gir vi og våre lisenstakere, datterselskaper og lisensgivere ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, når det gjelder Kupongkoder, inkludert, men ikke begrenset til, enhver uttrykkelig eller underforstått garanti av salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. I tillegg fraskriver vi oss alt ansvar overfor deg som oppstår ved at du bruker en Kupongkode.  Du kan ha andre juridiske rettigheter som forbruker som ikke blir påvirket av disse vilkårene og betingelsene.

 

10.    Vi kan overdra disse vilkårene og betingelsene til ethvert medlem av Sony-konsernet uten ditt samtykke så lenge dette ikke har en negativ påvirkning på rettighetene dine under disse vilkårene og betingelsene.

 

11.    Der hvor Kupongkoder blir tilgjengelige som en del av et kampanjetilbud, skal klager i forbindelse med et slikt tilbud sendes til arrangøren av tilbudet i stedet for til oss.

 

12.    Lommebokpåfylling: Kupongkoder som brukes til å plassere midler i en PSN-lommebok ("Kupongkoder for påfylling av lommebok") kan bare løses inn av SEN-kontoinnehavere som er over 18 år.  Kupongkoder for påfylling av lommebok kan bare brukes til å legge til midler i SEN-kontoene som er registrert i landet som Kupongkoden er utstedt i.    SEN-familieadministratorer/innehavere av SEN-hovedkontoer kan gi familiemedlemmer/bikontoer tilgang til SEN-familieadministratorlommeboken og angi en månedlig forbruksgrense. Kupongkoder for påfylling av lommebok kan bare brukes til å kjøpe innhold/tjenester.

 

13.    Abonnement: Det kan være nødvendig med kreditt-/debetkortinformasjon.  Abonnementer fornyes automatisk på slutten av abonnementsperioden for en påfølgende fornyelsesperiode i henhold til Tjenestevilkårene for PSN.  Du må betale den gjeldende PS Store-prisen for abonnement du kjøper, der utløpsdatoen for faktureringsperioden gjelder. Du blir varslet om påfølgende prisendringer via e-post. Du godtar at fornyelsesgebyret blir trukket fra PSN-lommeboken din.  Hvis du ikke har nok midler i PSN-lommeboken, blir den nødvendige summen trukket fra betalingsmetoden som er registrert i SEN-kontoen din (hvis du har registrert en betalingsmetode), med mindre du slår av [automatisk finansiering].  Du kan avbryte abonnementet når du selv ønsker, slik at det stoppes på slutten av den aktuelle faktureringsperioden. Betalinger som allerede har funnet sted, blir ikke tilbakebetalt. Instruksjoner for å avslutte abonnementet ditt finner du på www.playstation.com/get-help/help-library/.  Fullstendige vilkår og betingelser finner du i Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

14.    PlayStation®Plus-abonnement: PlayStation®Plus-innhold og -tjenester kan variere i henhold til innløserens alder. Internett-funksjoner for bestemte spill kan trekkes tilbake med forvarsel. Spillene som er inkludert i abonnementet, kan endres. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig.

 

15.    PlayStation®Plus-prøveabonnement: Du kan bare løse inn ett prøveabonnement for PlayStation®Plus.  Du kan bare løse inn denne Kupongkoden hvis du ikke allerede har et PlayStation®Plus-abonnent, og ikke tidligere har abonnert på eller mottatt et prøveabonnement på PlayStation®Plus.

 

16.    PlayStation®Now-abonnement: Kupongkoder for PS Now kan bare innløses av SEN-kontoinnehavere som er over 18 år. PlayStation®Now-innhold og -tjenester strømmes i en maksimal oppløsning på 720p. Omgivelseslyd støttes ikke.  Spillene som til enhver tid er inkludert i abonnementet (og funksjonene til hvert enkelt spill) kan endres. PS Now-spill kan være litt annerledes enn eller mangle noen av funksjonene til de nedlastbare eller diskbaserte spillene. DLC er ikke kompatibel for brukere som bare har PS Now-spill.  Du har ikke tilgang til brukergenerert innhold eller butikker i spillet.  Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig, og det kan hende at brukerne må vente før de får tilgang til enkelte spill. Ytterligere tekniske begrensninger eller kompabilitetsbegrensninger mellom PS Now og andre PS-tjenester og -maskinvarer gjelder.

 

17.      PS Now-prøveabonnement: Hvis du er kvalifisert for et prøveabonnement og ikke avbryter prøveabonnementet for PlayStation Now før det utgår, blir det fornyet til et betalingsbasert, pågående abonnement.  Gjelder ikke for gjeldende og/eller tidligere PS Now-abonnenter/-prøveversjonsbrukere. Det er bare tillatt med ett PS Now-prøveabonnement for hver enkelt kvalifiserte bruker.

 

18.    Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England.  Kontrakten mellom deg og oss skal anses som utformet og oppfylt i England.

 

19.    Hvis du har spørsmål om bruk av Kupongkoder, inkludert opplysninger om å avbryte et abonnement, kan du kontakte kundeservice på www.playstation.com/get-help/help-library/