playstation.com

Juridisk

VILKÅR OG BETINGELSER FOR PSN-KUPONGKODE

1.       Denne kupongkoden («Kupongkode») utstedes av Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (organisasjonsnr. 06020283) («vi», «oss», «vår»).  Når vi refererer til «deg» eller «ditt», mener vi mottakeren av kupongkoden.

2.       For å løse inn en kupongkode trenger du:

2.1.    tilgang til PlayStation Store (via en støttet PlayStation™-konsoll, PlayStation™ App eller nettet)

2.2.    en konto for PlayStation™Network («PSN») registrert i landet som kupongkoden er knyttet til og

2.3.    en Internett-tilkobling (f.eks. bredbånd, Wi-Fi eller mobilt Internett, avhengig av enheten din)

3.       Hvis du vil åpne en konto for PSN, må du være 7 år eller eldre og må godta

3.1.    tjenestevilkår for PSN

3,2.    disse vilkårene og betingelsene for kupongkode

3.3.    retningslinjer for personvern og

3.4.    bruksvilkår for programvaren

Sammen kaller vi disse «Vilkår».  Kopier av de fullstendige vilkårene er tilgjengelige på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

4.       Hvis du er under 18 år, må din forelder eller verge (din «Ansvarlig voksen»)  

4.1.    åpne sin egen konto for PSN

4.2.    lese og godta vilkårene for deg og

4.3.    opprette en konto for mindreårige familiemedlemmer for deg 

Hvis du har en konto for mindreårige familiemedlemmer, eller hvis du er en Ansvarlig voksen med ansvar for en konto for mindreårige familiemedlemmer, må den ansvarlige voksne gi tillatelse før du løser inn denne kupongkoden.

5.       Kupongkoder kan kun løses inn mot oss og kun på PlayStation Store. Disse vilkårene og betingelsene for kupongkode gjelder ikke for koder som kan løses inn på PlayStation Direct Store. 

6.       Kupongkoder er landsspesifikke (med mindre annet er angitt i kupongkoden), noe som betyr at de kun kan løses inn på PSN-kontoer som samsvarer med landet eller regionen som kupongkoden ble utstedt for.  Du bør være oppmerksom på dette hvis du har tenkt å gi en kupongkode til noen i et annet land.

7.       Kupongkoder er kun gyldige for engangsbruk og vil ikke bli erstattet hvis de mistes, stjeles, skades etter kjøpet eller på andre måter brukes uten din tillatelse.

8.       Hvis vi har bevis på at en kupongkode har blitt skaffet og brukt på uredelig måte på PSN, kan vi

8.1.    permanent eller midlertidig sperre berørte PSN-kontoer

8.2.    be om alternative betalingsmåter og/eller

8.3.    iverksette de ulike handlingene som er angitt i Tjenestevilkår for PSN  

9.       Noe av innholdet/tjenestene som er tilgjengelig via kupongkoder, kan ha ytterligere spesifiserte restriksjoner, for eksempel aldersgrenser og bruksrettigheter, inkludert bruksvilkår for programvare.  Ansvarlige voksne bør sørge for at barn ikke løser inn kuponger for å få tilgang til innhold vurdert høyere enn deres alder. Ytterligere restriksjoner for regionen kan være gjeldende.

10.   Der hvor kupongkoder blir tilgjengelige som en del av et kampanjetilbud, skal klager i forbindelse med et slikt tilbud sendes til arrangøren av tilbudet.

11.   Lommebokpåfylling: Kupongkoder som brukes til å plassere midler i en PSN-lommebok, kan bare løses inn av PSN-kontoinnehavere som er over 18 år.  Midler i PSN-lommeboken kan bare brukes til å kjøpe innhold eller tjenester fra PlayStation™Store.  Voksne kontoinnehavere kan gi kontoer for mindreårige familiemedlemmer tilgang til familieadministratorlommeboken og angi en månedlig forbruksgrense

12.   Abonnement: Abonnementene varer på ubestemt tid. Vi belaster deg løpende gebyrer automatisk med jevne mellomrom til du sier opp abonnementet. Vi forklarer de løpende gebyrene og faktureringsfrekvensen før du kjøper. Vi sender deg en e-post før hver betaling forfaller. Vi vil forsøke å ta den første betalingen ved slutten av den første faktureringsperioden som er annonsert på kupongkoden.  Du må betale den gjeldende PlayStation™Store-prisen for abonnementet du kjøper, der utløpsdatoen for faktureringsperioden gjelder.  Du kan avbryte abonnementet når du selv ønsker, slik at det stoppes på slutten av den aktuelle faktureringsperioden. Instruksjoner for å si opp abonnementet ditt er tilgjengelig på www.playstation.com/support/store/cancel-ps-store-subscription.  

13.   Hvordan blir disse vilkårene håndhevet?

13.1.                     Hvis du bruker PSN som forbruker:

13.1.1.    Disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i samsvar med dem og eventuelle tvister vi kan ha i forbindelse med dem, skal reguleres og avgjøres i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

13.2.1.    Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i.

13.3.1.    Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i, eller der selskapet vårt er registrert.

13.2.                     I den grad du bruker PSN på en annen måte enn som forbruker:

13.2.1.    Disse vilkårene, eventuelle kontrakter som er inngått i henhold til dem, og eventuelle tvister vi kan ha i forbindelse med dem, skal reguleres og avgjøres i henhold til lovene i England og Wales, og

13.2.2.    domstolene i England og Wales vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

Hvis du har spørsmål om bruk av kupongkoder, kan du besøke siden for kundeservice på https://www.playstation.com/support/.