PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser

PS Plus- og Red Dead Redemption 2-kampanje

Flere land – mai 2019

 

"Kvalifiseringskrav"

Alle Deltakere:

  • må ikke ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap eller en aktiv prøveversjon på tidspunktet det Gjeldende produktet blir kjøpt på
  • må være 18 år eller eldre
  • må bo i ett av Deltakerlandene

"Gjeldende produkt(er)"

Produktet som er navngitt i den Gjeldende butikken som "PlayStation® Plus: 3 måneders medlemskap / Gullbarer-pakke. Det Gjeldende produktet består av (i) 15 % rabatt på et 3 måneders PlayStation®Plus-medlemskap. og (ii) Innholdet.

 

Medlemskapet fortsetter frem til det avbrytes, og etter den første perioden på 3 måneder, blir du belastet i 3-månedersperioder (for 3-månedersmedlemskapet) til den da gjeldende fullstendige PlayStation®Store-prisen.

"Gjeldende butikk"

PlayStation®4-systembutikken og nettbutikken kjent som PlayStation® Store.

"Åpningsdato"

28. mai 2019 klokken 11.00 (norsk tid)

"Sluttdato"

tirsdag 4. juni 2019 klokken 11.00 (norsk tid)

"Deltakerland"

Australia, Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Hellas, Island, Irland, Israel, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Østerrike

"Trinn"

Kvalifiserte personer må i løpet av Kampanjeperioden:

a.                logge på PSN og

b.                kjøpe det Gjeldende produktet fra den Gjeldende butikken.

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

"Innhold"

Tretti (30) gullbarer som kan brukes i Red Dead Online, levert i tre (3) leveringer som angitt i punkt 4.

"Distribusjonsperiode"

I henhold til punkt 4 leveres den første leveringen på ti (10) gullbarer innen sju (7) dager etter at trinnene er fullført og deltakeren har logget seg på Red Dead Online. De neste to (2) leveringene på ti (10) gullbarer blir mottatt i spillet, og én (1) levering leveres hver trettiende (30.) dag etter Første levering eller etter at den Kvalifiserte personen logger seg på Red Dead Online første gang (avhengig av hva som skjer først).

 

1.                Dette tilbudet ("Tilbud") er tilgjengelig for brukere som har en PlayStation™Network-konto ("PSN"), og som oppfyller Kvalifiseringskravene ("Kvalifiserte personer").

2.                Dette tilbudet åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden"

3.                For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre Trinnene.  Dette Tilbudet gjelder bare for kjøp av Gjeldende produkter fra Gjeldende butikker i løpet av Kampanjeperioden, alle andre PlayStation®Plus-medlemskap er ekskludert. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus: 12-, 3- eller 1-måneds medlemskap (og ikke det Gjeldende produktet), er ikke kvalifisert for Tilbudet. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus: 12-, 3- eller 1-måneds medlemskap via PS4-konsollen, er ikke kvalifisert for dette Tilbudet. PlayStation®Plus-medlemskap som fornyes automatisk i løpet av Kampanjeperioden, er ekskludert fra Tilbudet. 

4.                Kvalifiserte personer som fullfører trinnene, må deretter logge seg på Red Dead Online via PSN-kontoen som ble brukt til å kjøpe det Gjeldende produktet, for å motta innholdet i Red Dead Online for den relevante PSN-kontoen, og vedkommende vil motta innholdet på følgende måte:

                   a.    Levering 1: Ti (10) gullbarer for Red Dead Online blir mottatt i løpet av sju (7) dager etter at trinnene har blitt fullført (“Første levering”); og

                   b.    Levering 2–12: Ti (10) gullbarer for de to (2) neste månedene blir deretter mottatt i Red Dead Online hver trettiende (30.) dag etter enten Første levering eller første pålogging i Red Dead Online-spillet (avhengig av hva som skjer først).

                   c.   For å unngå tvil vil ikke Kvalifiserte personer som ikke har logget seg på Red Dead Online innen 30 dager etter at de har kjøpt dette Tilbudet, motta de neste to (2) leveringene på ti (10) gullbarer før de har logget seg på Red Dead Online for første gang.

5.                Tilbudet er kun tilgjengelig via Gjeldende butikker.

6.                Deltakerne blir ikke tilbudt penger eller andre alternativer i stedet for Innholdet, og Innholdet kan ikke selges eller overføres til andre. Tilgang til og bruk av Innholdet er underlagt godkjenning av lisensavtalen for sluttbrukere for Red Dead Online, vilkårene for bruk og retningslinjene for personvern.

7.                Kun ett Tilbud per Kvalifiserte person. 

8.                Registrering på PSN skjer med forbehold om godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

9.                Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold til Avbrytelsesreglene for PlayStation Store.  Hvis et Gjeldende produkt blir returnert og en tilbakebetaling blir gjort, blir ikke Innholdet sendt ut. Alle produkter som kjøpes med en rabattkode for flere kjøp, kan returneres hvis alle produktene returneres sammen, og hvis du ikke har begynt å laste ned eller streame noen av dem.

10.             PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for brukere som har en PSN-konto med tilgang til PlayStation®Store og rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

For PlayStation®Plus-medlemskapet:

PlayStation®Plus-medlemskapet tilknyttet det Gjeldende produktet fortsetter på ubestemt tid til det sies opp, og en regelmessig medlemskapsavgift tilsvarende den gjeldende prisen på et PlayStation®Plus: 3-måneders medlemskap trekkes automatisk fra brukerens lommebok etter de første 3 månedene og deretter hver 3. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller hvis en gyldig betalingsmåte er registrert på kontoen.

·        Regelmessig medlemskapsavgift for PlayStation®Plus: 205 kr inntil annen beskjed blir gitt på e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

·        PlayStation®Plus-fakturafrekvens: hver tredje måned etter de første tre månedene.

·        PlayStation®Plus-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

En bruker kan si opp PlayStation®Plus-medlemskapet sitt når som helst. Da stoppes medlemskapet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

Instruksjoner for hvordan du sier opp medlemskapet, finner du på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruker kjøper et medlemskap, slår vi automatisk finansiering PÅ i kontoinnstillingene til den aktuelle brukeren. Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale medlemskapsgebyrene, blir det krevde gebyret belastet med betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis du har noen), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. For å deaktivere automatisk finansiering kan du gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger].

11.             Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

12.             Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet og Innholdet.

13.             Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

14.             Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin PSN-konto eller fullført Trinnene eller løst inn Innholdet som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

15.             Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

16.             Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

17.             Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

 

Vilkår og betingelser

PS Plus- og Red Dead Redemption 2-kampanje

Flere land – mai 2019

 

"Kvalifiseringskrav"

Alle Deltakere:

  • må ikke ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap eller en aktiv prøveversjon på tidspunktet det Gjeldende produktet blir kjøpt på
  • må være 18 år eller eldre
  • må bo i ett av Deltakerlandene

"Gjeldende produkt(er)"

Produktet som er navngitt i den gjeldende butikken som PlayStation® Plus: 12 måneders Gullbarer-pakke. Det Gjeldende produktet består av (i) 20% rabatt på et 12 måneders PlayStation®Plus-medlemskap. og (ii) Innholdet.

 

Medlemskapet fortsetter frem til det avbrytes, og etter den første perioden på 12 måneder, blir du belastet i 12-månedersperioder (for 12-månedersmedlemskapet) til den da gjeldende fullstendige PlayStation®Store-prisen.

"Gjeldende butikk"

PlayStation®4-systembutikken og nettbutikken kjent som PlayStation® Store.

"Åpningsdato"

28. mai 2019 klokken 11.00 (norsk tid)

"Sluttdato"

tirsdag 4. juni 2019 klokken 11.00 (norsk tid)

"Deltakerland"

Australia, Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Hellas, Island, Irland, Israel, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Østerrike

"Trinn"

Kvalifiserte personer må i løpet av Kampanjeperioden:

a.                logge på PSN og

b.                kjøpe det Gjeldende produktet fra den Gjeldende butikken.

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

"Innhold"

Ett hundre og tyve (120) gullbarer å bruke i Red Dead Online, betalt i tolv (12) leveringer som forklart i punkt 4.

"Distribusjonsperiode"

I henhold til punkt 4 leveres den første leveringen på ti (1) gullbarer innen sju (7) dager etter at trinnene er fullført og deltakeren har logget seg på Red Dead Online. De neste elleve (11) leveringene på ti (10) gullbarer blir mottatt i spillet, og én (1) levering leveres hver trettiende (30.) dag etter Første levering eller etter at den Kvalifiserte personen logger seg på Red Dead Online første gang (avhengig av hva som skjer først).

 

1.                Dette tilbudet ("Tilbud") er tilgjengelig for brukere som har en PlayStation™Network-konto ("PSN"), og som oppfyller Kvalifiseringskravene ("Kvalifiserte personer").

2.                Dette tilbudet åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden"

3.                For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre Trinnene.  Dette Tilbudet gjelder bare for kjøp av Gjeldende produkter fra Gjeldende butikker i løpet av Kampanjeperioden, alle andre PlayStation®Plus-medlemskap er ekskludert. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus: 12-, 3- eller 1-måneds medlemskap (og ikke det Gjeldende produktet), er ikke kvalifisert for Tilbudet. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus: 12-, 3- eller 1-måneds medlemskap via PS4-konsollen, er ikke kvalifisert for dette Tilbudet. PlayStation®Plus-medlemskap som fornyes automatisk i løpet av Kampanjeperioden, er ekskludert fra Tilbudet. 

4.                Kvalifiserte personer som fullfører Trinnene, må deretter logge seg på Red Dead Online via PSN-kontoen som ble brukt til å kjøpe det Gjeldende produktet, for å motta innholdet i Red Dead Online for den relevante PSN-kontoen, og vedkommende vil motta innholdet på følgende måte: 

                  a.     Levering 1: Ti (10) gullbarer for Red Dead Online blir mottatt i løpet av sju (7) dager etter at trinnene har blitt fullført (“Første levering”); og

                  b.     Levering 2–12: Ti (10) gullbarer for de elleve (11) neste månedene blir deretter mottatt i Red Dead Online spill hver trettiende (30.) dag etter enten Første levering eller første pålogging i Red Dead Online-spillet (avhengig av hva som skjer først).

                  c.   For å unngå tvil vil ikke Kvalifiserte personer som ikke har logget seg på Red Dead Online innen 30 dager etter at de har kjøpt dette Tilbudet, motta de neste elleve (11) leveringene på ti (10) gullbarer før de har logget seg på Red Dead Online for første gang.

5.                Tilbudet er kun tilgjengelig via Gjeldende butikker.

6.                Deltakerne blir ikke tilbudt penger eller andre alternativer i stedet for Innholdet, og Innholdet kan ikke selges eller overføres til andre. Tilgang til og bruk av Innholdet er underlagt godkjenning av lisensavtalen for sluttbrukere for Red Dead Online, vilkårene for bruk og retningslinjene for personvern.

7.                Kun ett Tilbud per Kvalifiserte person. 

8.                Registrering på PSN skjer med forbehold om godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

9.                Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold til Avbrytelsesreglene for PlayStation Store.  Hvis et Gjeldende produkt blir returnert og en tilbakebetaling blir gjort, blir ikke Innholdet sendt ut. Alle produkter som kjøpes med en rabattkode for flere kjøp, kan returneres hvis alle produktene returneres sammen, og hvis du ikke har begynt å laste ned eller streame noen av dem.

10.             PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for brukere som har en PSN-konto med tilgang til PlayStation®Store og rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

For PlayStation®Plus-medlemskapet:

PlayStation®Plus-medlemskapet tilknyttet det Gjeldende produktet fortsetter på ubestemt tid til det sies opp, og en regelmessig medlemskapsavgift tilsvarende den gjeldende prisen på et PlayStation®Plus: 12-måneders medlemskap trekkes automatisk fra brukerens lommebok etter de første 12 månedene og deretter hver 12. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller hvis en gyldig betalingsmåte er registrert på kontoen.

·        Medlemskapsavgift for PlayStation®Plus: [485,00 kr] inntil annen beskjed blir gitt på e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

·        PlayStation®Plus-fakturafrekvens: hver tolvte måned etter de første tolv månedene.

·        PlayStation®Plus-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

En bruker kan si opp PlayStation®Plus-medlemskapet sitt når som helst. Da stoppes medlemskapet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

Instruksjoner for hvordan du sier opp medlemskapet, finner du på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruker kjøper et medlemskap, slår vi automatisk finansiering PÅ i kontoinnstillingene til den aktuelle brukeren. Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale medlemskapsgebyrene, blir det krevde gebyret belastet med betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis du har noen), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. For å deaktivere automatisk finansiering kan du gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger].

11.             Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

12.             Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet og Innholdet.

13.             Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

14.             Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin PSN-konto eller fullført Trinnene eller løst inn Innholdet som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

15.             Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

16.             Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

17.             Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.