PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for PS4 Playoffs-konkurransen

 

1.                PS4 Playoffs-konkurransen («Konkurranse») er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia, Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike («Deltakerland»), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper eller andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen («Deltakere»). Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for de Deltakerne som bor i Deltakerlandene, bortsett fra Frankrike.

2.                Deltakere i alderen mellom 15 og 17 år (inklusiv) må ha skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte for å delta i Konkurransen og gjøre krav på Premien (som definert nedenfor).

3.                Konkurransen åpnes for bidrag 12. juli 2019 klokken 13.00 (norsk tid) («Åpningsdato») og avsluttes 16. juli 2019 klokken 00.59 (norsk tid) («Sluttdato»).  Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som «Konkurranseperioden».

4.                Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene («Vilkår») og de generelle reglene (klikk her).

5.                For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a.      gå til playstation.com/PS4Playoffs;

b.      angi opplysningene sine: e-postadresse, navn, fødselsdato og bostedsland

c.      angi riktig svar på fire (4) spørsmål med flere svaralternativer så raskt som mulig og

d.      klikke på Send for å sende inn bidraget og Deltakerens tidsbruk

hver omtalt som et Bidrag

6.                Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) Bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

7.                Det blir kåret én (1) vinner («Vinneren») og fire (4) andreplassvinnere (hver omtalt som en «Andreplassvinner»). Vinneren og Andreplassvinnerne velges ut fra hvilke Deltakere som raskest svarer riktig på alle fire (4) spørsmål med flere svaralternativer.

8.                Arrangøren skal varsle Vinneren og Andreplassvinnerne via e-post til e-postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, eller via telefon til telefonnummeret som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet. Deltakerne blir varslet innen én (1) uke etter Sluttdatoen.

9.                For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må Vinneren og hver av Andreplassvinnerne svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på ved å oppgi fullstendig navn, postadresse og fødselsdato. Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan Vinneren og hver Andreplassvinner bli diskvalifisert.

10.             Hvis Vinneren eller en Andreplassvinner er under 18 år, må foreldresamtykke gis når Deltakeren gjør krav på Premien.

11.             Vinneren vinner:

a)     to (2) billetter til FIFA eWorld Cup-finalen i London (2. til 4. august 2019) («FIFA eWorld Cup-finalen») (til Vinneren og vennen)

b)     reise til FIFA eWorld Cup-finalen for både Vinneren og vennen

c)      overnatting under FIFA eWorld Cup-finalen (maksimalt fire (4) netter) for både Vinneren og vennen

d)     én (1) PlayStation-salgsboks (som inneholder varer som jakke med PlayStation-merket, skjerf og nøkkelring)

e)     ett (1) digitalt forhåndsbestillingseksemplar av FIFA 20-konsollspillet for PlayStation 4 i form av en kupongkode, som må løses inn innen 30. september 2019 på PlayStation®Store og

f)       ett (1) 12-måneders abonnement på PlayStation Plus i form av en kupongkode som må løses inn innen 30. september 2019 på PlayStation®Store

som samlet utgjør «Vinnerpremien».

12.   Vinnerpremien har en samlet verdi på ca. ett tusen fem hundre euro (1500 euro).

13.   Den første Andreplassvinneren vinner

a)     a) én (1) PlayStation-salgsboks (som inneholder varer som jakke med PlayStation-merket, skjerf og nøkkelring)

b) ett (1) digitalt forhåndsbestillingseksemplar av FIFA 20-konsollspillet for PlayStation 4 i form av en kupongkode, som må løses inn innen 30. september 2019 på PlayStation®Store og

c) ett (1) 12-måneders abonnement på PlayStation Plus i form av en kupongkode som må løses inn innen 30. september 2019 på PlayStation®Store

som samlet utgjør «Første andreplasspremie».

14.    Første andreplasspremie har en total verdi på ca. to hundre og femti euro (250 euro).

15.   Alle andre Andreplassvinnere (Andreplassvinner 2, 3 og 4) vinner én (1) PlayStation-salgsboks (som inneholder varer som en jakke med PlayStation-merke, skjerf og nøkkelring) til en total verdi av ca. hundre euro (100 euro) (hver omtalt som en «Andreplassvinnerpremie»).

16.   Arrangøren kommer i rimelig grad til å prøve å sende via registrert postadresse/e-postadresse

a)     Vinnerpremien til Vinneren

b)     Første andreplasspremie til Første andreplassvinner og

c)      Andreplassvinnerpremien til Andreplassvinnerne

i løpet av fire uker etter å ha mottatt informasjonen til en Vinner og Andreplassvinner.

17.             I disse Vilkårene betyr «Premie» en Vinnerpremie, Første andreplasspremie og/eller Andreplasspremie, etter hva som er aktuelt.

18.             Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Vennligst klikk her for å få mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.

19.             PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og en rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Online-funksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – eu.playstation.com/gameservers.  PS Plus-abonnement fornyes automatisk på slutten av abonnementsperioden til gjeldende PS Store-pris.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på eu.playstation.com/legal.

20.             Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

21.             Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

22.             Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

23.             Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

24.             Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke Vinnerens og/eller en Andreplassvinnerens lovbestemte rettigheter (hvis du har noen).

25.             Vinneren, Første andreplassvinner og hver Andreplassvinner godtar å delta i reklamekampanjer for Arrangøren.

26.   Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene, eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 2, 3, 4, 5, 6, 9 og/eller 10, eller bruker flere kontoer og/eller et automatisert system for å delta, eller hvis det er grunn til å tro at noen som har stemt på en Deltaker, har blitt betalt eller fått noen form for fordeler av en Deltaker eller en tredjepart, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

27.             Vinneren, Første andreplassvinner og hver av Andreplassvinnerne kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

28.             Arrangøren kan etter eget skjønn publisere navnet på Vinneren, Første andreplassvinner og hver Andreplassvinner på Arrangørens nettsted(er).  Navnet på Vinneren og hver Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig for personer som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket PS4 Playoffs Competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

29.             Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

30.             "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

31.             Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.