PlsyStation.com

Juridisk

 
 

PlayStation®Plus-kampanje – Vilkår og betingelser

Desember 2015

 

"Sluttdato"

31.12.2015 klokken 00.59 (norsk tid).

"Aktuelle butikker"

PlayStation® Vita-systembutikk, PlayStation®3-systembutikk, PlayStation®4-systembutikk og PlayStation®Store.

"Åpningsdato"

15.12.2015 klokken 01.01 (norsk tid).

"Deltakerland"

Belgia, Danmark, Finland, Italia, Hellas, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland og Østerrike.

"Kuponggjenstand"

Kupongkoden kan brukes til å kjøpe et 14 måneders PlayStation®Plus-abonnement fra Aktuelle butikker til prisen av et 12 måneders abonnement.  Abonnementet blir automatisk fornyet på slutten av abonnementsperioden for ytterligere 12 måneder til gjeldende PlayStation®Store-pris.

"Kupongkodens utløpsdato"

31.12.2015 klokken 00.59 (norsk tid).

 

1.             Dette PlayStation®Plus-tilbudet ("Tilbud") er åpent for beboere i Deltakerlandene som er 18 år eller eldre, og som er hovedkontoinnehavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network) ("Kvalifiserte personer").

 

2.             Dette Tilbudet åpner på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden".

 

3.             For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer innfri følgende krav:

a.   De må ha en SEN-hovedkonto i et Deltakerland, og de må ha takket ja til å motta markedsføringsmeldinger på e-post.

b.   De må ha mottatt en epost, til e-postadressen som er knyttet til PlayStation™Network ("PSN")-ID-en deres, fra Arrangøren med en invitasjon om å nyttegjøre seg av dette Tilbudet.

 

4.             Kvalifiserte personer som har mottatt en e-post i henhold til del 3 ovenfor, mottar en kupongkode ("Kupongkode"), som utløper på Kupongkodens utløpsdato, for Kuponggjenstanden.

 

5.             Instruksjoner om hvordan du løser inn Kupongkoden, får du i en e-postmelding fra Arrangøren.

 

6.             Registrering på PSN er underlagt godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

 

7.             Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

8.             Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre.  Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.  Ingen penger blir tilbudt.  Kupongkoder blir ikke erstattet hvis de mistes, ødelegges eller stjeles, eller hvis de blir sendt til en ugyldig e-postadresse som er oppgitt av den kvalifiserte personen.

 

9.             PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og en rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – eu.playstation.com/gameservers.  Krever kreditt-/debetkortinformasjon.  PS Plus-abonnement fornyes automatisk på slutten av abonnementsperioden til gjeldende PS Store-pris.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på eu.playstation.com/legal.

 

10.          Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

 

11.          Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med Tilbudet.

 

12.          Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin SEN-konto, eller som ikke mottar eller løser inn en Kupongkode som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare. 

 

13.          Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter Arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

 

14.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

15.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere en Kupongkode.

 

16.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

17.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.