PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser

Overwatch – 25 % rabatt på 12 måneders medlemskap på PlayStation® Plus via tilbud i spill– flere land – mai og juni 2018

 

"Kvalifiseringskrav"

·            Må bo i ett av Deltakerlandene

·            må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre og

·            må ikke ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap på tidspunktet det Gjeldende produktet blir kjøpt på

"Gjeldende produkt(er)"

PlayStation® Plus: 12 måneders medlemskap til 25 % rabatt på den vanlige prisen, kun tilgjengelig via Gjeldende butikker  Medlemskapet fortsetter frem til det avbrytes, og du vil bli belastet i 12-månedersperioder for den da gjeldende fullstendige PlayStation®Store-prisen.

"Gjeldende butikker"

Kun PlayStation®4-systembutikk som åpnes via Overwatch eller tilbudet fra spillets tilgang for flerspillerspilling online, ekskludert alle andre kjøpsmetoder, andre PlayStation®-butikker og handel i spill.

"Åpningsdato"

25. mai 2018 klokken 11.00 (norsk tid).

"Sluttdato"

1. juni 2018 klokken 11.00 (norsk tid).

"Deltakerland"

Australia, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Danmark, De forente arabiske emirater, Finland, Hellas, Island, India, Irland, Israel, Italia, Kroatia, Kuwait, Kypros, Libanon, Luxembourg, Malta, Nederland, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike.

"Trinn"

Kvalifiserte personer må i løpet av Kampanjeperioden:

a.   logge på SEN-kontoen, laste inn Overwatch og navigere til PlayStation Plus®-banneren eller tilgangen for flerspillerspilling online

b.   klikke på PlayStation® Plus-banneren eller PlayStation® Plus-tilbudet som vises på tilgangen til flerspillerspillingen online og legge det Gjeldende produktet i handlevognen i den Gjeldende butikken når PlayStation® Plus-medlemskapsalternativene vises

c.   fullføre betalingen før Sluttdatoen

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

1.             Dette tilbudet ("Tilbud") er åpent for kontoinnehavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network ("PSN")) som overholder Kvalifiseringskravene ("Kvalifiserte personer").

2.             Dette tilbudet åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden".

3.             For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre Trinnene.  Kun Gjeldende produkt er kvalifisert for Tilbudet. Alle andre PlayStation®Plus-medlemskap er ekskludert.  Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus: 12 måneders-medlemskap (og ikke det Gjeldende produktet) er ikke kvalifisert for Tilbudet.

4.             Kun ett Tilbud per Kvalifiserte person.  Kun tilgjengelig for Kvalifiserte personer som ikke allerede er PS Plus-medlemmer eller som har prøveversjoner av PS Plus.

5.             Registrering på PSN er underlagt godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

6.             Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold til Avbrytelsesreglene for PlayStation Store.

7.             PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for Sony Entertainment Network (SEN)-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og rask Internett-tilkobling.  PlayStation™Network (PSN), PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-medlemskap fortsetter på ubestemt tid til de sies opp, og en regelmessig medlemskapsavgift tilsvarende den gjeldende prisen på et PlayStation®Plus: 12 måneders-medlemskap trekkes automatisk fra brukerens lommebok hver 12. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller hvis en gyldig betalingsmåte er registrert på kontoen.

·         Medlemskapsavgift for PlayStation®Plus: 485 kr. til annen beskjed blir gitt via e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

·         Faktureringsfrekvens for PlayStation®Plus: hver tolvte måned.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

En bruker kan si opp PlayStation®Plus-medlemskapet sitt når som helst. Da stoppes medlemskapet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

Instruksjoner for hvordan du sier opp medlemskapet, finner du på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruker kjøper et medlemskap, slår vi automatisk finansiering PÅ i kontoinnstillingene til den aktuelle brukeren. Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale medlemskapsgebyrene, blir det krevde gebyret belastet med betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis du har noen), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. For å deaktivere automatisk finansiering kan du gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger].

8.             Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

9.             Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet.

10.          Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

11.          Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin SEN-konto eller fullført Trinnene som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

12.          Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

13.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

14.              Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.