PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser – Kjøp PlayStation®Plus: 3 måneders medlemskap og få 3 måneder med Netflix –juni 2018

 

"Andre krav"

Brukeren må:

(i)             ha mottatt en e-post fra Arrangøren som informerer om Kampanjen og som har en kobling til det Gjeldende produktet ("Kampanje-e-epost"). Merk: Bare brukere valgt av Arrangøren, og som har valgt å motta kampanje-/markedsføringskommunikasjon fra Arrangøren, er kvalifisert) og/eller

(ii)            være forhåndsutvalg av Arrangøren og ha det Gjeldende produktet tilgjengelig for å kjøpe fra Gjeldende butikk uten å bruke koblingen i e-posten.

 

Brukere må være 18 år eller eldre for å være kvalifisert for Kampanjen.

"Gjeldende produkt(er)"

Et 3 måneders PlayStation®Plus-medlemskap som er spesifikt opprettet for denne Kampanjen, som kun er tilgjengelig fra Gjeldende butikk for Kvalifiserte personer, og som gir Kvalifiserte personer tilgang til Netflix-tilbudet.

"Gjeldende butikk"

PlayStation®4 systembutikken og nettbutikken kjent som PlayStation® Store, ekskludert alle andre PlayStation®-butikker og handel i spill.

"Sluttdato"

8. juni 2018 klokken 11.00 (norsk tid).

"Distribusjonsperiode"

Opptil 5 dager etter at Trinnene er fullført.

"Deltakerland"

Australia, Bahrain, Belgia, Bulgaria, Danmark, De forente arabiske emirater, Finland, Hellas, Island, India, Irland, Israel, Italia, Kroatia, Kuwait, Kypros, Libanon, Luxembourg, Malta, Nederland, New Zealand, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland, Saudi-Arabia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn og Østerrike.

"Netflix-tilbud"

Gir en bruker tre måneders bruk av Netflix med Standard-streamingplanen (HD) til Netflix.

"Åpningsdato"

1. juni 2018 klokken 11.00 (norsk tid).

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

"Trinn"

Kvalifiserte personer må i løpet av Kampanjeperioden:

a.         for de Kvalifiserte personene som mottar Kampanje-e-posten: følge koblingen i Kampanje-e-posten til en Gjeldende butikk

b.         logge seg på SEN-kontoen

c.         legge det Gjeldende produktet i handlevognen hos den Gjeldende butikken og

d.         fullføre kjøpet av det Gjeldende produktet.

 

1.         Denne kampanjen ("Kampanje") er tilgjengelig for Sony Entertainment Network-kontoinnehavere ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network ("PSN")), som er bosatt i et av Deltakerlandene, og som overholder de Andre kravene ("Kvalifiserte personer").

2.         Denne Kampanjen åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden".

3.         Denne Kampanjen gjør at Kvalifiserte personer som fullfører Trinnene i løpet av Kampanjeperioden, mottar Netflix-tilbudet. For å kunne benytte seg av denne Kampanjen må Kvalifiserte personer kjøpe det Gjeldende produktet ved å følge koblingene i Kampanje-e-posten for det Gjeldende produktet, eller være forhåndsutvalg av Arrangøren og ha det Gjeldende produktet tilgjengelig for å kjøpe fra Gjeldende butikk uten å bruke koblingen i e-posten. Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus: 3 måneders-medlemskap (og ikke det Gjeldende produktet) er ikke kvalifisert for Kampanjen.  Kvalifiserte personer som kjøper et PlayStation®Plus: 3 måneders-medlemskap via PS4-konsollen er ikke kvalifisert for denne Kampanjen. Kvalifiserte personer kan ikke sende Kampanje-e-posten til andre personer. Kampanjen og Netflix-tilbudet er ikke overførbare.  Hvis en annen person enn en Kvalifisert person kjøper det Gjeldende produktet ved å følge koblingen i Kampanje-e-posten, vil de ikke kunne motta Netflix-tilbudet.

4.         Kvalifiserte personer som fullfører Trinnene i løpet av Kampanjeperioden, mottar en e-post som inneholder en kobling for å løse inn Netflix-tilbudet i løpet av Distribusjonsperioden.

5.         Netflix-tilbudet utgår (og må derfor løses inn innen) 30. september 2018. Når Kvalifiserte personer løser inn Netflix-tilbudet, får de tre måneder med Netflix med en månedlig Standard-streamingplan (HD) verdt 109 kr i måneden (totalverdi på 327 kr). En Netflix-kompatibel enhet (produseres og selges separat) og en Internett-tilkobling med bredbånd er nødvendig for å se på Netflix.

6.         Netflix-tilbudet kan ikke løses inn eller refunderes mot penger, i henhold til gjeldende lov, og kan ikke byttes mot gaveabonnement på Netflix eller andre produkter. Kvalifiserte personer kan bruke verdien på Netflix-tilbudet på en annen Netflix-streamingplan. Erstatninger av denne typen kan endres i løpet av varigheten på Netflix-tilbudet. Netflix-prisplanene kan endres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.netflix.com/termsofuse.

7.         Netflix-tjenesten er levert av Netflix International B.V. og er underlagt bruksvilkårene til Netflix på www.netflix.com/termsofuse.  Arrangøren tar ikke ansvar for levering av Netflix-tjenesten.

8.         Kun ett Netflix-tilbud per Kvalifiserte person.

9.         Registrering på PSN skjer med forbehold om godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

10.       Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold til Avbrytelsesreglene for PlayStation Store.

11.       PlayStation®Plus-medlemskap er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og en rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 18 år eller eldre for å delta i denne Kampanjen, men generelt for å få tilgang til PlayStation®Plus må brukerne være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra sine foresatte, bortsett fra brukere i Tyskland som må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-medlemskap fortsetter på ubestemt tid til de sies opp, og en regelmessig medlemskapsavgift tilsvarende den gjeldende prisen på et PlayStation®Plus: 3 måneders-medlemskap trekkes automatisk fra brukerens lommebok hver 3. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller hvis en gyldig betalingsmåte er registrert på kontoen.

·         Medlemskapsavgift for PlayStation®Plus: [205 kr] til annen beskjed blir gitt via e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

·         Faktureringsfrekvens for PlayStation®Plus: hver tredje måned.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

En bruker kan si opp PlayStation®Plus-medlemskapet sitt når som helst. Da stoppes medlemskapet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

Instruksjoner for hvordan du sier opp medlemskapet, finner du på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruker kjøper et medlemskap, slår vi automatisk finansiering PÅ i kontoinnstillingene til den aktuelle brukeren. Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale medlemskapsgebyrene, blir det krevde gebyret belastet med betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis du har noen), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. For å deaktivere automatisk finansiering kan du gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger].

12.       Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

13.       Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Netflix-tilbudet.

14.       Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med denne Kampanjen.

15.       Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin SEN-konto, som ikke mottar en Kampanje-e-post, som ikke får fullført Trinnene, eller som ikke mottar Netflix-tilbudet som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personen eller en tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

16.       Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse denne Kampanjen eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

17.       Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

18.       Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.