Sponsing og insentiver

Retningslinjer for brukere i sosiale medier

 
 

Hvem bør lese disse retningslinjene?

Du bør lese disse retningslinjene hvis du er en bruker i sosiale medier som har mottatt produkter, fått en sponsorutbetaling, gratisbilletter eller reisefordeler eller har blitt insensitivert eller mottatt belønning på annen måte eller har et pågående forhold til SIEE ("PlayStation").

Hvorfor er disse retningslinjene viktige?

Disse retningslinjene hjelper til å sikre at du og SIEE etterlever visse lover og regler når du lager innhold på sosiale medier relatert til produkter og tjenester fra SIEE. SIEE mener at kunder skal informeres når en bruker i sosiale medier har et forhold til SIEE, selv om denne brukeren skriver om sin egen opplevelse av et produkt eller en tjeneste fra SIEE.

Det finnes en forpliktelse for alle brukere i sosiale medier som har mottatt utbetalinger, produkter, gratis eller nedsatte billetter, reisefordeler eller andre insentiver, om at de skal informere om dette på sin sosiale medie-kanal. SIEE krever at alle brukere i sosiale medier som jobber med SIEE, etterlever alle relevante regler til det fulle.

Eksempler der disse retningslinjene gjelder

Disse retningslinjene gjelder i enhver situasjon der du poster innhold på sosiale medier som beskriver, støtter, promoterer eller nevner et produkt, en tjeneste eller et arrangement fra SIEE som du har en tilknytning til, eller hvis du har mottatt noe fra SIEE som ikke er tilgjengelig for allmenheten.

Snakk med SIEE-representanten din hvis du har noen spørsmål.

Retningslinjer for brukere i sosiale medier

Vær åpen: SIEE krever åpenhet om identiteten din og forholdet ditt til SIEE. Vi er forpliktet til å sørge for at de brukerne i sosiale medier som vi sponser (inkludert blogger, vlogger, mikroblogger, fora og andre sosiale medier), klart og tydelig omtaler sitt forhold til SIEE, inkludert insentiver og sponsing.

Forholdet mellom deg og SIEE og hva slags innhold det dreier seg om, bestemmer hvordan dette skal gjøres kjent. Noe innhold må merkes på forhånd. Under andre omstendigheter er andre måter å bekjentgjøre forholdet på nok.

Reklamer: Hvis innholdet er helt eller delvis kontrollert av SIEE (ikke av deg), og er produsert i bytte mot betaling (som kan være en pengeutbetaling eller gratis ting, tjenester (turer, billetter osv.), er det en reklame og må merkes med "Annonse". 

 

Når innholdet er i din vanlige stil, men SIEE har delvis eller fullstendig redaksjonell kontroll og du har mottatt penger eller annet, må innholdet merkes som "Annonse" eller "Reklame".

I situasjoner som beskrevet ovenfor, er det ikke nok å merke innhold med "Støttet av", "Finansiert av", "Takk til PlayStation for å gjøre dette mulig" eller liknende.

Sponsoravtale: Hvis SIEE betaler deg for å lage innhold, men ikke har noen kontroll i det hele tatt over selve innholdet, skal det merkes som "Sponset".

Merkingen må være synlig på alle enheter (inkludert mobil) før man åpner, spiller av eller tar del i innholdet. Tittelen er det beste stedet, siden det betyr at det er synlig i miniatyrbildet.

Facebook:  Merkingen skal i de fleste tilfeller være i begynnelsen av innlegget.

Instagram: Merkingen skal inkluderes i selve bildet slik at innholdets natur er tydelig før kunder tar del i innlegget ved å klikke på bildet.

YouTube: Merkingen skal være i begynnelsen av tittelen.

Twitter:  Siden det er begrenset med plass, er "Ad" eller liknende sannsynligvis den beste måten å identifisere det som reklame på. 

Pinterest: Plasser "Ad" på begynnelsen av friteksten Beskrivelse.

NB: Hvis merkingen ikke plasseres på riktig sted, kan det bety at innholdet behandles som om merkingen ikke var inkludert i det hele tatt, og dermed kan det hende at innholdet bryter reglene.

Gratisgjenstander:  Når SIEE sender deg ting gratis uten noe kontroll over innholdet, for eksempel om det anmeldes positivt, negativt eller ikke i det hele tatt og det ikke er en gjennomgang/godkjenning av innholdet fra SIEE, kan det være akseptabelt for deg å bare anerkjenne at gjenstanden har blitt sendt gratis av SIEE. Hvis SIEE har redaksjonell kontroll, er innholdet en reklame og må merkes som det.

Produktplassering:  Hvis SIEE har betalt deg for å bruke et produkt i innhold, for eksempel en bestemt ekstern gjenstand i en gjennomspilling, og hvis SIEE ikke har noen redaksjonell kontroll over gjennomspillingen, må du fremdeles klart si ifra om at gjenstanden brukes som et resultat av en avtale med SIEE, for eksempel ved å si det eller ha en tydelig ansvarsfraskrivelse på skjermen ("Produktplassering" eller "Reklame") når du snakker om gjenstanden.

Vær spesifikk: Ikke kom med generelle påstander om SIEE-produkter, -arrangementer eller -tjenester, og snakk spesifikt om hva du opplevde.

Vær presis:  Hvis du nevner objektive fakta (for eksempel prestasjonsstatistikk for en konsoll, oppløsning eller antall nivåer / moduser i et spill eller kompatibiliteten til en ekstern gjenstand), må du sørge for at informasjonen er riktig ved å sjekke den mot en SIEE-kilde og dokumentere dette.   Du må kunne dokumentere eventuelle objektive fakta du inkluderer i innholdet ditt.

Vær deg selv: Vi oppmuntrer deg til å skrive i førsteperson og holde deg til ditt kompetanseområde slik det relaterer til SIEE.

Vær samvittighetsfull: Husk at det du skriver, er ditt ansvar, og manglende overholdelse av disse retningslinjene kan sette SIEE-sponsoravtalen eller -insentivene dine i fare. Følg alltid også vilkårene og betingelsene til andre tredjeparts nettsteder der du opererer.

Andre ressurser

Veiledningskoblingene under gjelder for Storbritannia. Men de er også nyttige i andre markeder som et utgangspunkt, med det forbeholdet at de presise kravene varierer, og at du må forsikre at du har en komplett forståelse av de lokale kravene. Tilsynsmyndighetene i ditt marked kan publisere liknende ressurser, og advokatfirmaet som rådgir deg angående markedsføringssaker, kan hjelpe deg der det er nødvendig.

Hvis du har spørsmål angående SIEEs retningslinjer for sosiale medier, ber vi deg ta kontakt med SIEE-kontaktpunktet ditt.