playstation.com

Juridisk

Garanti for reparert eller erstattet produkt

Ordet "Produkt" betyr det reparerte eller erstattede PlayStation®-systemet som returneres til deg fra Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Merk: Systemprogramvaren som er forhåndsinstallert i Produktet, eller som leveres senere via oppdateringer eller oppgraderinger, er lisensiert til deg, ikke solgt, og skal bare brukes som en del av Produktet. Vilkårene for denne systemprogramvarelisensen finner du på playstation.com/legal.

Denne Garantien gis til deg av SIEE. Den er personlig for deg og kan ikke brukes av noen andre. Denne Garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter som forbruker (under gjeldende lov) og har ingen innvirkning på dem.

Vår Garanti til deg: SIEE garanterer at dette Produktet er uten mangler i materialer og utførelse som kan føre til feil på Produktet under vanlig bruk i samsvar med vilkårene som beskrives nedenfor, og SIEE vil i 3 (tre) måneder eller resten av sin opprinnelige produsentgarantiperiode, avhengig av hva som er lengst ("Garantiperioden"), etter eget skjønn reparere eller erstatte dette Produktet kostnadsfritt ved feil som forårsakes av mangler i materialer eller utførelse. Erstatningen vil være en ny eller, etter SIEEs ønske, renovert konsoll. Enhver slik reparasjon eller erstatning garanteres for det som varer lengst av de 3 (tre) månedene og resten av SIEEs opprinnelige produsentgaranti. Denne garantien dekker ikke dataene dine, programvare eller PlayStation®-spill, PlayStation®-tilbehør eller andre eksterne enheter eller tilbehør.

VIKTIG

1. Hvis du skal fremsette krav, må du kontakte din lokale kundestøtte  https://www.playstation.com/support/contact-us/for å få instruksjoner om retur.

2. Denne Garantien er gyldig der SIEE returnerer dette Produktet til deg i ethvert land i EØS-området, Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Gibraltar, Grønland, Isle of Man, Kanaløyene, Kroatia, Makedonia, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveits, Tyrkia eller Vatikanstaten.

3. SIEE forbeholder seg retten til å avvise et krav i henhold til denne garantien der:

a. eventuelt Garantisegl og serienummeret på Produktet har blitt skadet, endret, gjort uleselig eller fjernet, og

b. det er tegn til at det har blitt gjort forsøk (vellykket eller ikke) på å åpne eller fjerne Produktets emballasje.

4. I henhold til denne Garantien kan SIEE etter eget skjønn velge å reparere eller erstatte Produktet. Alle erstattede produkter forblir SIEEs eiendom.

5. Reparasjon eller erstatning kan inkludere installasjon av de nyeste programvare- eller fastvareoppdateringene for Produktet.

6. Produkter med harddiskstasjon (HDD) som kan tas ut

a. Produkter som har en HDD som kan tas ut, må returneres med den opprinnelige HDD-en når du søker garantiberettiget service i henhold til denne Garantien.

b. Reparasjon eller erstatning av Produktet vil innebære en omformatering av HDD-en.

c. Du forstår og samtykker til at omformatering av HDD-en vil gjøre at du mister alt av data, filer og programvare. For å unngå å miste programvare, data og filer som du har lyst til å beholde, burde du ta en kopi av dette der det er mulig, og fjerne det fra HDD-en før du leverer Produktet til garantiberettiget service. Hvis du logger deg av PlayStation™Network på PlayStation®-konsollen, bidrar du til å beskytte all informasjon du anser som konfidensiell.

7. Produkter med en Solid State Drive (SSD)

a. Reparasjon eller erstatning av Produktet vil innebære en omformatering av SSD-en.

b. Du forstår og samtykker til at omformatering av SSD-en vil gjøre at du mister alt av data, filer og programvare. For å unngå å miste programvare, data og filer som du har lyst til å beholde, burde du ta en kopi av dette der det er mulig, og fjerne det fra SSD-en, før du leverer Produktet til garantiberettiget service. Hvis du logger deg av PlayStation™Network på PlayStation®-konsollen, bidrar du til å beskytte all informasjon du anser som konfidensiell.

8. For å unngå skade på eller tap eller sletting av andre lagringsmedier, tilbehør eller ikke-originale komponenter som kan tas ut, må du fjerne dem før du leverer Produktet til garantiberettiget service.

9. Denne Garantien dekker ikke lagrede data, filer eller programvare. SIEE er ikke ansvarlig overfor deg for tap eller ødeleggelse av data, filer eller programvare i forbindelse med din utøvelse av denne Garantien.

10. Du bør sikkerhetskopiere HDD-en din regelmessig for å forhindre tap eller endring av data, filer eller programvare. Noe innhold kan imidlertid ikke sikkerhetskopieres og må installeres på nytt av brukeren.

11. Du kan ikke fremsette krav under denne Garantien hvis Produktet er skadet som et resultat av:

a. kommersiell bruk, ulykke, uaktsomhet, misbruk eller feil bruk (inkludert, uten begrensning, unnlatelse av å bruke dette Produktet til dets normale formål og/eller i samsvar med instruksjoner om riktig bruk og vedlikehold, eller installering eller bruk på en måte som ikke samsvarer med gjeldende lokale tekniske standarder eller sikkerhetsstandarder),

b. bruk sammen med uautorisert tilbehør eller komponent (inkludert, uten begrensning, innretninger for spillforbedring, HDD-er, adaptere og strømforsyningsenheter),

c. enhver tilpasning eller justering av, eller endring av, produktet utført på annet vis enn i henhold til instruksjonene om riktig bruk og vedlikehold av produktet,

d. vedlikehold eller reparasjon eller forsøkt vedlikehold eller reparasjon utført av noen andre enn en SIEE-autorisert serviceenhet,

e. bruk av uautorisert programvare, virusinfeksjon, brann, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer, eller

f. betjening eller behandling av Produktet som ikke er i samsvar med normal privat bruk, eller betjening utenfor Produktets spesifikasjoner.

12. Du kan ikke fremsette krav under denne Garantien hvis du misligholder systemprogramvarelisensen din (se playstation.com/legal).

13. SIEE forbeholder seg retten til å nekte å reparere og/eller erstatte Produktet under denne Garantien hvis SIEE ikke kan bekrefte garantistatusen din og du ikke kan fremlegge et akseptabelt kjøpsbevis for det opprinnelige PlayStation-systemet ditt.

14. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, er denne Garantien ditt eneste rettsmiddel når det gjelder mangler ved dette Produktet, og alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykte eller underforståtte, ved statutt eller på annen måte, når det gjelder dette Produktet, er utelukkede, og verken SIEE eller noen annen Sony-enhet eller deres leverandører eller autoriserte serviceenheter skal holdes ansvarlig for eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgesmessige tap eller skader, inkludert tap av data, uansett årsak.

15. SIEE gir ingen garantier for eventuelle tredjepartsprodukter eller -tjenester som kan tilbys i forbindelse med Produktet.

Hvis dette Produktet trenger service som ikke dekkes av denne Garantien, må du enten ringe din lokale PlayStation-kundestøtte eller ta kontakt via https://www.playstation.com/support/contact-us/.