playstation.com

Juridisk

Garanti for reparert eller erstattet produkt

Ordet "Produkt" betyr det reparerte eller erstattede PlayStation®-systemet som returneres til deg fra Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") med adresse 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Merk: Systemprogramvaren som er forhåndsinstallert i produktet, eller som leveres senere via oppdateringer eller oppgraderinger, er lisensiert til deg, ikke solgt, og skal bare brukes som en del av produktet. Vilkårene for denne systemprogramvarelisensen finner du på http://www.eu.playstation.com/legal.

Denne garantien gis til deg av SIEE. Den er personlig for deg og kan ikke brukes av noen andre. Denne garantien er i tillegg til dine lovbestemte forbrukerrettigheter i henhold til gjeldende lov (som kan gi deg rett til rettsmidler fra selgeren gratis) og påvirker ikke dem på noen måte.

Vår garanti til deg: SIEE garanterer at dette produktet er uten mangler i materialer og utførelse som kan føre til feil på produktet under vanlig bruk i samsvar med vilkårene som beskrives nedenfor, og SIEE vil i 3 (tre) måneder eller resten av sin opprinnelige produsentgarantiperiode, avhengig av hva som er lengst ("Garantiperioden"), etter eget skjønn reparere eller erstatte dette produktet kostnadsfritt ved feil som forårsakes av mangler i materialer eller utførelse. Erstatningen blir med en ny renovert komponent eller et nytt renovert system, etter SIEEs eget skjønn, og erstatningen garanteres i 3 (tre) måneder eller resten av SIEEs opprinnelige produsentgarantiperiode, avhengig av hva som er lengst. Denne garantien dekker ikke dataene dine programvare eller PlayStation-spill PlayStation-enheter PlayStation-tilbehør eller andre eksterne enheter eller tilbehør

VIKTIG

1. Hvis du skal fremsette krav under denne garantien, må du kontakte din lokale kundestøtte eller gå til eu.playstation.com/contact-us for å få instruksjoner om retur.

2. Når SIEE returnerer dette produktet til deg i et EØS-land, Albania, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Gibraltar, Grønland, Isle of Man, Kanaløyene, Kroatia, Makedonia, Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Sveits, Tyrkia eller Vatikanstaten, er denne garantien gyldig i alle disse landene, forutsatt at

a. eventuelt garantisegl og serienummeret på produktet ikke har blitt skadet, endret, gjort uleselig eller fjernet, og

b. det ikke er noen tegn til at det har blitt gjort forsøk (vellykket eller ikke) på å åpne eller fjerne produktets emballasje.

3. SIEE kan etter eget skjønn velge å reparere eller erstatte produktet.

4. Reparasjon eller erstatning kan inkludere installasjon av de nyeste programvare- eller fastvareoppdateringene for produktet.

5. Produkter med harddiskstasjon (HDD) som kan tas ut.

a. Produkter som har en HDD som kan tas ut, må returneres med HDD-en når du søker garantiberettiget service i henhold til denne garantien.

b. Reparasjon eller erstatning av produktet vil innebære en omformatering av HDD-en.

c. Du forstår og samtykker til at omformatering av HDD-en vil gjøre at du mister alt av data, filer og programvare. For å unngå å miste programvare, data og filer som du har lyst til å beholde, burde du ta en kopi av dette der det er mulig, og fjerne det fra HDD-en før du leverer produktet til garantiberettiget service. For å beskytte informasjon du ser på som privat, vil det hjelpe å slette passordet til din PlayStation®Network-konto.

6. For å unngå skade på eller tap eller sletting av andre lagringsmedier, tilbehør eller ikke-originale komponenter som kan tas ut, må du fjerne dem før du leverer produktet til garantiberettiget service.

7. Du forstår at denne garantien ikke dekker lagrede data, filer eller programvare, og du samtykker til at SIEE ikke er erstatningsansvarlig overfor deg for eventuelle tapte eller ødelagte data, filer eller programvare i forbindelse med at du benytter deg av denne garantien.

8. Du bør sikkerhetskopiere HDD-en din regelmessig for å forhindre tap eller endring av data, filer eller programvare. Noe innhold kan imidlertid ikke sikkerhetskopieres og må installeres på nytt av brukeren.

9. Du kan ikke fremsette krav under denne garantien hvis produktet er skadet som et resultat av:

a. kommersiell bruk, ulykke, vanlig slitasje, uaktsomhet, misbruk eller feil bruk (inkludert, uten begrensning, unnlatelse av å bruke dette Produktet til dets normale formål og/eller i samsvar med instruksjoner om riktig bruk og vedlikehold, eller installering eller bruk på en måte som ikke samsvarer med gjeldende lokale tekniske standarder eller sikkerhetsstandarder)

b. bruk sammen med uautorisert tilbehør eller komponent (inkludert, uten begrensning, innretninger for spillforbedring, HDD-er, adaptere og strømforsyningsenheter)

c. tilpasning, justering eller endring av produktet, uansett årsak, og uansett om den er riktig utført eller ei

d. vedlikehold eller reparasjon eller forsøkt vedlikehold eller reparasjon utført av noen andre enn en SIEE-autorisert serviceenhet

e. bruk av uautorisert programvare, virusinfeksjon, brann, oversvømmelse eller andre naturkatastrofer eller

f. betjening eller behandling av produktet som ikke er i samsvar med normal privat bruk, eller betjening utenfor produktets spesifikasjoner.

10. Du kan ikke fremsette krav under denne garantien hvis du misligholder systemprogramvarelisensen din (se  http://www.eu.playstation.com/legal).

11. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, er denne garantien ditt eneste rettsmiddel når det gjelder mangler ved dette produktet, og alle andre garantier, vilkår, uttrykte eller underforståtte, ved statutt eller på annen måte, når det gjelder dette produktet, er utelukkede, og verken SIEE eller noen annen Sony-enhet eller deres leverandører eller autoriserte serviceenheter skal holdes ansvarlig for eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgesmessige tap eller skader, inkludert tap av data, uansett årsak.

12 SIEE forbeholder seg retten til å nekte å reparere og/eller erstatte produktet under denne garantien hvis SIEE ikke kan bekrefte garantistatusen din og du ikke kan fremlegge et akseptabelt kjøpsbevis for det opprinnelige PlayStation-systemet ditt.

13. SIEE gir ingen garantier for eventuelle tredjepartsprodukter eller -tjenester som kan tilbys i forbindelse med produktet.

Hvis dette produktet trenger service som ikke dekkes av denne garantien, må du enten ringe din lokale PlayStation-kundestøtte eller ta kontakt via  eu.playstation.com/contact-us.