PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser

1.             Et begrenset antall kontoinnehavere for PlayStation®Network ("PSN") mottar et begrenset antall FIFA 20 Ultimate Team Points ("FIFA Points") kostnadsfritt i løpet av perioden fra 18. november til 31. desember 2019.

2.             Utvalget av kontoer som får FIFA Points, gjøres etter Arrangørens eget skjønn, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse angående spesifikke kontoer som får eller ikke får FIFA Points i henhold til denne kampanjen.  PSN-kontoer som har mottatt eller som kommer til å motta FIFA Points i henhold til denne kampanjen, får et systemvarsel innen tirsdag 31. desember 2019.

3.             Deltakerne blir ikke tilbudt penger eller andre alternativer i stedet for FIFA Points, og FIFA Points kan ikke overføres til andre eller selges.

4.             For å kunne benytte FIFA Points må kontoen ha tilgang til en versjon av FIFA 20-spillet.

5.             FIFA Points har ingen utløpsdato, men kan kun brukes i FIFA 20. Alle andre FIFA-versjoner er ekskludert.

6.             FIFA Points er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Se del 3 og 6 i brukeravtalen for EA.

7.             FIFA Points blir ikke erstattet hvis de blir mistet, skadet eller stjålet.

8.             Internett kreves. Kontoinnehavere som deltar, er selv ansvarlige for eventuelle nettverksutgifter.

9.             Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller ulovlige handlinger, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere FIFA Points.

10.          Arrangøren er ikke ansvarlig for FIFA Points-mottakere i henhold til denne kampanjen som ikke får opprettet eller logget på sin konto, eller som ikke mottar eller løser inn FIFA Points som et resultat av feil av noe slag på sitt eget eller en tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

11.          Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse denne kampanjen eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

12.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

13.          Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller formålet med kampanjen.

14.          Arrangøren er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom

15.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England. Kontrakten mellom hver PlayStation Network-kontoinnehaver og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.