PlayStation.com

Juridisk

 
 

FIFA 18 Store Offer

 

1.             Et begrenset antall Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network ("PSN"))-kontoinnehavere vil motta 500 FIFA 18 Ultimate Team-poeng ("FIFA-poeng") kostnadsfritt i løpet av perioden fra 26. oktober 2017 til 3. november 2017.

 

2.             Utvalget av SEN-kontoer som skal få FIFA-poeng, gjøres etter Arrangørens eget skjønn, og de vil ikke delta i noen korrespondanse angående spesifikke SEN-kontoer som får eller ikke får FIFA-poeng i henhold til denne kampanjen.  SEN-kontoer som har mottatt eller som kommer til å motta FIFA-poeng i henhold til denne kampanjen, får et systemvarsel innen 27. oktober 2017, og alle FIFA-poengene blir distribuert senest 3. november 2017.

 

3.             Deltakerne blir ikke tilbudt penger eller andre alternativer i stedet for FIFA-poeng, og FIFA-poengene kan ikke overføres til andre eller selges.

 

4.             FIFA-poengene har ingen utløpsdato, men kan kun brukes i FIFA 18. Alle andre FIFA-versjoner er ekskludert.

 

5.             FIFA-poengene er underlagt vilkår og betingelser for bruk: Se del 3 og 6 i brukeravtalen for EA.

 

6.             FIFA-poengene blir ikke erstattet hvis de blir mistet, skadet eller stjålet.

 

7.             Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

 

8.             Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller ulovlige handlinger, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere FIFA-poeng.

 

9.             Arrangøren er ikke ansvarlig for FIFA-poengmottakere i henhold til denne kampanjen som ikke får opprettet eller logget på sin SEN-konto, eller som ikke mottar eller løser inn FIFA-poeng som et resultat av feil av noe slag på personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

 

10.          Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse denne kampanjen eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

 

11.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

 

12.          Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

 

13.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom

 

14.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver deltaker og arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.