PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser for FIFA 20 VIP Club

1.      KVALIFISERING

«FIFA20 VIP Club» («Klubben») er en klubb som utelukkende er for inviterte og som er åpen for personer som er atten (18) år eller eldre, og som er bosatt i et Deltakerland (som definert nedenfor), med unntak av ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Klubben, og som har en konto i PlayStation™ Network (« PSN») og som eier eller har tilgang til en PlayStation®4 og et eksemplar av EA SPORTS™ FIFA 20 (« Spillet »).

Slike personer er (« Klubbinviterte» ).

Deltakerland: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Ukraina og Storbritannia.

Merk: Klubbinviterte kan bli pålagt å dokumentere at de er kvalifiserte. Hvis du ikke klarer å dokumentere dette på forespørsel, kan Arrangøren fjerne deg fra Klubben og/eller trekke tilbake eventuelle gaver eller premier.

2.      KLUBBDATOER

Klubben åpnes 1. juli 2020 klokken 11.00 (norsk tid) («Åpningsdato») og avsluttes 1. oktober 2020 klokken 00.59 (norsk tid) («Sluttdato»). Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som «Åpningstiden for klubben»

3.      KLUBBVILKÅR

For å bli med i Klubben må Klubbmedlemmene godta og være bundet av disse vilkårene og betingelsene («Vilkår» ), samt av eventuelle vilkår og betingelser hos aktuelle tredjeparter. Arrangøren forbeholder seg retten til å nekte adgang til Klubben eller til Klubbkampanjen eller nekte å tildele Klubbgaver eller Premier til alle de som måtte bryte disse vilkårene og betingelsene. Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de mener det er nødvendig, eller hvis det oppstår omstendigheter utenfor deres kontroll.

4.      SLIK BLIR DU MED I KLUBBEN

For å bli med i Klubben vil Klubbinviterte som har blitt identifisert som våre mest lojale spillere, motta invitasjoner om å bli med i Klubben 24. juni 2020 (« Klubbinvitasjoner»). Inviterte til Klubben må godta sin invitasjon innen 28. juni 2020 for å bli «Klubbmedlemmer».

Klubbinvitasjoner må ikke videresendes til andre spillere.

5.      SAMMENDRAG AV KLUBBFORDELER OG -KAMPANJER

Alle Klubbmedlemmer mottar regelmessige e-poster med tilpasset spillstatistikk for FIFA 20.

Alle Klubbmedlemmer mottar en kupongkode for en eksklusiv avatar på eller før Sluttdatoen («Gave til klubbmedlem»). Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Klikk her for å få mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som det opplyses om sammen med kupongkoden.

Alle Klubbmedlemmer har også muligheten til å vinne en premie i FIFA 20 VIP Club sine Månedlige troféutfordringer: Trekning av premier for finalistene i troféutfordringen og trekning for medlemmer i FIFA 20 VIP Club (« Klubbkampanjer»). Bare Klubbmedlemmer kan delta i en Klubbkampanje. Hvert Klubbmedlem kan bare melde seg på hver av Klubbkampanjene én gang. Du finner mer informasjon i del 7, 8, 9,10 og 11.

6.      Å FORLATE KLUBBEN TIDLIG

Om et Klubbmedlem ønsker å forlate og dermed ikke lenger motta e-post i forbindelse med FIFA 20 VIP Club frem til Sluttdatoen, kan Klubbmedlemmet gjøre det ved å klikke på «Avregistrere» nederst i e-postmeldingene våre (som også vil stoppe sending av alle fremtidige markedsførings-e-poster som er knyttet til PlayStation® til Klubbmedlemmet). Tidligere Klubbmedlemmer kan når som helst velge å motta markedsføringsmeldinger igjen som er knyttet til PlayStation® , her.

7.      MÅNEDLIGE TROFÉUTFORDRINGER

I løpet av Klubbens åpningstid vil det være tre Månedlige troféutfordringer med start 1. juli 2020, 1. august 2020 og 1. september 2020.

Slik blir du med i en Månedlig troféutfordring:

(i)        Klubbmedlemmer må klikke på lenken «Sign up» (Registrer deg) som er oppgitt i en e-post som sendes til Klubbmedlemmer den første dagen i hver måned,

(ii)      Klubbmedlemmer blir bedt om å logge på sin konto på PSN.

(iii)     Når de er pålogget, blir klubbmedlemmene sendt til siden for den Månedlige troféutfordringen, som angir troféer for månedens troféutfordring, og Klubbmedlemmer må så på nytt bekrefte at de godtar vilkårene og betingelsene, og

(iv) Klubbmedlemmer må låse opp tre FIFA-trofeer som velges av Arrangøren («Troféutfordring-troféer») innen slutten av måneden for å bli med i trekningen av premiene i månedens troféutfordring.

Merk: Når et Klubbmedlem har alle troféene fra Troféutfordringen i begynnelsen av den Månedlige troféutfordringen, vil dette Klubbmedlemmet gå inn i trekningen av premier i Troféutfordringen.

Det blir kåret én (1) vinner («Vinner») og fire (4) andreplassvinnere (hver omtalt som en «Andreplassvinner»).

Månedlige premier i troféutfordringen for juli er:

(i)        Førstepremie:

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        ett 12-måneders PS Now-abonnement

·        to trådløse DUALSHOCK®4-kontrollere (Gold og Berry Blue)

·        ett 1-måneders abonnement på Viaplays totalpakke (kun tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Sverige, Danmark eller Norge)

(ii)      Andrepremie:

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        én trådløs DUALSHOCK®4-kontroller (Wave Blue)

Månedlige premier i Troféutfordringen for august er:

(i)       Førstepremie:

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        ett 12-måneders PS Now-abonnement

·        ett gullfarget trådløst hodesett

·        ett 1-måneders RMC Sport-abonnement (bare tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Frankrike)

·        ett 1-måneders abonnement på Viaplays totalpakke (kun tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Sverige, Danmark eller Norge)

(ii)      Andrepremie:

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        ett 12-måneders PS Now-abonnement

Månedlige premier i Troféutfordringen for september er:

(i)       Førstepremie:

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        ett 12-måneders PS Now-abonnement

·        én trådløs DUALSHOCK®4-kontroller (Magma Red)

·        ett gullfarget trådløst hodesett

·        ett 1-måneders abonnement på Viaplays totalpakke (kun tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Sverige, Danmark eller Norge)

(ii)      Andrepremie:

·        én trådløs DUALSHOCK®4-kontroller (Magma Red)

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        ett 12-måneders PS Now-abonnement

·        ett 1-måneders RMC Sport-abonnement (bare tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Frankrike)

Vinnere og Andreplassvinnere for hver Månedlige troféutfordring blir valgt ved en tilfeldig trekning gjennom en datamaskinprosess den første virkedagen den følgende måneden («Trekningsdato»).

8.      FINALETREKNING FOR PREMIER I TROFÉUTFORDRINGEN

Klubbmedlemmer som har låst opp alle ni troféene for Troféutfordringen innen sluttdatoen, blir automatisk med i finaletrekningen i Troféutfordringen.

Det vil være tre (3) Vinnere (hver av dem omtalt som en «Vinner»).

Hver Vinner vil motta følgende vinnerpremie:

·        én PlayStation®4 1 TB Pro-konsoll og ett PlayStation®4-spill

·        én PS VR Starter Pack

·        fire trådløse DUALSHOCK®4-kontrollere (Gold, Berry Blue, Rose Gold og Steel Black)

·        ett gullfarget trådløst hodesett

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        ett 12-måneders PS Now-abonnement

·        ett 1-måneders abonnement på Viaplays totalpakke (kun tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Sverige, Danmark eller Norge)

Vinnerne av finaletrekningen i Troféutfordringen blir valgt ved tilfeldig trekning gjennom en datamaskinprosess 1. oktober 2020 («trekningsdato»).

9.      TREKNING BLANT FIFA 20 VIP-KLUBBMEDLEMMER

Alle Klubbmedlemmer blir automatisk med i FIFA 20 VIP-trekning for klubbmedlemmer.

Det blir kåret én (1) Vinner («Vinner»), som vil motta følgende vinnerpremie:

·        to trådløse DUALSHOCK®4-kontrollere (Magma Red og Wave Blue)

·        ett gullfarget trådløst hodesett

·        ett 12 måneders PS Plus-abonnement

·        ett 12-måneders PS Now-abonnement

·        ett 12-måneders BT Sport-abonnement (bare tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Storbritannia)

·        ett 6-måneders RMC Sport-abonnement (bare tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Frankrike)

·        ett 1-måneders abonnement på Viaplays totalpakke (kun tilgjengelig for vinner som er hjemhørende i Sverige, Danmark eller Norge)

Vinneren av trekningen blant FIFA 20 VIP-klubbmedlemmer blir valgt ved tilfeldig trekning gjennom en datamaskinprosess 1. oktober 2020 («Trekningsdato»).

10.   TILLEGGSINFORMASJON OM PREMIER

ABONNEMENT:

Følgende abonnementer som utgjør en del av en Premie, er abonnementer med fast løpetid, og de avsluttes ved utgangen av den angitte perioden:

·        12 måneders PS Plus-abonnement

·        12 måneders PS Plus-abonnement

·        12-måneders BT Sport-abonnement

·        1-måneders RMC Sport-abonnement

·        6-måneders RMC Sport-abonnement

Følgende abonnementer som utgjør en del av en Premie, er kontinuerlige abonnementer med mindre de blir sagt opp:

·        1-måneders abonnement på Viaplays totalpakke er et løpende abonnement. Dette abonnementet vil bare være tilgjengelig for en Vinner som er hjemhørende i Sverige, Danmark eller Norge. Vinnerne blir belastet med 449 kr i Sverige, 339 kr i Danmark og 329 kr i Norge ved utgangen av perioden på én måned, og hver måned etterpå, med mindre abonnementet blir sagt opp.

Les gjennom vilkårene og betingelsene som er angitt av abonnementsleverandørene i forbindelse med disse produktene.

TRÅDLØSE DUALSHOCK®4 KONTROLLER:

Fargen(e) på de trådløse DUALSHOCK®4-kontrollerne som blir mottatt av en Vinner, er beskrevet i hver Premietrekning.

11.   TILLEGGSVILKÅR FOR ALLE KLUBBKAMPANJER

I denne delen: Med «Vinner» menes Klubbmedlem(mer) som vant en Vinnerpremie i en Klubbkampanje, med «Andreplassvinner» menes Klubbmedlem(mer) som vant en Andrepremie i en Klubbkampanje, og med «Premie» menes en Vinnerpremie og/eller en Andrepremie i en Klubbkampanje, avhengig av sammenhengen.

Arrangøren må varsle Vinnere og Andreplassvinnere via e-post til den e-postadressen som er knyttet til hans/hennes PSN-konto i løpet av sju (7) virkedager etter Trekningsdatoen. For å gjøre krav på Premien må Vinneren og hver av Andreplassvinnerne svare på e-posten med varsel fra Arrangøren innen sju (7) virkedager fra datoen på Arrangørens e-post, og oppgi fullstendig navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og fødselsdato.

Hvis en Vinner eller en Andreplassvinner ikke svarer arrangøren innen sju (7) virkedager etter å ha blitt varslet av Arrangøren, vil Premien falle bort, og Arrangøren vil ha rett til å velge en annen vinner/andreplassvinner i henhold til prosessen som er beskrevet ovenfor for hver Klubbkampanje.

Arrangøren vil forsøke å sende Premien innen seksti (60) virkedager etter datoen da leveringsinformasjonen ble formidlet av Vinneren/Andreplassvinneren til Arrangøren.

Premiene må godtas slik de er oppgitt, kan ikke innløses delvis og kan ikke utsettes. Premiene er ikke overførbare og skal ikke videreselges. Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en annen premie med tilsvarende verdi. Enhver Premie som ikke er gjort krav på, eies av Arrangøren.

Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at en registrering i en Klubbkampanje forsvinner eller ikke blir registrert.

Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av fjorten (14) virkedager etter leveringsdatoen. I motsatt fall anses Premien som godtatt slik den ble levert. Dette påvirker ikke Vinnerens og/eller en Andreplassvinners lovbestemte rettigheter (om noen).

Hver Vinner og Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon og vil være ansvarlig for alle relaterte skattekrav.

Arrangøren kan bli bedt om å dele navnet og fylket sitt for å overholde sine juridiske forpliktelser. Navnet på Vinnerne og Andreplassvinnerne av Klubbkampanjer blir gjort tilgjengelig på rimelig forespørsel til de som sender et brev med en vedlagt selvadressert konvolutt merket «FIFA 20 VIP Club» til følgende adresse: Customer Engagement, Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom innen tretti (30) kalenderdager etter Sluttdatoen for trekningen av premier for finalistene i Troféutfordringen og trekningen for medlemmer i FIFA 20 VIP Club eller innen 30 dager etter siste dag i den aktuelle måneden for den Månedlige troféutfordringen. Dersom en Vinner eller Andreplassvinner ikke ønsker navnet sitt publisert eller gjort tilgjengelig, kan vedkommende kontakte Arrangøren. Vær oppmerksom på at det kan hende at Arrangøren kreves å gi en fullstendig liste over vinnere til et offentlig tilsyn eller til andre tredjeparter, som påkrevd i gjeldende lokale lover.

Hver Vinner og Andreplassvinner godtar å delta i rimelig reklame som krevd av Arrangøren. Hvis de ikke ønsker å delta i slik reklame, bør Vinneren eller Andreplassvinneren varsle Arrangøren.

Alle personlige opplysninger som sendes inn i forbindelse med denne Klubben, blir behandlet i henhold til gjeldende lover om personvern, disse vilkårene og betingelsene og arrangørens personvernerklæring, som du finner på: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy. Arrangøren kan dele personlig informasjon med andre tredjeparter for å administrere Klubbkampanjene og sørge for at slike personopplysninger behandles av disse tredjepartene i henhold til gjeldende lover om personvern. 

Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hvert Klubbmedlem og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

«Arrangøren» er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannia.