PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser «FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020»-konkurransen EMEA-regionen

Konkurranse- og deltagelseskrav

1.               «FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020»-konkurransen («konkurransen») er åpen for de som møter minstekravene for alder (som angitt under) og bor i Østerrike, Bahrain, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Libanon, Kuwait, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Russland, Saudi Arabia, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Hellas, Romania, Tyrkia, Ukraina, De forente arabiske emirater og Storbritannia («deltagerlandene»), bortsett fra ansatte, agenter, arbeidstakere eller konsulenter for promotøren (som angitt under) og deres nærmeste familie, promotørene knyttet til firmaet og alle med en profesjonell tilknytning til konkurransen («deltagerne»). Deltagerlandene utgjør tilsammen EMEA-regionen.

2.               Minstealderen er 18 år for deltagere som bor i Bahrain, Belgia, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Libanon, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Russland, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Ungarn, Storbritannia, Hellas, Romania, Tyrkia, Ukraina, Tyskland, og Østerrike og deltagere fra De forente arabiske emirater, Kuwait og Saudi Arabia må være 21 år («minstealderen»).

3.               Deltagere kan delta i konkurransen med sin konto for PlayStation™Network («PSN»). Deltagerens bostedsland vil være det landet som er registrert på PSN-kontoen. Registrering på PSN er underlagt aksept av PSNs tjenestevilkår og personvernsforskriftene til PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

4.               Disse uttrykkene (som angitt under) gjelder deltagere som bor i deltagerlandene, bortsett fra Frankrike.

5.               Det kan hende deltagere må oppgi dokumentasjon som beviser at de oppfyller kravene for å delta i konkurransen. Om en deltager ikke kan fremlegge bevis ved etterspørsel, kan promotøren velge å diskvalifisere deltagere fra konkurransen og/eller tilbakeholde premien deres.

6.               Konkurransen åpnes for deltagere 15. februar 2020 kl. 02.00 GMT («åpningsdato») og siste påmelding må skje før 19. september 2020 kl. 23.59 GMT («sluttdato»).  Se timeplan 1 og timeplan 2 for mer informasjon.  Perioden mellom åpningsdatoen til og med sluttdatoen vil bli referert til som «konkurranseperioden».

7.               For å kunne delta i konkurransen må deltagere: (1) Fylle ut registreringsskjemaet for GT Sport-modusen. Dette tildeles alle deltagere som velger Sport-modus i spillet; (2) Velge, under konkurranseperioden, hvilke mesterskaps-arrangement de ønsker å delta i før oppstarten av hvert løp; og (3) Godta konkurransens vilkår. Hver deltager som følger disse stegene vil ha gjennomført en «deltagelse».

8.               Deltagere kan delta i konkurransen på denne måten og det må gjøres før den angitte sluttdatoen. Om man ikke gjør det vil man være diskvalifisert fra å kunne delta.

9.               Konkurransen består av to (2) forskjellige mesterskap (hvert utgjør et «mesterskap»):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (fra nå referert til som «Nations Cup»): Nations Cup er et mesterskap hvor land og regioner konkurrerer om seieren. Landet og territoriet en spiller tilhører blir automatisk avgjort basert på landet/territoriet knyttet til PSN-kontoen deres. Det er ingen restriksjoner for opphavslandene til bilene som kjøres; og

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (fra nå referert til som «Produsentserien»): Produsentserien er et mesterskap hvor deltagerne kjører med bilder laget av én spesifikk type produsent. Deltagere kjører for å bli den beste sjåføren for produsenten sin og de kjører for å utkonkurrere andre deltagere som representerer andre produsenter. Deltagere kan velge sin produsent fra en ferdigvalgt liste bestående av tjue fem (25) produsenter.

Informasjonen for hvert mesterskap fremlegges respektivt i timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Produsentserien). 

10.            Deltagelse i konkurransen er kostnadsfritt og ingen kjøp er nødvendig, men deltagere må eie eller ha tilgang til en PlayStation®4 og et eksemplar av Gran Turismo™ Sport til PlayStation®4 («spillet»). Deltagere må ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap under konkurranseperioden. Ved å delta i konkurransen godtar og forplikter deltagere seg til å følge vilkårene og betingelsene, samt de generelle vilkårene fremlagt i timeplan 1 og timeplan 2 («vilkårene»).

11.            PlayStation®Plus-medlemskap («PS Plus») er kun tilgjengelig for de som har PSN-kontoer med tilgang til PlayStation™Store («PS Store») og en tilkobling til Internett med høy hastighet.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksbetingelser og restriksjoner for land og språk; innhold og tjenester fra PS Plus kan variere basert på abonnentens alder. Brukere må være 7 år eller eldre og brukere under 18 må ha tillatelse fra en foresatt; med unntak av brukere i Tyskland, som må være 18 år eller eldre. Tjenestetilgjengelighet er ikke garantert. Nettbaserte funksjoner for spesifikke spill kan bli tilbaketrukket etter tilstrekkelig forhåndsvarsel - eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-medlemskap er løpende og vil bli fakturert månedlig, kvartalsvis eller årlig, avhengig av abonnementet som kjøpes til gjeldende pris på PS Store, om det ikke kanselleres. Gratis prøvetid av PS Plus vil gå over til et månedlig abonnement om det ikke kanselleres. Alle vilkår gjelder: Tjenestevilkår for PSN finner du på eu.playstation.com/legal.

12.            Hver deltager kan kun levere ett (1) bidrag per mesterskap.  For å unngå tvil vil løpene for hvert mesterskap være oppført til forskjellige tider på løpskalenderen.  Det er derfor mulig for deltagere å konkurrere i begge mesterskapene og for vinneren av Nations Cup og også være en del av vinnerlaget i produsentserien.

13.            Deltagere har ikke lov til å opprette flere kontoer for å kunne konkurrere, øke sjansen for kvalifisering og fremgang i konkurransen eller for å forstyrre andre deltageres prestasjoner i et løp. Det er også forbudt å la noen andre konkurrere på vegne av en annen deltager og for å bytte posisjon, med vilje, i et løp.  I slike tilfeller forbeholder promotøren retten til å diskvalifisere deltagere etter eget skjønn.

14.            Konkurransevinnere velges for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Produsentserien) i henhold til de relevante mesterskapssystemene (hver en «vinner»). De som nesten vant konkurransen velges for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (produsentserien) i henhold til de relevante mesterskapssystemene (hvorav hver da er en «nestenvinner»).

15.            Premier tildeles som angitt i timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Produsentserien), der det gjelder, og de må bli mottatt som oppført og kan ikke bli avventet, overført eller solgt videre. Det er ingen pengealternativer; men promotøren forbeholder retten til å erstatte en premie med en annen av tilsvarende verdi. Om ikke annet er spesifisert vil ikke premiene inkludere overganger, lommepenger og andre utgifter (inkludert måltider eller personlige kostnader, oppgraderinger, osv.) som kan oppstå, da slikt vil være på vinnerens eget bekostning. Om deler av premien involverer reise til utlandet vil vinneren stå ansvarlig for å sørge for at de er tilgjengelige for reisen, har gyldig pass og tilgang til andre nødvendige visum og reisedokumenter som er nødvendige for å gjennomføre reisen på de relevante reisedatoene. Om en vinner ikke kan fremlegge den nødvendige reisedokumentasjonen for de relevante reisedatoene, kan promotøren velge å diskvalifisere vinneren fra konkurransen og/eller tilbakeholde premien deres.

16.            Hver vinner og nestenvinner kan bli pålagt å betale skatt eller avgift på premier vunnet, i henhold til sitt lokale lovverk for skatter og avgifter, og de står selv ansvarlig for å dekke slike kostnader.

17.            Om premien ikke blir mottatt innen tidsrammene eller på den måten som er spesifisert vil medføre at vinneren krav er ugyldig og promotøren beholder retten til å gi premien videre til neste gyldige deltager som velges etter vilkårenes betingelser. Der premien er tidsbestemt og vinneren må finnes før tiden for avhenting av premien utgår, kan vilkårene inneholde en dato for når vinneren vil bli kontaktet og promotøren vil da kontakte vinneren på e-postadressen vinneren har oppført i registreringsskjemaet for det relevante mesterskapet i spillmodusen GT Sport. Forsvarlige tiltak vil bli gjennomført for å kontakte de som har vunnet. Om en vinner ikke lar seg kontakte eller vellykket kontakt ikke er oppnådd på den spesifisert datoen, beholder promotøren retten til å gi premien videre til neste kvalifiserende deltager som velges etter vilkårenes betingelser. Om vinneren ikke har mottatt premien sin på den spesifiserte måten og innen den spesifisert dato, er ikke promotøren forpliktet til å gi premien videre til neste kvalifiserende deltager om ikke annet er spesifisert.

18.            Promotøren kan ikke ta på seg ethvert ansvar for konkurransedeltagelse eller annen korrespondanse som går tapt eller ikke blir tilstrekkelig registrert. Uansett om det kommer av nettverks-, maskinvare- eller programvarefeil. Bevis på avsendelse vil ikke bli godtatt som bevis på mottakelse. Ingen påmeldinger fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper eller påmeldinger automatisk generert av datamaskiner vil bli godtatt.

19.            Promotøren står ikke ansvarlig for tap, materiell skade eller personskader som en deltager påfører seg som et direkte eller indirekte resultat av premien og/eller konkurransen. Men promotøren vil ikke forsøke å fraskrive eller begrense sitt ansvar i tilfeller hvor død eller personskader oppstår som et direkte resultat av forsømmelse.

20.            Alle betingelser, garantier og representasjoner uttrykt eller implisert av lovverket eller på annen måte i relasjon til premien og/eller konkurransen er ekskludert så langt lovverket tillater det.

21.            Om en premie viser seg å være ineffektiv, feilaktig eller skadet ved mottak, må promotøren varsles i skriftlig form innen syv (7) dager etter mottakelse for at premien ikke skal være ansett som godtatt og mottatt.  Dette har ingen innvirkning på en vinner og/eller nestenvinners juridiske rettigheter (om disse gjelder).

22.            Hver vinner og nestenvinner godtar å delta i enhver forsvarlig publisitet påkrevd av promotøren. For å melde seg ut av slik publisitet må vinneren eller nestenvinneren kontakte promotøren.

23.            Personlig informasjon som deltagere oppgir ved deltagelse vil bli oppbevart og brukt av promotøren og deres bedriftsgrupper, leverandører og arbeidspartnere for å administrere konkurransen. Alt i henhold til promotørens personvernsforskrifter som du finner her: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy/ og som tydelig godtatt av deltageren.

24.            Promotøren kan etter eget skjønn publisere navnet på hver vinner og nestenvinner på promotørens nettside(r). Navnet på hver vinner og nestenvinner vil bli gjort tilgjengelig etter forsvarlig forespørsel til individer som sender en ferdigmarkert konvolutt merket «FIA Gran Turismo™ Championships 2020» til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom innen seks (6) uker etter sluttdatoen. Om en vinner eller nestenvinner ønsker at deres navn ikke publiseres eller blir gjort offentlig, ta kontakt med promotøren. Vær obs på at det kan hende promotøren må oppgi denne informasjonen til en regulator.

25.            I tvistesaker er promotørens avgjørelse endelig og ingen korrespondanse eller diskusjon vil bli inngått.

26.            Promotøren forbeholder retten til å kansellere konkurransen, i sin helhet eller deler av den, eller endre disse vilkårene til enhver tid, om etter egen mening ansett som nødvendig eller om omstendigheter oppstår utenfor promotørens kontroll.

27.            Om det finnes grunn til å fatte mistanke vedrørende brudd på disse vilkårene eller feilaktig, ugyldig, uærlig eller andre former for uanstendig eller upassende informasjon har blitt oppført, kan promotøren etter eget skjønn nekte å behandle deltagelsen eller tildele premier. Om en deltager ikke imøtekommer disse vilkårene, inkludert timeplan 1 og/eller timeplan 2 eller benytter seg av flere kontoer og/eller automatiserte systemer for deltagelse, vil de bli ekskludert fra konkurransen og deltagelsen deres vil bli annullert.

28.            «Promotøren» er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.            Så vidt gjeldende lovverk gjelder vil disse vilkårene være konstruert og tolket i henhold til lovverket for England og kontrakten mellom hver deltager og promotøren vil bli behandlet som om den er utformet og inngått i England.

 

Timeplan 1 – Nations Cup 2020

1.              Nations Cup-nettserien

1.1             Deltagere melder seg på Nations Cup ved å kjøre løp i Nations Cup-nettserien via Sport-modus i spillet. Deltagere må velge å bekrefte at de ønsker å delta i Nations Cup ved starten av hvert løp.

1.2             Den nettbaserte Nation Cup-serien består av fire (4) stadier, hvor hver har ti (10) runder, etterfulgt av en før-sesong som består av åtte (8) runder som angitt her:

Kalender for FIA Gran Turismo Championship 2020 Nations Cup

Førsesongen

1. etappe

2. etappe

3. etappe

4. etappe

1. runde: 18. februar

1. runde: 17. mars

11. runde: 25. april

21. runde: 16. juni

31. runde: 8. august

2. runde: 22. februar

2. runde: 21. mars

12. runde: 28. april

22. runde: 20. juni

32. runde: 11. august

3. runde: 25. februar

3. runde: 24. mars

13. runde: 2. mai

23. runde: 23. juni

33. runde: 15. august

4. runde: 29. februar

4. runde: 28. mars

14. runde: 5. mai

24. runde: 27. juni

34. runde: 18. august

5. runde: 3. mars

5. runde: 31. mars

15. runde: 9. mai

25. runde: 30. juni

35. runde: 22. august

6. runde: 7. mars

6. runde: 4. april

16. runde: 12. mai

26. runde: 4. juli

36. runde: 25. august

7. runde: 10. mars

7. runde: 7. april

17. runde: 16. mai

27. runde: 18. juli

37. runde: 29. august

8. runde: 14. mars

8. runde: 11. april

18. runde: 30. mai

28. runde: 21. juli

38. runde: 5. september

 

9. runde: 14. april

19. runde: 2. juni

29. runde: 25. juli

39. runde: 19. september

 

10. runde: 18. april*

20. runde: 6. juni*

30. runde: 1. august*

40. runde: 26. september*

1.3             Løpsdatoer oppført med * betyr at de tilhører «De 16 beste superstjernene»-løpene (som beskrevet i paragraf 1.8 av timeplan 1).

1.4             Deltagere vil bli tildelt poeng basert på:

1.4.1 Sluttposisjonen deres i hvert løp; og

1.4.2 den gjennomsnittlige sjåførrangeringen for deltagerne de kjører mot i hvert løp.

1.5             Deltagere må delta i løp for Nations Cup-nettserien for å motta poeng som brukes til å kalkulere rangeringen deres. Den totale rangeringen til hver deltager avgjør om de blir invitert til et live verdensturne-arrangement  og videre fremgang i Nations Cup.

Før-sesongen brukes kun til å avgjøre «Stjernespiller»-kvalifisering for første etappe. Poengsummen for før-sesongen utregnes fra en deltagers to (2) beste runder etter åtte (8) runder. Poengene nullstilles ved slutten av førsesongen.

For å avgjøre deltagernes totale rangering, vil poeng bli oppsummert ved slutten av ti (10) runder, under hver etappe, på følgende måte («sluttpoengsummen»):

1. etappe: Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes tre (3) beste av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

2. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes fem (5) beste av totalt tjue (20) runder (oppsamlet fra 1. runde til 20. runde).

3. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes åtte (8) beste runder, av totalt tretti (30) runder (oppsamlet fra 1. runde til 30. runde).

4. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes ti (10) beste runder, av totalt førti (40) runder (oppsamlet fra 1. runde til 40. runde).

Deltagere kan fritt delta i valgfritt løp, i valgfri runde av enhver etappe, etter eget ønske. Men kun poengene fra det siste løpet for dagen vil telle mot nettrangeringen deres for den gjeldende runden. (f.eks. om en deltager konkurrerer i tre løp i 7. runde, 7. april 2020, vil kun poengene fra det siste av tre løp telle).

1.6             Sluttpoengsummen for hver etappe vil avgjøre plasseringen til hver deltager i «nettrangeringen» for den etappen.

1.7             Stjernespillere

1.7.1       Underlagt paragraf 1.7.2 og 1.7.3 nedenfor, deltagere kan registrere seg som stjernespillere om dem enten er:

1.7.1.1  blant topp 200 på rangeringen for før-sesongen og/eller blant topp 200 på nettrangeringen ved slutten av den forrige etappen; eller

1.7.1.2  blant topp 10 på nettrangeringene i deres deltagerland.

1.7.2       Når en deltager møter ett av disse kravene fremlagt i paragraf 1.7.1 av timeplan 1, vil de motta en notifikasjon i Gran Turismo™ Sport som sier at de er kvalifisert. Når de har mottatt denne notifikasjonen, kan deltagere registrere seg for å bli en stjernespiller ved å besøke gran-turismo.com.  Det er deltagerens eget ansvar å registrere seg som en stjernespiller.

1.7.3       Registrerte stjernespillere (nå referert til som «stjernespillere») må ha en sjåførrangering på «S» og er kvalifiserte til å delta i «Top 16 Superstars»-løpet fremlagt i paragraf 1.8 av timeplan 1.

1.7.4       De virkelige navnene til stjernespillere vises under kringkastingen av «Top 16 Superstars-løp», i tillegg til PSN-ID-ene deres.

1.7.5       Når en deltager har fått en stjernespiller-rangering, vil rangeringen deres kun gjelde kjøreprofilen i én påløpende etappe i nettserien.

1.8             Top 16 Superstars-løp

1.8.1       Top 16 Superstars-løpene kommer til å ta sted periodevis samtidig som Nations Cup-nettserien pågår. I henhold til paragraf 1.3 vil superstjerne-løp være markert med en * på løpstimeplanen i paragraf 1.2.

1.8.2       Deltagere som konkurrer i «Top 16 Superstars»-løp kan vinne bonuspoeng i Nations Cup-nettserien.

1.8.3       Hver deltager må være en stjernespiller for å melde seg på et «Top 16 Superstars»-løp.

1.8.4       Deltagere kan registrere seg for å delta i et «Top 16 Superstars»-løp opptil femten (15) minutter før den oppførte starttiden for hvert løp.

1.8.5       For hvert «Top 16 Superstars»-løp, vil de 16 best rangerte stjernespillerne som meldte seg på kunne delta i det gjeldende løpet. Denne rangeringen kan være basert på hver deltagers sjåførrangering eller det totale antallet poeng oppsamlet i den gjeldende sesongen. Måten stjernespillere rangeres på for uttak til «Top 16 Superstars»-løp avgjøres før starten av hvert «Top 16 Superstars»-løp.

1.8.6       For Nations Cup kan ikke flere enn tre (3) superstjerner fra hvert deltagerland delta i et «Top 16 Superstars»-løp.

1.8.7       Om færre enn 16 stjernespillere har blitt valgt før et «Top 16 Superstars»-løp starter, vil restriksjonene oppført i paragraf 1.8.5 og 1.8.6 ikke lenger gjelde. Stjernespillere vil, om mulig, bli valgt basert på nettrangeringen.

1.9             Ved slutten av hver etappe, vil ti (10) deltagere fra EMEA-regionen gå videre til et live-arrangement Nations Cup-verdensturneen (hver av de da en «Verdensturnefinalist»).

1.10          Nations Cup-verdensturnefinalistene vinner:

1.10.1   en invitasjon til å reise til og delta i neste live-arrangerte verdensturne (som beskrevet i paragraf 2.1 av timeplan 1);

1.10.2   billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til gjeldende live-arrangerte Nations Cup-verdensturne (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

1.10.3   opphold for tidsrommet gjeldende live-arrangerte Nations Cup-verdensturne pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

1.10.4   transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

1.10.5   returtransport fra oppholdssted til lokalet for relevante live-arrangerte Nations Cup-verdensturne; og

1.10.6   alle måltid under gjeldende live-arrangerte Nations Cup-verdensturne.

Informasjon knyttet til reise og opphold må bekreftes av promotøren, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe (som oppført i paragraf 1.2), (sammen med «nettseriepremiene» , hvorav hver er en «nettseriepremie»). Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc., på vegne av promotøren, vil kontakte finalistene for Nation Cup-verdensturneen på e-postadressen oppført i registreringsskjemaet for Nations Cup i GT Sport-modus.

2.                 Live-arrangerte Nations Cup-verdensturne

2.1.               Den live-arrangerte Nations Cup-verdensturneen består av fem (5) live-arrangement hvor verdensturnefinalistene kjører for å avgjøre hvem som blir vinneren av Nations Cup-verdensturneen i EMEA-regionen (hvorav hver omgang utgjør en «live-arrangert Nations Cup-verdensturne»).

2.2.               Den live-arrangerte Nations Cup-verdensturneen utspiller seg på et tid og sted som bekreftes av promotør, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe. Den live-arrangerte Nations Cup-verdensturneen er forventet å ta sted i februar, mai, juli, september, oktober og november 2020 i forskjellige byer rundt i hele verden.

2.3.               Reglene for hver live-arrangerte Nations Cup-verdensturne vil bli satt av Polyphony Digital i forkant av hvert arrangement.

2.4.               Finalistene for Nations Cup-verdensturneen er:

2.4.1. for Verdensturne 1, tjue fire (24) deltagere valgt fra deltagerne som deltok i Nations Cup-løpene i verdensfinalen til 2019 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (avholdt 22. til 24. november 2019 i Monaco), valg etter rangeringsrekkefølgen for resultatene deres.

2.4.2. for Verdensturne 2, 3, 4 og 5, underlagt landsgrensen omtalt i paragraf 2.5 og underlagt paragraf 2.6 under der igjen, deltagerne med de ti (10) høyeste nettrangeringsplasseringene ved å kjøre løp i Nations Cup-nettserien, i henhold til;

Verdensturne 2: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 1. etappe.

Verdensturne 3: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 2. etappe.

Verdensturne 4: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 3. etappe.

Verdensturne 5: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 4. etappe.

2.5.               Det vil være et maksimalt antall på to (2) verdensturnefinalister per deltagerland («landsgrensen»), opptil et antall på ti (10) deltagere totalt fra EMEA-regionen. Der hvor en deltager er rangert som nummer tre i sitt deltagerland vil den nest høyest rangerte deltageren fra et annet deltagerland gå videre til EMEA Nations Cup-verdensturneen. Dette innebærer at en deltager rangert på tredjeplass eller lavere blant deltagerne fra deltagerlandet ikke kan bli en verdensturnefinalist, selv om poengsummen deres er høyere enn en deltager på andreplass i et annet deltagerland.

2.6.               I tilfeller hvor en live-arrangert verdensturne holdes i et land innenfor EMEA-regionen vil to (2) ekstra EMEA-deltagere fra denne regionen bli invitert til å delta i gjeldende verdensturne-arrangement, plukket etter deres plassering i nettrangeringen og landsgrensen vil bli økt fra to (2) til tre (3) deltagere.

2.7.               Om to eller flere deltagere står likt med samme antall poeng ved slutten av en etappe vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken deltager som får gå videre:

2.7.1. deltageren med den høyeste poengsummen fordelt på all runder; og

2.7.2. om det fortsatt står likt, velges deltageren med den høyeste poengsummen i én runde.

2.8.               Underlagt landsgrensen oppført i paragraf 2.5, vil deltageren med nest høyest nettrangering (og som ikke allerede er en verdensturnefinalist) bli invitert til å delta i den live-arrangerte Nations Cup-verdensturneen for EMEA-regionen, og deltageren vil bli notifisert om dette av promotøren og/eller Polyphony Digital Inc., på vegne av promotøren, i tilfeller hvor en verdensturnefinalist fra EMEA-regionen ikke kan delta på en live-arrangert verdensturne.

2.9.               «Finalevinneren av Nations Cup-verdensturneen» for hver live-arrangerte Nations Cup-verdensturne vil være den verdensturnefinalisten som har høyest poengsum fra alle de gjeldende løpene i den live-arrangerte Nations Cup-verdensturneen. «Nestenvinnerne» vil være de to (2) verdensturnefinalistene som har nest høyest poengsum fra alle de gjeldende løpene i gjeldende live-arrangerte Nations Cup-verdensturne.

2.10.               Verdensturnefinalistene med flest verdensturneseire samlet fra den live-arrangerte Nations Cup-verdensturneen (en «Nations Cup-verdensfinalist») går videre til Nations Cup-verdensfinalen. Nations Cup-verdensfinalistene vil bli varslet om deres uttrekning etter at hver live-arrangerte verdensturne er konkludert.

2.11. Hver vinner av Nations Cup-verdensturneen mottar:

2.11.1. et seierstrofé for den live-arrangerte verdensturneen;

2.11.2. en invitasjon til å reise til og delta i Nations Cup-verdensfinalen; og

2.11.3. forutsatt aksept av invitasjonen:

a)    billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til verdensfinalen (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

b)    opphold for tidsrommet verdensfinalen pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

c)    transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

d)    returtransport fra oppholdssted til lokalet for verdensfinalen; og

e)    alle måltid under verdensfinale-arrangementet,

2.12.               Premiene oppført i paragraf 2.11 er «Verdensturnepremier».

2.13.               Nestenvinnerne mottar et trofé for den live-arrangerte verdensturneen.

2.14.               I tillegg til verdensturnepremien nevnt ovenfor vil Nations Cup-verdensturnevinnerne, om de godtar invitasjonen til Nations Cup-verdensfinalen, også motta poeng til den individuelle rangeringen for Nations Cup-verdensfinalen 2020 i henhold til deres plassering:

·        Førsteplass: 3 poeng

·        Andreplass: 2 poeng

·        Tredjeplass: 1 poeng

2.15.               Hver Nations Cup-verdensturnevinner må godta invitasjonen til Nations Cup-verdensfinalen snarest. Svar til promotørens e-postnotifikasjon må være mottatt innen to (2) uker etter datoen på promotørens e-postnotifikasjon og hver Nations Cup-verdesturnevinner må oppgi fullt navn, bostedsadresse og fødselsdato.

2.15.1. Obs: Om bostedsadressen til en verdensturnefinalist i Nations Cup eller en vinner av Nations Cup-verdensturneen ikke hører til i det deltagerlandet de konkurrerer på vegne av vil vinneren bli diskvalifisert.

3.                 Deltagelse i Nations Cup-verdensfinalen

3.1.               Nations Cup-verdensfinalen, et live-arrangement, tar sted i en egen konkurranse under Gran Turismo™ Championships-verdensfinalen 2020 (hvor verdensfinalen for produsentserien også tar sted) («verdensfinalene») som er forventet å ta sted i november 2020. Vilkårene for Nations Cup-verdensfinalen vil være tilgjengelig for alle Nations Cup-verdensfinalister via e-post før arrangementet tar sted.

3.2.               Det skal være tolv (12) Nations Cup-verdensfinalister (som angitt i paragraf 2.10 av timeplan 1) fra EMEA-regionen. Disse vil bestå av hvilke som helst Nations Cup-verdensfinalister, som valgt i henhold til paragraf 2.10 av timeplan 1 og deltagerne som har oppnådd den høyeste nettrangeringen ved slutten av runde 40.

3.3.               De vil være et maksimalt antall på tre (3) Nations Cup-verdensfinalister per deltagerland («landsgrensen»), opptil et antall på tolv (12) deltagere totalt fra EMEA-regionen. Der hvor en deltager er rangert som nummer fire i sitt deltagerland vil den nest høyest rangerte deltageren fra et annet deltagerland gå videre til verdensfinalen. Dette innebærer at en deltager rangert på fjerde eller lavere blant deltagerne fra deltagerlandet ikke kan bli en Nations Cup-verdensfinalist, selv om poengsummen deres er høyere enn en deltager på tredjeplass i et annet deltagerland.

3.4.               I tilfelle hvor en Nations Cup-verdensfinalist ikke kan delta i verdensfinalen, kan verdensturnefinalisten med nest høyest nettrangering bli invitert til å bli en Nations Cup-verdensfinalist og vil bli notifisert om dette av promotøren, eller av Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren.

3.5.               Promotøren vil oppgi informasjon relevant for Nations Cup-verdensfinalen (som angitt i paragraf 3.1 i timeplan 1) til Nations Cup-verdensfinalistene på e-post sendt til e-postadressen oppgitt av deltageren i registreringsskjemaet for Nations Cup i GT Sport Mode.

 

Timeplan 2 – Produsentserien 2020

1.                 Den nettbaserte produsentserien

1.1.               Deltagere deltar i produsentserien ved å velge Manufacturer Series (Produsentserien) i «Sport»-modusen i spillet før de starter hvert race.

1.2.  Den nettbaserte produsentserien består av fire (4) stadier, hvor hver har ti (10) runder, etterfulgt av en før-sesong som består av åtte (8) runder som angitt her:

Kalender for Produsentserien til FIA Gran Turismo Championship 2020

Førsesongen

1. etappe

2. etappe

3. etappe

4. etappe

1. runde: 19. februar

1. runde: 18. mars

11. runde: 26. april

21. runde: 17. juni

31. runde: 9. august

2. runde: 23. februar

2. runde: 22. mars

12. runde: 29. april

22. runde: 21. juni

32. runde: 12. august

3. runde: 26. februar

3. runde: 25. mars

13. runde: 3. mai

23. runde: 24. juni

33. runde: 16. august

4. runde: 1. mars

4. runde: 29. mars

14. runde: 6. mai

24. runde: 28. juni

34. runde: 19. august

5. runde: 4. mars

5. runde: 1. april

15. runde: 10. mai

25. runde: 1. juli

35. runde: 23. august

6. runde: 8. mars

6. runde: 5. april

16. runde: 13. mai

26. runde: 5. juli

36. runde: 26. august

7. runde: 11. mars

7. runde: 8. april

17. runde: 17. mai

27. runde: 19. juli

37. runde: 30. august

8. runde: 15. mars

8. runde: 12. april

18. runde: 31. mai

28. runde: 22. juli

38. runde: 6. september

 

9. runde: 15. april

19. runde: 3. juni

29. runde: 26. juli

39. runde: 20. september

 

10. runde: 19. april*

20. runde: 7. juni*

30. runde: 2. august*

40. runde: 27. september*

1.3.               Løpsdatoer oppført med * betyr at de tilhører «De 16 beste superstjernene»-løpene (som beskrevet i paragraf 1.15 av timeplan 2).

1.4.               Deltagere kjører for å representere én (1) av de følgende tjuefem (25) produsenter (hver da en «produsent»): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota og Volkswagen.

1.5.               Deltagere fra de følgende fem (5) regionene vil kunne delta: (a) EMEA; (b) Nord-Amerika; (c) Mellom- og Sør-Amerika; (d) Asia; og (e) Oceania (hvorav hver er en «Region»). Denne timeplanen viser betingelsene for deltagere fra EMEA-regionen.

1.6.               Deltagere vil bli tildelt poeng basert på:

1.6.1.   sluttposisjonen deres i hvert løp; og

1.6.2.   den gjennomsnittlige sjåførrangeringen for deltagerne de kjører mot i hvert løp.

1.7.               Deltagere må delta i løp for den nettbaserte Produsentserien for å motta poeng som brukes til å kalkulere rangeringen deres. Den totale rangeringen til hver deltager kan, delvis, bli brukt til å avgjøre om de blir invitert til live-arrangement og videre fremgang i produsentserien.

Før-sesongen brukes kun til å avgjøre om en «Stjernespiller» er kvalifisert for første etappe.  Poengsummen for før-sesongen utregnes fra en deltagers to (2) beste runder etter åtte (8) runder. Poengene nullstilles ved slutten av førsesongen.

For å avgjøre deltagernes totale rangering, vil poeng bli oppsummert ved slutten av en serie med runder, under hver etappe, på følgende måte («sluttpoengsummen»):

1. etappe: Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes tre (3) beste av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

2. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes fem (5) beste av totalt tjue (20) runder (oppsamlet fra 1. runde til 20. runde).

3. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes åtte (8) beste runder, av totalt tretti (30) runder (oppsamlet fra 1. runde til 30. runde).

4. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes ti (10) beste runder, av totalt førti (40) runder (oppsamlet fra 1. runde til 40. runde).

Deltagere kan fritt delta i valgfritt løp, i valgfri runde av enhver etappe, etter eget ønske.  Men kun poengene fra den det siste løpet for dagen vil telle mot nettrangeringen deres for den gjeldende runden.(f.eks. om en deltager konkurrerer i tre løp i 7. runde, 8. april 2020, vil kun poengene fra det siste av tre løp telle).

1.8.               Sluttpoengsummen for hver etappe vil avgjøre plasseringen til hver deltager i «nettrangeringen» for den etappen.

1.9.               Stjernespillere

1.9.1.   Underlagt paragraf 1.14.2 og 1.14.3 nedenfor, deltagere kan registrere seg som stjernespillere om dem enten er:

1.9.1.1.    blant topp 200 på rangeringen for før-sesongen og/eller blant topp 200 på nettrangeringen ved slutten av den forrige etappen; eller

1.9.1.2.    blant topp 10 på nettrangeringene for deres produsent.

1.9.2.   Når en deltager møter ett av disse kravene fremlagt i paragraf 1.14.1 av timeplan 2, vil de motta en notifikasjon i spillet som sier at de er kvalifisert. Når de har mottatt denne notifikasjonen, kan deltagere registrere seg for å bli en stjernespiller ved å besøke gran-turismo.com. Det er deltagerens eget ansvar å registrere seg som en stjernespiller.

1.9.3.   Registrerte stjernespillere (nå referert til som «stjernespillere») må ha en sjåførrangering på «S» og er kvalifiserte til å delta i «Top 16 Superstars»-løpet fremlagt i paragraf 1.15 av timeplan 2.

1.9.4.   De virkelige navnene til stjernespillere vises under kringkastingen av «Top 16 Superstars-løp», i tillegg til PSN-ID-ene deres.

1.9.5.   Når en deltager har fått en stjernespiller-rangering, vil rangeringen deres kun gjelde kjøreprofilen i én påløpende etappe i nettserien.

1.10.               Top 16 Superstars-løp

1.10.1. Top 16 Superstars-løpene kommer til å ta sted periodevis samtidig som nettserien pågår. I henhold til paragraf 1.3 vil superstjerne-løp være markert med en * på løpstimeplanen i paragraf 1.2.

1.10.2. Deltagere som konkurrer i «Top 16 Superstars»-løp kan vinne bonuspoeng i nettserien.

1.10.3. Hver deltager må være en stjernespiller for å melde seg på et «Top 16 Superstars»-løp.

1.10.4. Deltagere kan registrere seg for å delta i et «Top 16 Superstars»-løp opptil femten (15) minutter før den oppførte starttiden for hvert løp.

1.10.5. For hvert «Top 16 Superstars»-løp, vil de 16 best rangerte stjernespillerne som meldte seg på kunne delta i det gjeldende løpet. Denne rangeringen kan være basert på hver deltagers sjåførrangering eller det totale antallet poeng oppsamlet i den gjeldende sesongen. Måten stjernespillere rangeres på for uttak til «Top 16 Superstars»-løp avgjøres før starten av hvert «Top 16 Superstars»-løp.

1.10.6. I produsentserien kan ikke flere enn to (2) superstjerner fra hvert produsent delta i et «Top 16 Superstars»-løp.

1.10.7. Om færre enn 16 stjernespillere har blitt valgt før et «Top 16 Superstars»-løp starter, vil restriksjonene oppført i paragraf 1.10.5 og 1.10.6 ikke lenger gjelde. Stjernespillere vil, om mulig, bli valgt basert på nettrangeringen.

1.11.               Etter slutten av 1. etappe (eller 10. runde), kan én (1) deltager gå videre til live-arrangement 2 i produsentseriens verdensturne, om produsenten deres og regionen blir valgt (som angitt i paragraf 3 av timeplan 2), (en «Verdensturnefinalist»).

1.12.               Etter slutten av 2. etappe (eller 20. runde), kan én (1) deltager gå videre til live-arrangement 3 i produsentseriens verdensturne, om produsenten deres og regionen blir valgt (som angitt i paragraf 3 av timeplan 2), (en «Verdensturnefinalist»).

1.13.               Etter slutten av 3. etappe (eller 30. runde), kan én (1) deltager gå videre til live-arrangement 4 i produsentseriens verdensturne, om produsenten deres og regionen blir valgt (som angitt i paragraf 3 av timeplan 2), (en «Verdensturnefinalist»).

1.14.               Etter slutten av 4. etappe (eller 40. runde), kan én (1) deltager gå videre til live-arrangement 4 i produsentseriens verdensturne, om produsenten deres og regionen blir valgt (som angitt i paragraf 3 av timeplan 2), (en «Verdensturnefinalist»); og (b) verdensfinalen i produsentserien, om produsenten deres og regionen blir valgt (en «verdensfinalist»).

1.15.               Verdensturnefinalister for produsentserien vinner:

1.15.1. en invitasjon til å reise til og delta i neste live-arrangerte verdensturne (som beskrevet i paragraf 2.1 av timeplan 2); og

1.15.2. forutsatt aksept av invitasjonen:

1.15.2.1. billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til gjeldende live-arrangerte verdensturne (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

1.15.2.2. opphold for tidsrommet gjeldende live-arrangerte verdensturne pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

1.15.2.3. transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

1.15.2.4. returtransport fra oppholdssted til lokalet for gjeldende live-arrangerte verdensturne; og

1.15.2.5. alle måltid under gjeldende live-arrangerte verdensturne,

Informasjon knyttet til reise og opphold må bekreftes av promotøren, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe (som oppført i paragraf 1.2), (sammen med «nettseriepremiene» , hvorav hver er en «nettseriepremie»). Promotøren og/eller Polyphony Digital Inc., på vegne av promotøren, vil kontakte produsentseriens verdensturnefinalister på e-postadressen oppført i registreringsskjemaet for produsentserien i GT Sport-modus. 

1.16.               Produsentseriens verdensturnevinnere og nestenvinnere vil også motta et trofé.

1.17.               Produsentserien verdensfinalister kan vinne:

1.17.1. en invitasjon til å reise til og delta i produsentseriens verdensfinale; og

1.17.2. forutsatt aksept av invitasjonen:

1.17.2.1.    billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til verdensfinalen (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

1.17.2.2.    opphold for tidsrommet gjeldende verdensfinale pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

1.17.2.3.    transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

1.17.2.4.    returtransport fra oppholdssted til lokalet for relevante verdensfinale; og

1.17.2.5.    alle måltid under verdensfinalen.

1.18.               Verdensturnefinalister og/eller verdensfinalister må snarest mulig godta invitasjonen til produsentseriens verdensturne og/eller produsentseriens verdensfinale. Svar til promotørens e-postnotifikasjon må være mottatt innen to (2) uker etter datoen på promotørens e-postnotifikasjon og hver verdensturnefinalist og/eller verdensfinalist må oppgi fullt navn, bostedsadresse og fødselsdato. Obs: Om bostedsadressen ikke hører til i det deltagerlandet de konkurrerer på vegne av vil deltageren bli diskvalifisert.

1.19.               Premiene oppført i paragraf 1.17 er «verdensturnepremier».

2.                 Produsentseriens live-arrangerte verdensturne

2.1.               Produsentseriens live-arrangerte verdensturne består av fem (5) live-arrangement hvor verdensturnefinalistene kjører for å avgjøre hvem som blir verdensturnevinneren av produsentserien og nestenvinnere (hvorav hver en «Live-arrangert verdensturne i produsentserien»).

2.2.               Produsentseriens live-arrangerte verdensturne utspiller seg på et tid og sted som bekreftes av promotør, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe. Produsentseriens live-arrangerte verdensturne er forventet å ta sted i februar, mai, juli, september, oktober og november 2020 i forskjellige byer rundt i hele verden.

2.3.               Reglene for hver live-arrangerte Nations Cup-verdensturne vil bli satt av Polyphony Digital i forkant av hvert arrangement.

2.4.               Verdensturnefinalistene for produsentserien vil være:

Verdensturne 1: trettiseks (36) deltagere valgt fra deltagerne som deltok i produsentseriens løp i verdensfinalen til 2019 FIA Certified Gran Turismo™ Championships (avholdt 22. til 24. november 2019 i Monaco).

Verdensturne 2: trettiseks (36) deltagere som kvalifiseres ved slutten av 1. etappe (10 runder) (som angitt over i paragraf 1.11).

Verdensturne 3: trettiseks (36) deltagere som kvalifiseres ved slutten av 2. etappe (20 runder) (som angitt over i paragraf 1.12).

Verdensturne 4: trettiseks (36) deltagere som kvalifiseres ved slutten av 3. etappe (30 runder) (som angitt over i paragraf 1.13).

Verdensturne 5: trettiseks (36) deltagere som kvalifiseres ved slutten av 4. etappe (40 runder) (som angitt over i paragraf 1.14).

2.5.               Produsenter som deltar i produsentserien verdensfinale i 2020 vil motta poeng som teller mot deres totale rangering i henhold til plasseringen til verdensturnevinnerne og nestenvinnerne som representerte dem i Produsentseriens live-arrangerte verdensturne:

·        Førsteplass: 3 poeng

·        Andreplass: 2 poeng

·        Tredjeplass: 1 poeng

3.                 Valg av verdensturnefinalister og verdensfinalister

3.1.               Valg av verdensturnefinalister og verdensfinalister avgjøres av en kombinasjon av følgende kriteria:

3.1.1.     deltagrne med høyest poengsum (de «representerende sjåførene»)

3.1.2.     de 12 beste produsentene (valgt i henhold til paragraf 3.3);

3.1.3.     de tre representative regionene (som definert i paragraf 3.6).

3.2.               Totalt tre (3) verdensturnefinalister eller verdensfinalister (avhengig av hva som gjelder) vil bli valgt ti lå representere hver produsent under en live-arrangerte verdensturne og/eller i verdensfinalen (avhengig av hva som gjelder); hver da fra en representativ region.

3.3.               Totalt tolv (12) produsenter konkurrer i hver live-arrangerte verdensturne, valgt i henhold til følgende kriteria (etter fortrinn) (de «12 beste produsentene»):

3.3.1.   konkurransens offisielle produsentpartner eller «Arbeidsteam»; og

3.3.2.   den globale produsentrangering (som angitt under i paragraf 3.4).

3.4.               Ved slutten av hver etappe, vil en «global produsentrangering» bli opprettet, i henhold til følgende prosess:

3.4.1.   Produsentene representert av deltagerne med den høyeste poengsummen ved slutten av hver runde i hver etappe vil bli tildelt produsentrangeringspoeng i henhold til tabellen under for å etablere regionale produsentrangeringer:           

Produsentplassering

Produsentrangeringspoeng

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2.   Den regionale produsentrangeringen for hver etappe vil bli utregnet fra produsentrangeringspoengene tildelt hver produsent ved slutten av en serie med runder, under hver etappe, på følgende måte:

1. etappe: Den regionale produsentrangeringen for hver produsent utregnes fra de tre (3) beste av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

2. etappe: Den regionale produsentrangeringen for hver produsent utregnes fra de fem (5) beste av totalt tjue (20) runder (oppsamlet fra 1. runde til 20. runde).

3. etappe: Den regionale produsentrangeringen for hver produsent utregnes fra de åtte (8) beste av totalt tretti (30) runder (oppsamlet fra 1. runde til 30. runde).

4. etappe: Den regionale produsentrangeringen for hver produsent utregnes fra de ti (10) beste av totalt førti (40) runder (oppsamlet fra 1. runde til 40. runde).

3.4.3.   Ved slutten av hver etappe vil en regional produsentrangering bli kalkulert for de fem (5) regionene. De tre (3) regionene med den høyeste regionale produsentrangeringen for hver produsent vil bli utregnet for å avgjøre den «globale produsentrangeringen».

3.5.               Ved slutten av hver etappe vil en global produsentrangering bli kalkulert og de 12 beste produsentene vil bli avgjort. Dette vil bli publisert på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ og også under «Sport»-seksjonen i spillet.

3.6.               De tre (3) regionene som har høyest regionale produsentrangering (hver en «Representativ region») for hver av de 12 beste produsentene går videre til en live-arrangert verdensturne eller verdensfinalen.

3.7.               Om to eller flere representerende sjåfører fra forskjellige produsenter står likt med samme antall poeng ved slutten av en runde, vil produsentrangeringspoengene tildelt produsentene deres bli likt fordelt.

3.8.               Om to eller flere produsenter står likt i den globale produsentrangeringen, med samme antall poeng, vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken produsent som får gå videre:

a)     produsenten med høyeste antall produsentrangeringspoeng fordelt på alle de fem regionene;

b)     produsenten med høyeste antall produsentrangeringspoeng fordelt på alle de fem regionene og alle runder; og

c)     om det fortsatt er uavgjort velges produsenten med høyest antall bidrag registrert for produsenten ved slutten av hver relevante etappe i produsentserien.

3.9.               Om to eller flere regioner står med likt antall poeng i den globale produsentrangeringen vil følgende kriterier bli brukt til å avgjøre hvilken region som får gå videre:

a)     regionen med høyeste antall produsentrangeringspoeng fordelt på alle runder; og

b)     om det fortsatt står likt, velges regionen med den høyeste antall produsentrangeringspoeng på i én runde; og

c)     om det fortsatt står likt, velges regionen med den representerende sjåføren som har fått det høyeste antallet poeng.

3.10.               I tilfelle hvor en finalist for et live-arrangement eller verdensfinalist ikke kan delta i en live-arrangert verdensturne eller verdensfinalen (avhengig av hva som gjelder), kan deltageren som representerer samme produsent med høyest poengsum for etappen i regionen med det nest-høyeste antallet rangeringspoeng bli invitert til å bli en verdensturnefinalist eller verdensfinalist (avhengig av hva som gjelder) og vil bli notifisert om dette av promotøren eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren. Om en erstatning ikke er funnet innen regionen på 4. eller 5. plass, vil deltageren som representerer samme produsent med nest høyeste poengsum for etappen bli valgt fra regionen den opprinnelige deltageren hørte til.

3.11.               Verdensturnefinalistener og verdensfinalister vil bli varslet om deres uttrekning etter konkluderingen av den nettbaserte serien og de kan i dette øyeblikket velge å motta premien sin. Promotøren vil oppgi informasjon relevant for live-arrangement på e-post sendt til e-postadressen oppført av deltageren i registreringsskjemaet for GT Sport Mode.