PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – Spesifikke regler for «FIA Certified Gran Turismo Championships 2019»-konkurransen – EMEA-regionen

 

Konkurranse- og deltagelseskrav

1.            «FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019»-konkurransen («konkurransen») er åpen for de som møter minstekravene for alder (som angitt under) og bor i Østerrike, Bahrain, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Libanon, Kuwait, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Russland, Saudi Arabia, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, De forente arabiske emirater og Storbritannia («deltagerlandene»), bortsett fra ansatte, agenter, arbeidstakere eller konsulenter for promotøren (som angitt under) og deres nærmeste familie, promotørene knyttet til firmaet og alle med en profesjonell tilknytning til konkurransen («deltagerne»).

2.            Minstealderen er 18 år for deltagere som bor i Bahrain, Belgia, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Libanon, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Russland, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Ungarn, Storbritannia, Tyskland og Østerrike og deltagere fra De forente arabiske emirater, Kuwait og Saudi Arabia må være 21 år eller eldre («minstealderen»).

3.            Disse uttrykkene (som angitt under) gjelder deltagere som bor i deltagerlandene, bortsett fra Frankrike.

4.            Konkurransen åpnes for deltagere 23. mars 2019 kl. 16.45 GMT («åpningsdato») og siste påmelding må skje før 7. september 2019 kl. 23.59 GMT («sluttdato»).  Se timeplan 1 og timeplan 2 for mer informasjon.  Perioden mellom åpningsdatoen til og med sluttdatoen vil bli referert til som «konkurranseperioden».

5.            For å kunne delta i konkurransen, må deltagere fullføre GT Sport Mode-registreringsskjemaet som tildeles alle deltagere som velger Sport-modus i spillet under konkurranseperioden (hvorav hver er en «deltagelse»).  Deltagere må spesifisere hvilket mesterskap de ønsker å konkurrere på vegne av, ved oppstarten av hvert løp.

6.            Konkurransen består av to (2) forskjellige mesterskap (hvert utgjør et «mesterskap»):

                     a.   FIA GT Championships Nations Cup (fra nå referert til som «Nations Cup»): Nations Cup er et mesterskap hvor land og regioner konkurrerer om seieren. Landet og territoriet en spiller tilhører blir automatisk avgjort basert på landet/territoriet knyttet til PlayStation™Network-kontoen deres. Det er ingen restriksjoner for opphavslandene til bilene som kjøres; og

                     b.   FIA GT Championships Manufacturer Series (fra nå referert til som «Manufacturer Series»): Manufacturer Series er et mesterskap hvor deltagerne kjører med bilder laget av én spesifikk type produsent. Deltagere kjører for å bli den beste sjåføren for produsenten sin og de kjører for å utkonkurrere andre deltagere som representerer andre produsenter. Deltagere kan velge sin produsent fra en ferdigvalgt liste bestående av tjue fem (25) produsenter.

Informasjonen for hvert mesterskap fremlegges respektivt i timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series). 

7.            Deltagelse i konkurransen er kostnadsfritt og ingen kjøp er nødvendig, men deltagere må eie eller ha tilgang til en PlayStation®4 og et eksemplar av Gran Turismo™ Sport til PlayStation®4 («spillet»). Deltagere må ha et aktivt PlayStation®Plus-medlemskap under konkurranseperioden. Ved å delta i konkurransen, godtar og forplikter deltagere seg til å følge vilkårene og betingelsene («vilkår») samt de generelle reglene (klikk her).

8.            Registrering på PlayStation™Network («PSN») er underlagt aksept av PSN-tjenestevilkår og -brukeravtalen og personvernsforskriftene til PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

9.            Hver deltager kan kun levere ett (1) bidrag per mesterskap.  For å unngå tvil vil løpene for hvert mesterskap være oppført til forskjellige tider på løpskalenderen.  Det er derfor mulig for deltagere å konkurrere i begge mesterskapene og for vinneren av Nations Cup og også være en del av vinnerlaget i Manufacturer Series.

10.          Deltagere har ikke lov til å opprette flere kontoer for å kunne konkurrere eller øke sjansen for kvalifisering eller fremgang i konkurransen.  I slike tilfeller, forbeholder promotøren retten til å diskvalifisere deltagere etter eget skjønn.

11.          Konkurransevinnere velges for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series) i henhold til de relevante mesterskapssystemene (hver en «vinner»). De som nesten vant konkurransen velges for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series) i henhold til de relevante mesterskapssystemene (hver da en «nestenvinner»).

12.          Premier velges for timeplan 1 (Nations Cup) og timeplan 2 (Manufacturer Series), der gjeldende, og må bli mottatt som oppført og kan ikke avventes til senere. Det er ingen pengealternativer; men promotøren forbeholder retten til å erstatte en premie med en annen premie med tilsvarende verdi.

13.          Promotøren kan ikke ta på seg ethvert ansvar for tekniske problemer eller svikter av enhver sort som medfører at konkurransedeltagelse eller annen korrespondanse går tapt eller ikke blir tilstrekkelig registrert.

14.          PlayStation®Plus-abonnement er kun tilgjengelig for kontoer på PlayStation™Network med tilgang til PlayStation®Store og en høyhastighetstilkobling til Internett. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksbetingelser og restriksjoner for land og språk; innhold og tjenester fra PS Plus kan variere basert på abonnentens alder. Brukere må være 7 år eller eldre og brukere under 18 må ha tillatelse fra en foresatt; med unntak av brukere i Tyskland, som må være 18 år eller eldre. Tjenestetilgjengelighet er ikke garantert. Nettbaserte funksjoner for spesifikke spill kan bli tilbaketrukket etter tilstrekkelig forhåndsvarsel - eu.playstation.com/gameservers. PS Plus-abonnement fornyes automatisk ved slutten av abonnementsperioden til gjeldende pris på PS Store.  Alle vilkår gjelder: Tjenestevilkår for PSN finner du på eu.playstation.com/legal.

15.          I tvistesaker er promotørens avgjørelse endelig og ingen korrespondanse eller diskusjon vil bli inngått.

16.          Promotøren forbeholder retten til å kansellere konkurransen eller endre disse vilkårene til enhver tid, om etter egen mening ansett som nødvendig eller om omstendigheter oppstår utenfor promotørens kontroll.

17.          Om en premie viser seg å være ineffektiv, feilaktig eller skadet ved mottak, må promotøren varsles i skriftlig form innen syv (7) dager etter mottakelse for at premien ikke skal være ansett som godtatt og mottatt.  Dette har ingen innvirkning på en vinner og/eller nestenvinners juridiske rettigheter (om disse gjelder).

18.          Hver vinner og nestenvinner godtar å delta i enhver forsvarlig publisitet påkrevd av promotøren.

19.          Om det finnes grunn til å fatte mistanke vedrørende brudd på disse vilkårene eller feilaktig, ugyldig, uærlig eller andre former for uanstendig eller upassende informasjon har blitt oppført, kan promotøren etter eget skjønn nekte å behandle deltagelsen eller tildele premier. Om en deltager ikke imøtekommer disse vilkårene, inkludert men ikke begrenset til klausul 1, 2, 7, 8, 9, 19 og/eller timeplan 1 eller timeplan 2 eller benytter seg av flere kontoer og/eller automatiserte systemer for deltagelse, vil de bli ekskludert fra konkurransen og deltagelsen deres vil bli annullert.

20.          Hver vinner og nestenvinner kan bli pålagt å betale skatter eller avgifter for premier vunnet i henhold til sitt lokale skattelovverk og står selv ansvarlig for å dekke slike kostnader.

21.          Promotøren kan, etter eget skjønn, publisere navnet på hver vinner og nestenvinner på promotørens nettside(r).  Navnet på hver vinner og nestenvinner vil bli gjort tilgjengelig etter forsvarlig forespørsel til de som legger ved en ferdigmarkert konvolutt markert «FIA Gran Turismo™ Championships 2018» til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom innen seks (6) uker etter sluttdatoen.

22.          Generelle regler gjelder for konkurransen.  Klikk her for å se de generelle reglene.

23.          «Promotøren» er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

24.          Så vidt gjeldende lovverk gjelder, vil disse vilkårene være konstruert og tolket i henhold til lovverket for England og kontrakten mellom hver deltager og promotøren vil bli behandlet som om den er utformet og inngått i England.

 

Timeplan 1 – Nations Cup

 

1.         Nations Cup-nettserien

1.1          Deltagere melder seg på konkurransen ved å kjøre løp i Nations Cup-nettserien via Sport-modus i spillet. Deltagere må velge å bekrefte at de ønsker å delta i Nations Cup ved starten av hvert løp.

1.2          Nations Cup-nettserien består av fire (4) stadier, hvor hver har ti (10) runder, som oppført her:

Kalender for FIA Gran Turismo Championship 2019 Nations Cup

1. etappe

2. etappe

3. etappe

4. etappe

1. runde: 23. mars 2019

11. runde: 1. mai 2019

21. runde: 8. juni 2019

31. runde: 3. august 2019

2. runde: 27. mars 2019

12. runde: 4. mai 2019

22. runde: 12. juni 2019

32. runde: 7. august 2019

3. runde: 30. mars 2019

13. runde: 8. mai 2019

23. runde: 15. juni 2019

33. runde: 14. august 2019

4. runde: 3. april 2019

14. runde: 11. mai 2019

24. runde: 6. juli 2019

34. runde: 17. august 2019

5. runde: 6. april 2019

15. runde: 15. mai 2019

25. runde: 10. juli 2019

35. runde: 21. august 2019

6. runde: 10. april 2019

16. runde: 18. mai 2019

26. runde: 13. juli 2019

36. runde: 24. august 2019

7. runde: 13. april 2019

17. runde: 22. mai 2019

27. runde: 17. juli 2019

37. runde: 28. august 2019

8. runde: 20. april 2019*

18. runde: 25. mai 2019*

28. runde: 20. juli 2019

38. runde: 31. august 2019

9. runde: 24. april 2019

19. runde: 29. mai 2019

29. runde: 24. juli 2019

39. runde: 4. september 2019

10. runde: 27. april 2019

20. runde: 1. juni 2019

30. runde: 27. juli 2019*

40. runde: 7. september 2019*

1.3       Løpsdatoer oppført med * betyr at de tilhører «De 16 beste superstjernene»-løpene (som beskrevet i paragraf 1.8 av Timeplan 1).

1.4       Deltagere vil bli tildelt poeng basert på:

1.4.1    Sluttposisjonen deres i hvert løp; og

1.4.2    den gjennomsnittlige sjåførrangeringen for deltagerne de kjører mot i hvert løp.

1.5       Poeng vil bli oppsummert ved slutten av en serie med runder, under hver etappe, på følgende måte («sluttpoengsummen»):

Nations Cup: Deltagere må delta i løp for Nations Cup-nettserien for å motta poeng som brukes til å kalkulere rangeringen deres. Den totale rangeringen til hver deltager avgjør om de blir invitert til World Tour Live Events og videre fremgang i konkurransen. Deltagerens sluttpoengsum kalkuleres på følgende måte:

1. etappe: Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes tre (3) beste runder, av totalt ti (10) runder (oppsamlet fra 1. runde til 10. runde).

2. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes fem (5) beste runder, av totalt tjue (20) runder (oppsamlet fra 1. runde til 20. runde).

3. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes åtte (8) beste runder, av totalt tretti (30) runder (oppsamlet fra 1. runde til 30. runde).

4. etappe:  Sluttpoengsummen utregnes fra deltagernes ti (10) beste runder, av totalt førti (40) runder (oppsamlet fra 1. runde til 40. runde).

Deltagere kan fritt delta i valgfrie, fra enhver etappe de ønsker.  Men kun poengene fra den det siste løpet for dagen vil telle mot nettrangeringen deres for den gjeldende runden.(f.eks. om en deltager konkurrerer i tre løp i 7. runde, 13. april 2019, vil kun poengene fra det siste løpet (det tredje) telle).

1.6       Sluttpoengsummen for hver etappe avgjør plasseringen til deltageren i «nettrangeringen».

1.7       Stjernespillere

1.7.1    Underlagt paragraf 1.7.2 og 1.7.3 nedenfor, deltagere kan registrere seg som stjernespillere om dem enten er:

1.7.1.1 blant topp 200 på nettrangeringene ved slutten av den forrige etappen; eller          

1.7.1.2 blant topp 10 på nettrangeringene i deres deltagerland.

1.7.2    Når en deltager møter ett av disse kravene fremlagt i paragraf 1.7.1 av timeplan 1, vil de motta en notifikasjon i Gran Turismo™ Sport som sier at de er kvalifisert. Når de har mottatt denne notifikasjonen, kan deltagere registrere seg for å bli en stjernespiller ved å besøke gran-turismo.com.  Det er deltagerens eget ansvar å registrere seg som en stjernespiller.

1.7.3    Registrerte stjernespillere (nå referert til som «stjernespillere») må ha en sjåførrangering på «S» og er kvalifiserte til å delta i «De 16 beste superstjernene»-løpet fremlagt i paragraf 1.8 av timeplan 1.

1.7.4    Når en deltager har fått en stjernespiller-rangering, vil rangeringen deres kun gjelde kjøreprofilen i én påløpende etappe i nettserien.

1.8       Top 16 Superstars-løp

1.8.1    Top 16 Superstars-løpene kommer til å ta sted periodevis samtidig som nettserien pågår. I henhold til paragraf 1.3, superstjerne-løp vil være markert med en * på løpstimeplanen i paragraf 1.2.

1.8.2    Deltagere som konkurrer i «Top 16 Superstars»-løp kan vinne bonuspoeng i nettserien.

1.8.3    Hver deltager må være en stjernspiller for å melde seg på et «Top 16 Superstars»-løp.

1.8.4    Deltagere kan registrere seg for å delta i et «Top 16 Superstars»-løp opptil femten (15) minutter før den oppførte starttiden for hvert løp.

1.8.5    For hvert «Top 16 Superstars»-løp, vil de 16 best rangerte stjernspillerne som meldte seg på kunne delta i det gjeldende løpet. Denne rangeringen kan være basert på hver deltagers sjåførrangeringer eller det totale antallet poeng oppsamlet i den gjeldende sesongen. Måten stjernespillere rangeres på for uttak til «Top 16 Superstars»-løp avgjøres før starten av hvert «Top 16 Superstars»-løp.

1.8.6    For Nations Cup kan ikke flere enn to (2) superstjerner fra hvert deltagerland delta i et «Top 16 Superstars»-løp.

1.8.7    Om færre enn 16 stjernespillere har blitt valgt i før et «Top 16 Superstars»-løp starter, vil restriksjonene oppført i paragraf 1.8.5 og 1.8.6 ikke lenger gjelde. Stjernespillere vil deretter bli valgt basert på nettrangeringen, om mulig.

1.9       Ved slutten av hver etappe, vil ti (10) deltagere fra EMEA-regionen gå videre til Nations Cup World Tour Live (hver av de da en «World Tour-finalist»).

1.10       World Tour-finalister vinner:

1.10.1   en invitasjon til å reise til og delta i neste World Tour Live Event (som beskrevet i paragraf 2.1 av timeplan 1);

1.10.2   billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til gjeldende World Tour Event (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

1.10.3   opphold for tidsrommet gjeldende World Tour Live Event pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

1.10.4   transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

1.10.5   returtransport fra oppholdssted til lokalet for relevante World Tour Live Event; og

1.10.6   alle måltid under gjeldende World Tour Live Event,

informasjon knyttet til reise og opphold må bekreftes av promotør, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe (som oppført i paragraf 1.2), (sammen med «nettseriepremiene» , hvorav hver er en «nettseriepremie»).

2.         Nations Cup World Tour Live Events

2.1       Nations Cup World Tour Live Events er fem (5) Live Events hvor World Tour-finalistene kjører for å avgjøre hvem som er vinneren av Nations Cup World Tour i EMEA-regionen (hver da et «Nations Cup World Tour Live Event»).

2.2       Nations Cup World Tour Live Event utspiller seg på tid og sted som bekreftes av promotør, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe. Nations Cup World Tour Live Events er forventet å ta sted i mars, juni, august, september, oktober og november 2019 i forskjellige byer rundt i hele verden. 

2.3       Reglene for hver Nations Cup World Tour Live Event vil bli satt av Polyphony Digital i forkant av hvert arrangement.

2.4       Finalistene for Nations Cup World Tour er:

2.4.1  for World Tour 1, tjue fire (24) deltagere valgt fra deltagerne som deltok i Nations Cup-løpene i verdensfinalen til 2018 FIA Certified Gran Turismo Championships (avholdt 16. til 18. november 2018 i Monaco), valg etter rangeringsrekkefølgen for resultatene deres.

          for World Tour 2, 3, 4 og 5, disse er underlagt landsgrensen omtalt i paragraf 2.5 og underlagt paragraf 2.6 under der igjen, deltagerne med de ti (10) høyeste nettrangeringsplasseringene ved å kjøre løp i Nations Cup-nettserien, i henhold til;

World Tour 2: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 1. etappe.

World Tour 3: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 2. etappe.

World Tour 4: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 3. etappe.

World Tour 5: basert på nettrangeringsresultatene ved slutten av 4. etappe.

2.5       De vil være et maksimalt antall på to (2) World Tour-finalister per deltagerland («landsgrensen»), opptil et antall på ti (10) deltagere totalt fra EMEA-regionen. Der hvor en deltager er rangert som nummer tre i sitt deltagerland, vil den nest høyest rangerte deltageren fra et annet deltagerland gå videre til EMEA Nations Cup World Tour. Dette innebærer at en deltager rangert på tredje eller lavere blant deltagerne fra deltagerlandet ikke kan bli en World Tour-finalist, selv om poengsummen deres er høyere enn en deltager på andreplass i et annet deltagerland.

2.6       I tilfeller hvor en World Tour Live Event arrangeres i et land innenfor EMEA-regionen, vil to (2) ekstra EMEA-deltagere bli invitert til gjeldende World Tour Event, plukket etter deres plassering i nettrangeringen.

2.7       Underlagt landsgrensen oppført i paragraf 2.5, vil deltageren med nest høyest nettrangering (og som ikke allerede er en World Tour-finalist) bli invitert til å delta i Nations Cup World Tour Livet Event for EMEA-regionen, og deltageren vil bli notifisert om dette av Polyphony Digital Inc., i tilfeller hvor en World Tour-finalist fra EMEA-regionen ikke kan delta på et World Tour Live Event.

2.8       «Finalevinneren av Nations Cup World Tour» vil være World Tour-finalisten som har høyest poengsum fra alle de gjeldende Nations Cup World Tour Live Event-løpene. «Nestvinnerne» vil være de to (2) World Tour-finalistene som har nest høyest poengsum fra alle de gjeldende Nations Cup World Tour Live Event-løpene.

2.9       World Tour-finalistene med flest World Tour-seire totalt i gjeldende Nations Cup World Tour Live Events (en «Nations Cup-verdensfinalist») går videre til Nations Cup-verdensfinalen. Nations Cup-verdensfinalen tar sted i en egen konkurranse under Gran Turismo™ Championships World Final 2019 («verdensfinalen») som er forventet å ta sted i november 2019. Vilkårene vil bli sendt til hver Nations Cup-verdensfinalist via e-post før arrangementet tar sted.

2.10     Det skal være seksten (16) Nations Cup-verdensfinalister (som angitt i paragraf 2.9 av timeplan 1) fra EMEA-regionen.  Disse vil bestå av hvilke som helst Nations Cup-verdensfinalister, som valgt i henhold til paragraf 2.9 (ovenfor) og de deltagerne som har oppnådd den høyeste nettrangeringen ved slutten av 40. runde.

2.11     De vil være et maksimalt antall på tre (3) World Tour-finalister per deltagerland («landsgrensen»), opptil et antall på seksten (16) deltagere totalt fra EMEA-regionen. Der hvor en deltager er rangert som nummer fire i sitt deltagerland, vil den nest høyest rangerte deltageren fra et annet deltagerland gå videre til verdensfinalen. Dette innebærer at en deltager rangert på fjerde eller lavere blant deltagerne fra deltagerlandet ikke kan bli en verdensfinalist, selv om poengsummen deres er høyere enn en deltager på tredjeplass i et annet deltagerland.

2.12     I tilfelle hvor en Nations Cup-verdensfinalist ikke kan delta i verdensfinalen, kan World Tour-finalisten med nest høyest nettrangering bli invitert til å bli en Nations Cup-verdensfinalist og vil bli notifisert om dette av Polyphony Digital Inc.

2.13     Nations Cup-verdensfinalistene vil bli varslet om deres uttrekning etter at World Tour Live Event er konkludert og de kan velge å motta sin premie (som angitt i paragraf 2.15, timeplan 1) i dette øyeblikket. Promotøren vil oppgi informasjon relevant for verdensfinalen (som angitt i paragraf 2.9) til Nations Cup-verdensfinalistene på e-post sendt til e-postadressen oppgitt av deltageren i registreringsskjemaet for GT Sport Mode.

2.14       Hver vinner av Nations Cup World Tour mottar:

2.14.1   en invitasjon til å reise til og delta i «FIA Certified Gran Turismo Championships 2019» som er et arrangement hvor verdensfinalen for 2019s Nations Cup og verdensfinalen for Manufacturer Series vil ta sted («Verdensfinalen»);

2.14.2   billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til verdensfinalen (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

2.14.3   opphold for tidsrommet verdensfinalen pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

2.14.4   transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

2.14.5   returtransport fra oppholdssted til lokalet for verdensfinalen; og

2.14.6   alle måltid under verdensfinale-arrangementet,

2.15     I tillegg til invitasjonselementet av premien oppfør over, vil Nations Cup World Tour-vinnere og nestvinnere også motta et trofé.

2.16     Premier oppført i paragraf 2.14 og 2.15 er «World Tour-premiene».

2.17     For å kunne innløse invitasjonen til verdensfinalen (som oppført i paragraf 2.14), må vær vinner svare tilstrekkelig på promotørens e-postnotifikasjon innen to (2) uker etter datoen på promotørens e-postnotifikasjon, samt oppgi fullt navn og fødselsdato.  En vinner kan bli diskvalifisert om postadressen oppført ikke stemmer med postadressen oppført ved deltagelse.

 

Timeplan 2 – Manufacturer Series

 

1.         Den nettbaserte Manufacturer Series

1.1              Deltagere deltar i konkurransen ved å velge Manufacturer Series i Sports Mode-delen av spillet, før de starter hvert race.

1.2          Den nettbaserte Manufacturer Series består av to (2) stadier, etterfulgt av en før-sesong, hvor hver har ti (10) runder, som oppført her:

Kalender for Manufacturer Series til FIA Gran Turismo Championship 2019

Førsesongen

1. etappe

2. etappe

1. runde: 1. mai 2019

1. runde: 8. juni 2019

11. runde: 3. august 2019

2. runde: 4. mai 2019

2. runde: 12. juni 2019

12. runde: 7. august 2019

3. runde: 8. mai 2019

3. runde: 15. juni 2019

13. runde: 14. august 2019

4. runde: 11. mai 2019

4. runde: 6. juli 2019

14. runde: 17. august 2019

5. runde: 15. mai 2019

5. runde: 10. juli 2019

15. runde: 21. august 2019

6. runde: 18. mai 2019

6. runde: 13. juli 2019

16. runde: 24. august 2019

7. runde: 22. mai 2019

7. runde: 17. juli 2019

17. runde: 28. august 2019

8. runde: 25. mai 2019*

8. runde: 20. juli 2019

18. runde: 31. august 2019

9. runde: 29. mai 2019

9. runde: 24. juli 2019

19. runde: 4. september 2019

10. runde: 1. juni 2019

10. runde: 27. juli 2019*

20. runde: 7. september 2019*


1.3       Løpsdatoer oppført med * betyr at de tilhører «De 16 beste superstjernene»-løpene (som beskrevet i paragraf 1.13 av Timeplan 2).

1.4          Deltagere kjører for å representere én (1) av de følgende tjuefem (25) produsenter (hver da en «produsent»): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota og Volkswagen.

1.5          Deltagere fra de følgende fem (5) regionene vil kunne delta: (a) EMEA; (b) Nord-Amerika; (c) Mellom- og Sør-Amerika; (d) Asia; og (e) Oceania (hvorav hver er en «Region»).

1.6          Deltagere vil bli tildelt poeng basert på:

1.6.1    Sluttposisjonen deres i hvert løp; og

1.6.2    den gjennomsnittlige sjåførrangeringen for deltagerne de kjører mot i hvert løp.

1.7       Deltagere må delta i løp for den nettbaserte Manufacturer Series for å motta poeng som brukes til å kalkulere rangeringen deres.

1.8       Den totale rangeringen til hver deltager avgjør om de blir invitert til Live Events.  Poeng vil bli oppsummert ved slutten av en serie med runder, under hver etappe, på følgende måte («sluttpoengsummen»):

Førsesongen: Sluttpoengsummen utregnes fra en deltagers tre (3) beste runder etter ti (10) runder.  Før-sesongen brukes kun til å avgjøre en «Stjernespiller» (som følger videre i én etappe). 

Poengene nullstilles ved slutten av førsesongen.

1. etappe: Sluttpoengsummen utregnes fra en deltagers tre (3) beste runder etter ti (10) runder (oppsamlet fra 1. til 10. runde).

2. etappe: Sluttpoengsummen utregnes fra en deltagers fem (5) beste runder etter tjue (20) runder (oppsamlet fra 1. til 20. runde).

Deltagere kan fritt delta i valgfrie, fra enhver etappe de ønsker.  Men kun poengene fra det siste løpet for dagen vil telle mot nettrangeringen deres for den gjeldende runden. (f.eks. om en deltager konkurrerer i tre løp i 7. runde, 17. juli 2019, vil kun poengene fra det siste løpet (det tredje) telle).

1.9       Sluttpoengsummen for hver etappe avgjør plasseringen til deltageren i «nettrangeringen».

1.10     Etter slutten av 1. etappe (eller 10. runde), kan én (1) deltager gå videre til Manufacturer Series World Tour 4 Live Event, om produsenten deres og regionen blir valgt (som angitt i paragraf 3), (en «Live Event-finalist»).

1.11     Etter slutten av 2. etappe (eller 20. runde), kan én (1) deltager gå videre til (a) Manufacturer Series World Tour 5 Live Event (og også bli en Live Event-finalist); og (b) Manufacturer Series verdensfinale, om produsenten deres og regionen blir valgt (som angitt i paragraf 3 under), (en «Verdensfinalist»).

1.12     Stjernespillere

1.12.1  Underlagt paragraf 1.12.2 og 1.12.3 nedenfor, deltagere kan registrere seg som stjernespillere om dem enten er:

1.12.1.1           blant topp 200 på nettrangeringene ved slutten av den forrige etappen; eller    

1.12.1.2           blant topp 10 på nettrangeringene for deres produsent.

1.12.2  Når en deltager møter ett av disse kravene fremlagt i paragraf 1.12.1 av timeplan 2, vil de motta en notifikasjon i spillet som sier at de er kvalifisert. Når de har mottatt denne notifikasjonen, kan deltagere registrere seg for å bli en stjernespiller ved å besøke gran-turismo.com.  Det er deltagerens eget ansvar å registrere seg som en stjernespiller.

1.12.3  Registrerte stjernespillere (nå referert til som «stjernespillere») må ha en sjåførrangering på «S» og er kvalifiserte til å delta i «De 16 beste superstjernene»-løpet fremlagt i paragraf 1.13 av timeplan 2.

1.12.4  Når en deltager har fått en stjernespiller-rangering, vil rangeringen deres kun gjelde kjøreprofilen i én påløpende etappe i nettserien.

1.13     Top 16 Superstars-løp

1.13.1  Top 16 Superstars-løpene kommer til å ta sted periodevis samtidig som nettserien pågår. I henhold til paragraf 1.3, superstjerne-løp vil være markert med en * på løpstimeplanen i paragraf 1.2.

1.13.2  Deltagere som konkurrer i «Top 16 Superstars»-løp kan vinne bonuspoeng i nettserien.

1.13.3  Hver deltager må være en stjernspiller for å melde seg på et «Top 16 Superstars»-løp.

1.13.4  Deltagere kan registrere seg for å delta i et «Top 16 Superstars»-løp opptil femten (15) minutter før den oppførte starttiden for hvert løp.

1.13.5  For hvert «Top 16 Superstars»-løp, vil de 16 best rangerte stjernspillerne som meldte seg på kunne delta i det gjeldende løpet. Denne rangeringen kan være basert på hver deltagers sjåførrangeringer eller det totale antallet poeng oppsamlet i den gjeldende sesongen. Måten stjernespillere rangeres på for uttak til «Top 16 Superstars»-løp avgjøres før starten av hvert «Top 16 Superstars»-løp.

1.13.6  For Manufacturer Series kan ikke flere enn to (2) superstjerner fra hver produsent delta i et «Top 16 Superstars»-løp.

1.13.7  Om færre enn 16 stjernespillere har blitt valgt i før et «Top 16 Superstars»-løp starter, vil restriksjonene oppført i paragraf 1.13.5 og 1.13.6 ikke lenger gjelde. Stjernespillere vil deretter bli valgt basert på nettrangeringen, om mulig.

1.14       Live Event-finalister vinner:

1.14.1   en invitasjon til å reise til og delta i neste Live Event (som beskrevet i paragraf 2.1 av timeplan 2);

1.14.2   billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til gjeldende Live Event (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

1.14.3   opphold for tidsrommet gjeldende Live Event pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

1.14.4   transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

1.14.5   returtransport fra oppholdssted til lokalet for relevante Live Event; og

1.14.6   alle måltid under gjeldende Live Event.

1.15       Verdensfinalister vinner:

1.15.1   en invitasjon til å reise til og delta i «FIA Certified Gran Turismo Championships 2019-finalen» som er et arrangement hvor verdensfinalen for 2019s Nations Cup og verdensfinalen for Manufacturer Series vil ta sted («Verdensfinalen»);

1.15.2   billetter for tur-retur i økonomiklasse med fly, buss eller tog til gjeldende verdensfinale (hvor aktuelt og etter promotørens skjønn);

1.15.3   opphold for tidsrommet gjeldende verdensfinale pågår (valg av opphold avgjøres etter promotørens eget skjønn);

1.15.4   transport til og fra flyplassen, bussterminalen eller togstasjonen (om aktuelt) til oppholdsstedet, for datoene for inn- og utreise med fly/buss/tog;

1.15.5   returtransport fra oppholdssted til lokalet for relevante verdensfinale; og

1.15.6   alle måltid under verdensfinalen.

Informasjon knyttet til reise og opphold må bekreftes av promotør, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe (som oppført i paragraf 1.2), (sammen med «nettseriepremiene», hvorav hver er en «nettseriepremie»).

2.         Manufacturer Series World Tour Live Events

2.1       Manufacturer Series World Tour Live Events er arrangement hvor deltagere kjører Exhibition-løp (hvert et «Live Event»).

2.2       Manufacturer Series Live Events er:

World Tour 3: for deltagere som kvalifiseres etter 2019-førsesongen (som angitt i paragraf 1.2, over);

World Tour 4: for deltagere som kvalifiseres ved slutten av 1. etappe (10 runder) (som angitt over i paragraf 1.2); og

World Tour 5: for deltagere som kvalifiseres ved slutten av 2. etappe (20 runder) (som angitt over i paragraf 1.2).

2.3       Racene som kjøres i Manufacturer Series Live Events er kun exhibition-løp; og deltagere får ikke poeng for å fullføre Manufacturer Series verdensfinalen.

2.4       En Live Event utspiller seg på tid og sted som bekreftes av promotør, og/eller Polyphony Digital Inc. på vegne av promotøren, via e-post etter slutten av hver etappe. Live Events er forventet å ta sted i juni, august, september, oktober og november 2019 i forskjellige byer rundt i hele verden. 

2.5       Reglene for hver Live Event vil bli satt av Polyphony Digital i forkant av hvert arrangement.

2.6       Hver Manufacturer Series Live Event-vinner og nest-vinner mottar et trofé.

2.7       Premier oppført i paragraf 2.6 er «Live Event-premiene».

2.8       For å kunne innløse invitasjonen til en Live Event, hver Live Event-finalist må svare tilstrekkelig på promotørens e-postnotifikasjon innen to (2) uker etter datoen på promotørens e-postnotifikasjon, samt oppgi fullt navn og fødselsdato.  En vinner kan bli diskvalifisert om postadressen oppført ikke stemmer med postadressen oppført ved deltagelse.

3.         Valg av Live Event-finalister og verdensfinalister

3.1.      Valg av Live Event-finalister og verdensfinalister avgjøres av en kombinasjon av følgende kriteria:

3.1.1    deltagere med flest poeng;

3.1.2    de 12 beste produsentene (valgt i henhold til paragraf 3.3);

3.1.3    de tre representative regionene (som definert i paragraf 3.6).

3.2       Totalt tre (3) Live Event-finalister eller verdensfinalister (avhengig av hva som gjelder) vil bli valgt ti lå representere hver produsent under et Live Event eller i verdensfinalen (avhengig av hva som gjelder); hver da fra en representativ region.

3.3       Totalt tolv (12) produsenter konkurrer i hver Live Event, valgt i henhold til følgende kriteria (etter fortrinn) (de «12 beste»):

3.3.1  Konkurransens offisielle produksjonsparter eller «Arbeidsteam»; og

3.3.2  Den globale produksjonsrangeringen (som angitt under i paragraf 3.4).

3.4       Ved slutten av hver etappe, vil en «global produksjonsrangering» bli opprettet, i henhold til følgende prosess:

3.4.1 Produsentene for deltagerne med den høyeste sluttpoengsummen ved slutten av etappe 1 eller etappe 2 (for World Tour 4 og World Tour 5 respektivt) vil bli tildelt poeng, for å skape en regional produsentplassering, i henhold til tabellen under:        

Produsentplassering

Produsentrangeringspoeng

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2  Den prosessen blir gjentatt for alle de fem regionene, og produksjonrangeringspoeng fra alle fem regioner vil bli samlet for å avgjøre den «globale produksjonsrangeringen».

3.5       Ved slutten av hver etappe, vil en global produksjonsrangering bli kalkulert og de 12 beste avgjort. Dette vil bli publisert på https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ og også under «Sport»-seksjonen i spillet.

3.6       De tre (3) regionene på topp som har flest produksjonrangeringspoeng (hver en «Representativ region») for hver av de 12 beste produsentene vil gå videre til en Live Event eller verdensfinale.

3.7       Om to eller flere regioner har samme antall poeng i den globale produksjonsrangeringen, vil følgende kriteria gjelde ved valget av hvilken region som skal gå videre:

                        a) regionen med det høyeste antallet poeng fordel på ALLE runder; og

                        b) om det fortsatt er uavgjort, blir det regionen med det høyeste antallet registrerte oppføringer ved slutten av 2019-serien (for den produsenten).

3.8       I tilfelle hvor en Live Event-finalisten eller verdensfinalist ikke kan delta i en Live Event eller verdensfinalen (avhengig av hva som gjelder), kan deltageren med høyest poengsum for etappen i regionen med det neste høyeste antallet rangeringspoeng bli invitert til å bli en Live Event-finalist eller verdensfinalist (avhengig av hva som gjelder) og vil bli notifisert om dette av Polyphony Digital Inc.

3.9.      Finalistene vil bli varslet om deres uttrekning etter konkluderingen av den nettbaserte serien og de kan i dette øyeblikket velge å motta premien sin. Promotøren vil oppgi informasjon relevant for Live Events på e-post sendt til e-postadressen oppført av deltageren i registreringsskjemaet for GT Sport Mode.