PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for FIA Gran Turismo™ Championships 2018-konkurransen

 

 

1.             FIA Gran Turismo™ Championships 2018-konkurransen ("Konkurranse") er åpen for personer som oppfyller minimumsalderskravet (som definert nedenfor), og som bor i Bahrain, Belgia, Danmark, De forente arabiske emirater, Finland, Frankrike, Irland, Kuwait, Libanon, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Russland, Saudi Arabia, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike (“Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere"). Alderskravet er 18 år eller eldre for de Deltakerne som bor i Bahrain, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Libanon, Nederland, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike og 21 år eller eldre for de som bor i Saudi-Arabia, Kuwait og De forente arabiske emirater. Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for de Deltakerne som bor i deltakerlandene utenom Frankrike.

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 20. juni 2018 klokken 17.45 norsk tid ("Åpningsdatoen") og avsluttes 9. september 2018 klokken 00.59 norsk tid ("Sluttdatoen").  Perioden fra Åpningsdatoen til og med Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3.             Konkurransen er gratis å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig, men Deltakerne må eie eller ha tilgang til en PlayStation®4 og et eksemplar av Gran Turismo™ Sport på PlayStation®4 ("Spill"). Deltakerne må være aktive PlayStation®Plus-medlemmer under Konkurranseperioden. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

4.             Reglene som styrer konkurransen, er beskrevet i Oversikt 1.

5.             Registrering for PlayStation™Network ("PSN") er underlagt godkjenning av Servicebetingelsene for PSN og brukeravtalen og retningslinjene for personvern for PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

7.             Det vil være femtiseks (56) vinnere (hver omtalt som en "Vinner"), og avgjørelsen tas på følgende måte:

(a)   Seksten (16) Manufacturer Series-finalister (som definert i punkt 5.4 i Oversikt 1),

(b)   Tretti (30) Regional-finalister (som definert i punkt 4.3 i Oversikt 1).

(c)   Ti (10) Nations Cup World-finalister [RT1] (som definert i punkt 4.9 i Oversikt 1) som skal inkludere vinneren av EMEA Nations Cup Regional-finalen og to (2) Andreplassvinnere (som definert i punkt 4.8 i Oversikt 1).

Hver Vinner og Andreplassvinner skal være valgt ut i henhold til beskrivelsen i Oversikt 1.

8.             Nations Cup World-finalistene skal bli varslet om at de er valgt ut til EMEA Nations Cup Regional-finalen og kan velge å hente ut sin ("Premie") på det tidspunktet. Arrangøren må gi Manufacturer Series-finalistene beskjed om utvelgelsen via e-post til den e-postadressen som er oppgitt i GT Sport Mode-registreringsskjemaet i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen. Arrangøren skal gi informasjon til vinnerne angående Gran Turismo™  Championship World Final (som definert i del 10(a)) og EMEA Nations Cup Regional-finalen via e-post til e-postadressen som er oppgitt i GT Sport Mode-registreringsskjemaet.

9.             For å gjøre krav på Gran Turismo™  Championship World Final-elementet (som definert i del 10(a)) av Premien (som definert nedenfor) må Vinneren svare på Arrangørens e-post i løpet av to (2) uker fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på, og oppgi fullstendig navn og fødselsdato.  Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan en Vinner bli diskvalifisert.

10.           Hver Manufacturer Series- og Nations Cup World-finalist vinner:

(a)   en invitasjon til å delta på Gran Turismo™ Championship World Final som er en live-hendelse hvor 2018 Nations Cup World-finalen og 2018 Manufacturer Series World-finalen skal finne sted;

(b)   tur-retur-flybilletter på økonomiklasse, bussbilletter eller togbilletter til Gran Turismo™ Championship World Final (alt etter hva som passer best slik arrangøren ser det); og

(c)   innkvartering under Gran Turismo™ Championship World Final (ut ifra arrangørens valg)

(d)   I tillegg til invitasjonsdelen av Premien som beskrevet, vil vinneren av EMEA Nations Cup Regional også vinne et trofé,

hver Nations Cup Regional-finalist vil vinne:

(e)   en invitasjon til å delta på EMEA Nations Cup Regional Final Live Event (som definert i punkt i del 4.5 i Oversikt 1)

(f)    tur-retur-flybilletter på økonomiklasse, bussbilletter eller togbilletter til EMEA Nations Cup Regional Final Live Event (alt etter hva som passer best slik arrangøren ser det); og

(g)   innkvartering under EMEA Nations Cup Regional Final Live Event (ut ifra arrangørens valg)

informasjon relatert til reise og innkvartering vil bli bekreftet av Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc på vegne av Arrangøren via email etter Sesong 3 (som definert i Oversikt 1).

(sammen «Premiene», hver for seg en «Premie»)

11.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

12.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

13.          PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og en rask Internett-tilkobling.  PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Online-funksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – eu.playstation.com/gameservers.  PS Plus-abonnement fornyes automatisk på slutten av abonnementsperioden til gjeldende PS Store-pris.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på eu.playstation.com/legal.

14.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

15.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

16.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal eller er skadet når den blir levert, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren eller Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

17.          Hver vinner godtar å delta i reklametiltak som kreves av Arrangøren.

18.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 3, 5, 6, 9 og/eller Oversikt 1, eller bruker flere kontoer og/eller automatiserte systemer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

19.          Hver Vinner og Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

20.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere hver Vinners og Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er).  Navnet på hver Vinner og hver Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket FIA Gran Turismo Championship 2018 til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

21.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene..

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

23.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

 

Oversikt 1

1.         Følgende to mesterskap skal gjennomføres under FIA Gran Turismo Championship 2018:

1.1        FIA GT Championship Nations Cup (heretter omtalt som "Nations Cup"): Nations Cup er et mesterskap hvor land og områder vil konkurrere om seier. Landet og området til en spiller vil automatisk bli bestemt av landet som Sony Entertainment Network-kontoen (SEN-konto) deres tilhører. Det er ingen begrensninger på opprinnelseslandet til bilene som skal kjøres.

1.2        FIA GT Championship Manufacturer Series (heretter omtalt som "Manufacturer Series"): Manufacturer Series er et mesterskap hvor Deltakerne kjører med biler laget av én produsent. Deltakerne skal konkurrere om å bli den beste føreren for deres produsent og vil deretter konkurrere om å slå Deltakere som representerer andre produsenter. Deltakerne skal velge sin produsent fra en forhåndsdefinert liste over 25 produsenter.

2.         For å kunne delta i konkurransen må Deltakerne fylle ut GT Sport Mode-registreringsskjemaet som skal presenteres for Deltakerne som velger GT Sport Mode i Spillet under Konkurranseperioden.

3.         Onlineserien

3.1        I henhold til del 2 i Oversikt 1 skal Deltakerne delta i Konkurransen ved å spille i Onlineseriens løp via GT Sport Mode i spillet. Onlineserien skal bestå av tre sesonger på følgende måte:

3.1.1     Sesong 1 og Sesong 2: I Sesong 1 og 2 kan Deltakerne konkurrere for å forbedre sin førerrangering, som vil gjøre det mulig for dem å få ekstra poeng for å delta i løp under Konkurransen. Oppsamlede poeng i Sesong 1 og 2 skal kun brukes til å forbedre hver Deltakers førerrangering og skal ikke bidra til Deltakerens endelige resultat i Onlineserien.

3.1.2     Sesong 3: Deltakerne må delta i løp i Sesong 3 for å få poeng som skal brukes til å beregne deres samlede rangering i Onlineserien. Hver Deltakers totale rangering skal avgjøre om de går videre til de neste rundene av mesterskapet. Deltakernes endelige poengsummer skal beregnes med summen av de fem løpene i Sesong 3 der de fikk flest poeng (heretter omtalt som "Endelig poengsum").

Deltakerne kan delta i alle løp i alle sesonger slik de selv ønsker. Oversikten for hver Sesong er angitt i del 3.2 nedenfor.

3.2          Tidsplan for Onlineserien er som følger:

 

Løpsdatoer for sesong 1

Løpsdatoer for sesong 2

Løpsdatoer for sesong 3

Runde 1

20. juni 2018

4. juli 2018

8. august 2018

Runde 2

23. juni 2018

7. juli 2018

11. august 2018

Runde 3

27. juni 2018

11. juli 2018

15. august 2018

Runde 4

30. juni 2018

14. juli 2018*

18. august 2018

Runde 5

N/A

18. juli 2018

22. august 2018

Runde 6

N/A

21. juli 2018

25. august 2018*

Runde 7

N/A

25. juli 2018

29. august 2018

Runde 8

N/A

28. juli 2018

1. september 2018*

Runde 9

N/A

N/A

5. september 2018

Runde 10

N/A

N/A

8. september 2018*

3.3        Løpsdatoer betegnet med en *, indikerer Topp 24 Superstar-løp (som beskrevet i punkt 7 i Oversikt 1).

3.4       Hver Løpsdato representerer to løp:

            3.4.1 ett (1) Manufacturer Series-løp

            3.4.2 ett (1) Nations Cup-løp

3.5        Deltakerne får poeng basert på:

3.5.1     deres endelige plassering i hvert løp og

3.5.2     gjennomsnittlig førerrating av Deltakerne de kjører mot i hvert løp

3.6        I sesong 3, på hver løpsdato, før hvert løp er Deltakerne nødt til å si fra om de vil delta i Manufacturer Series-løpet eller Nations Cup-løpet. Poengene de opptjener seg i løpet skal bidra til deres totale poengsum for det aktuelle mesterskapet. Deltakerne kan velge ett mesterskap for hvert løp de deltar i, men kan delta i begge mesterskapene på hver løpsdag.

3.7        Gjennom Onlineserien kan Deltakerne delta i bare Nations Cup, bare Manufacturer Series eller både Nations Cup og Manufacturer Series samtidig.

4.         Regler og struktur for Nations Cup

4.1          For å delta må Nations Cup-deltakerne velge Nations Cup før start i minst ett løp i sesong 3 (som angitt i del 3.6 i Oversikt 1).

4.2         Deltagere skal bli tildelt poeng slik det er definert i punkt 3.5 og 3.6 i Oversikt 1.

4.3          Etter Onlinesesongen skal tretti (30) Deltakere gå videre til EMEA Nations Cup Regional-finalen (hver omtalt som "Regionale finalister"). Underlagt Maksgrensen per land-regelen, som definert i del 4.4 skal de 30 Regionale finalistene være de deltakerne med de tretti (30) høyeste endelige poengsummene.

4.4          Det kan være maksimalt tre (3) Regionale finalister per deltakerland ("Maksgrense per land"). Hvis en deltaker er rangert som fjerde best i sitt Deltakerland, skal den nest høyest rangerte Deltakeren fra et annet Deltakerland gå videre til EMEA Nations Cup Regional-finalene. Dette betyr at en Deltaker som er rangert som fjerdebest eller lavere blant Deltakerne fra vedkommendes Deltakerland ikke kan være en Regional finalist selv om hans/hennes resultat er høyere enn en Deltaker plassert blant topp 3 i et annet Deltakerland.

4.5        EMEA Nations Cup Regional-finalen vil være et livearrangement hvor Regionale finalister skal kjøre for å avgjøre EMEA Nations Cup Regional-vinneren (EMEA Nations Cup Regional Final Live Event). EMEA Nations Cup Regional Final Live Event skal skal finne sted på en dato og et sted som vil annonseres av Arrangøren og/eller Polyphony Digital Inc via e-post på vegne av Arrangøren etter sesong 3.

4.6        EMEA Nations Cup Regional-finalen er ventet å finne sted i oktober 2018. Regionale finalister skal oppnå poeng som beskrevet av Polyphony Digital før arrangementet begynner.

4.7        Underlagt Maksgrense per land-regelen som beskrevet i del 4.3, vil, dersom en Regional finalist ikke er i stand til å delta på EMEA Nations Cup Regional-finalen, Deltakeren med nest høyeste resultat fra sesong 3 som ikke allerede er en Regional finalist kunne bli invitert til å delta i EMEA Nations Cup Regional-finalen og blir i så fall varslet av Polyphony Digital Inc.

4.8        "EMEA Nations Cup Regional-finalevinneren" skal være den Regionale finalisten med den høyeste poengsummen fra alle aktuelle EMEA Nations Cup Regional-finaleløp. "Andreplassvinnerne" skal være de Regionale finalistene med nest høyeste og tredje høyeste resultat av alle aktuelle EMEA Nations Cup Regional-finaleløp.

4.9        De ti (10) Regionale finalistene med de ti høyeste poengsummene fra alle de gjeldende EMEA Nations Cup Regional-finaleløpene (hver omtalt som "Nations Cup World-finalister") skal gå videre til Nations Cup World-finalen. Nations Cup World-finalen skal finne sted som en separat konkurranse under Gran Turismo™ Championship World Final som er ventet å finne sted i november 2018. Vilkårene skal sendes til hver Nations Cup World-finalist på e-post før arrangementet finner sted.

4.10      Hvis en Nations Cup World-finalist ikke er i stand til å delta på Nations Cup World-finalen, vil den Regionale finalisten med det ellevte høyeste resultatet kunne bli invitert til å bli en Nations Cup World-finalist og blir i så fall varslet av Polyphony Digital Inc.

5.          Regler og struktur for Manufacturer Series

5.1        Manufacturer Series er en global konkurranse med forskjellige arrangører for andre deltakende land enn Deltakerlandene.

5.2        For å delta i Manufacturer Series må hver deltaker:

5.2.1 velge én av 25 bilprodusenter før deltakelse i sine første Manufacturer Series-løp under Onlinesesongen. Hver deltaker vil bli tildelt to biler fra deres valgte produsent som de skal kjøre med resten av Manufacturers Series.  Deltakerne vil ikke kunne endre sine valgte produsenter eller deres egne biler når de har gjort sitt første valg i Onlinesesongen for 2018, og

5.2.2     de må velge Manufacturer Series før de starter minst ett løp. (som definert i punkt 3.6 i Oversikt 1)

5.3        Deltakerne vil bli tildelt poeng som beskrevet i del 3.5 og 3.6 i Oversikt 1).

5.4        Produsentene med de 16 høyeste poengsummene fra alle poengsummene i globale konkurranser, blir representert i Manufacturers Series-finalen (hver omtalt som en "Finaleprodusent").

5.5        Deltakeren med den høyeste poengsummen i sin Manufacturers-finale etter sesong 3 skal gå videre til Manufacturers Series World-finalen (hver omtalt som en "Manufacturers Series-finalist"). Vilkårene for Manufacturers Series World-finalen vil bli kunngjort før Gran Turismo™ Championship World Final.

6.         Stjernespillere

6.1 I henhold til del 6.2 og 6.3 nedenfor er Deltakerne kvalifiserte til å registrere seg som stjernespiller hvis de enten:

            6.1.1     er blant de 200 med best poengrangering i sine respektive sesonger; eller           

            6.1.2     er blant de 10 med best poengrangering i sitt Deltakerland; eller           

           6.1.3     er blant de 10 med best poengrangering for sine respektive produsenter (gjelder kun Manufacturers Series).

6.2        Når en Deltaker oppfyller ett av kravene angitt i del 5.1 i Oversikt 1, skal de motta en melding i Gran Turismo™ Sport som informerer dem at de er kvalifisert. Når de har mottatt denne meldingen, kan Deltakerne registrere seg for å bli stjernespillere ved å besøke gran-turismo.com.

6.3        Registrerte stjernespillere (heretter omtalt som "Stjernespillere") skal ha en S-førerrangering og skal være kvalifisert for å delta i Top 24 Superstars-løp som beskrevet i del 7 i Oversikt 1.

6.4        Når en Deltaker har fått en førerrangering som stjernespiller, skal deres rangering gjelde for deres førerprofil for en hel etterfølgende Onlinesesong.

7.         Top 24 Superstars-løp

7.1        Top 24 Superstars-løp skal foregå regelmessig i løpet av Onlinesesongen.

7.2        Deltakere som konkurrerer i Top 24 Superstars-løp, skal være kvalifiserte til å vinne bonuspoeng under onlinesesongen.

7.3        Hver Deltaker må være en Stjernespiller for å kunne registrere seg for et Top 24 Superstars-løp.

7.4        Deltakerne kan registrere seg for å bli med i et Top 24 Superstars-løp opptil femten (15) minutter før den planlagte starten på hvert løp.

7.5        For hvert Top 24 Superstars-løp skal de 24 høyest rangerte Stjernespillerne som er registrert for det aktuelle løpet, være valgt til å delta. Denne rangeringen kan være basert på hver enkelt Deltakers førerrangering eller det totale antall poeng oppnådd i den aktuelle sesongen. Den måten Stjernespillere er rangert på for å bli valgt ut til Top 24 Superstars-løp, skal være definert før start på hvert Top 24 Superstars-løp.

7.6       I Nations Cup kan det ikke være mer enn tre (3) Stjernespillere fra hvert Deltakerland som kan delta i et Top 24 Superstars-løp.

7.7      I Manufacturers Series kan det ikke være mer enn to (2) Stjernespillere som representerer samme produsent som kan delta i et Top 24 Superstars-løp.

7.8         Hvis det før starten av et Top 24 Superstars-løp, er færre enn 24 Stjernespillere som er valgt, gjelder ikke lengre restriksjonene definert i punkt 7.6 og 7.7. Stjernespillere vil deretter bli valgt basert på deres mesterskapsrangering hvor det er aktuelt.