PlayStation.com

Juridisk

 
 
 
 

Energieffektivitet

Aktivt strømforbruk

Denne kunngjøringen er gitt i samsvar med EUs selvreguleringsinitiativ for ytterligere å forbedre energieffektiviteten til spillkonsoller (i henhold til den endelige rapporten COM(2015) 178 til EU-kommisjonen). 

Nedenfor finner du målinger av gjennomsnittlig strømforbruk for PlayStation 3- og PlayStation 4-spillkonsoller solgt siden 2015, basert på et tilfeldig utvalg av konsoller. Vær oppmerksom på at målingene av strømforbruket kan vise noe statistisk variasjon avhengig av konsoll, spill, spillaktivitet og valgte medier. Hvis du vil ha mer informasjon om EUs selvreguleringsavtale for spillkonsoller (inkludert strømtestingsmetodologi), kan du gå til www.efficientgaming.eu. 

 

PlayStation®4 Pro-modellnummer: CUH-72XX

HD

 • Aktiv spilling: 146,4 W
 • DVD-avspilling: 49,3 W
 • Blu-ray-avspilling: 54,1 W
 • Streaming av medier: 54,7 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 56,1 W

UHD

 • Aktiv spilling: 158,2 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 64,3 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,2 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 5,0 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 1,0 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 1,7 W
 • Hvilemodus (alle): 6,4 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: Friends, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2
Testet: 14.12.2018

 

PlayStation®4 Pro-modellnummer: CUH-71XX

HD

 • Aktiv spilling: 139,0 W
 • DVD-avspilling: 51,3 W
 • Blu-ray-avspilling: 56,0 W
 • Streaming av medier: 57,4 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 58,5 W

UHD

 • Aktiv spilling: 149,6 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 66,9 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,2 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 6,1 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 1,3 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 2,3 W
 • Hvilemodus (alle): 7,4 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: 24, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: gjennomsnittet fra Call of Duty: Infinite Warfare, FIFA 17, Uncharted: The Lost Legacy
Testet: 09.02.2018

 

PlayStation®4 Pro-modellnummer: CUH-70XX

HD

 • Aktiv spilling: 126,1 W  
 • DVD-avspilling: 54,1 W 
 • Blu-ray-avspilling: 59,5 W 
 • Streaming av medier: 59,3 W 
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 60,4 W

UHD

 • Aktiv spilling: 148,1 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 66,7 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,2 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 6,5 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 1,3 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 2,3 W
 • Hvilemodus (alle): 8,2 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: 24, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: gjennomsnittet fra Call of Duty: Advanced Warfare, FIFA 16, Uncharted 4                       
Testet: 19.12.2016

 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-22XX

HD

 • Aktiv spilling: 78,2 W
 • DVD-avspilling: 42,5 W
 • Blu-ray-avspilling: 45,5 W
 • Streaming av medier: 46,9 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 42,2 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,2 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 4,1 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 0,9 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 1,8 W
 • Hvilemodus (alle): 5,4 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: Friends, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2 Testet: 14.12.2018

 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-21XX:

HD

 • Aktiv spilling: 75,2 W 
 • DVD-avspilling: 42,1 W 
 • Blu-ray-avspilling: 45,8 W 
 • Streaming av medier: 47,0 W 
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 41,8 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,2 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 4,5 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 1,2 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 2,3 W
 • Hvilemodus (alle): 5,8 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: 24, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: gjennomsnittet fra Call of Duty: Infinite Warfare, FIFA 17, Uncharted: The Lost Legacy                    
Testet: 29.11.2017

 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-20XX:

HD

 • Aktiv spilling: 82,8 W
 • DVD-avspilling: 50,0 W
 • Blu-ray-avspilling: 52,4 W
 • Streaming av medier: 52,5 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 48,5 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,2 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 4,1 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 1,3 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 2,4 W
 • Hvilemodus (alle): 5,5 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: 24, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: gjennomsnittet fra Call of Duty: Advanced Warfare, FIFA 16, Uncharted 4                    
Testet: 13.10.2016

 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-12XX:

HD

 • Aktiv spilling: 95,1 W 
 • DVD-avspilling: 74,7 W 
 • Blu-ray-avspilling: 66,9 W 
 • Streaming av medier: 67,5 W 
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 65,9 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,3 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 4,0 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 1,3 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 2,5 W
 • Hvilemodus (alle): 5,2 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: 24, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: gjennomsnittet fra FIFA 15, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Advanced Warfare
Testet: 01.12.2015

 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-11XX

HD

 • Aktiv spilling: 115,1 W
 • DVD-avspilling: 97,4 W
 • Blu-ray-avspilling: 89,1 W
 • Streaming av medier: 81,9 W
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 77,6 W

Lavt strømforbruk

 • Av: 0,4 W         
 • Hvilemodus (strømforsyning til USB-porter): 6,0 W
 • Hvilemodus (forbli tilkoblet til Internett): 2,8 W
 • Hvilemodus (hold programmet avslått): 3,9 W
 • Hvilemodus (alle): 7,3 W

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Avatar
Blu-ray Disc: Avatar
HD-streaming: 24, sesong 1, episode 1 (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: gjennomsnitt av Destiny, FIFA 15 og Watch Dogs
Testet: 25.11.2015

 

PlayStation®3-modellnumre: CECH-4304AX/CECH-4304CX/CECH-4303AX/CECH-4303CX

 • Aktiv spilling: 76,3 W 
 • DVD-avspilling: 64,1 W 
 • Blu-ray-avspilling: 68,1 W 
 • Streaming av medier: 66,4 W 
 • Brukergrensesnitt på hjemskjerm: 67,6 W 

Titler som ble brukt til strømtesting:
DVD: Milk
Blu-ray: The Hurt Locker
HD-streaming: Drive (med mediespilleren Video Unlimited)
Aktiv spilling: gjennomsnittet fra FIFA 12, MotorStorm Apocalypse og Bioshock 2
Testet: 25.10.12 og 15.02.16

 

Målingene er basert på: gjennomsnittet fra tre utvalgte spill og spesielt utvalgt medieinnhold. 

 
 

Automatisk avslåing

Denne kunngjøringen er gitt i samsvar med EUs selvreguleringsinitiativ for ytterligere å forbedre energieffektiviteten til spillkonsoller (i henhold til den endelige rapporten COM(2015) 178 til EU-kommisjonen).

Både PlayStation 3 og PlayStation 4 har innstillinger for automatisk avslåing aktivert som standard, noe som betyr at enheten går i standby-modus etter følgende perioder med inaktivitet:

 • Medieavspilling: 240 minutter
 • Andre modi: 20 minutter*
Automatisk avslåing kan bidra til å spare energi ved å redusere tiden som spillkonsollen er påslått, men ikke i bruk.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tidsinnstillingene for automatisk avslåing, kan du:
– se Strømsparingsinnstillinger under menyen Innstillinger i den elektroniske brukerhåndboken til PlayStation 3 
– se Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Angi tiden før PS4 blir slått av i den elektroniske brukerhåndboken til PlayStation 4.

*For PlayStation 4: I tilfeller der vibrasjonsfunksjonen til DUALSHOCK®4 er svært aktiv under spilling, vil avslåingen begynne opptil 20 minutter etter at vibrasjonen har stoppet.

 
 

Modi med lavt strømforbruk

Denne kunngjøringen er gitt i samsvar med EUs selvreguleringsinitiativ for ytterligere å forbedre energieffektiviteten til spillkonsoller (i henhold til den endelige rapporten COM(2015) 178 til EU-kommisjonen).

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige modi med lavt strømforbruk, kan du:
– se Innstillinger for avstandsspilling under menyen Innstillinger i den elektroniske brukerhåndboken til PlayStation 3
– se Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus i den elektroniske brukerhåndboken til PlayStation 4.

 
 

Annen relatert informasjon

Denne kunngjøringen er gitt i samsvar med EUs selvreguleringsinitiativ for ytterligere å forbedre energieffektiviteten til spillkonsoller (i henhold til den endelige rapporten COM(2015) 178 til EU-kommisjonen).

Reparasjon og vedlikehold:

Sony Interactive Entertainment Europe tilbyr reparasjon og vedlikehold av PlayStation 3- og PlayStation 4-systemer med utgått garanti. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, kan du kontakte oss med opplysningene på siden Kontakt oss på www.playstation.com.

Resirkulering:

Innenfor EU har produsentene ansvar for finansiering og organisering av innsamling og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og emballasje. Sony Interactive Entertainment Europe finansierer og deltar i en rekke nasjonalt organiserte resirkuleringsordninger. For å sikre at riktige metoder for avfallshåndtering og resirkulering blir brukt, kan du kvitte deg med din PlayStation 3 og PlayStation 4 via en godkjent innsamler, i henhold til gjeldende lovgivning eller krav. Elektriske produkter og batterier kan også kastes kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper et nytt produkt av samme type. I EU-land hender det også at store forhandlere tar imot små elektroniske produkter gratis. Kontakt din lokale forhandler for å finne ut om denne tjenesten er tilgjengelig for produktene du ønsker å kvitte deg med. Ved å gjøre det bidrar du til å bevare naturlige ressurser og forbedre standarder for miljøbeskyttelse når det gjelder behandling og kasting av elektrisk avfall.

Forlengelse av produktets levetid:

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du rengjør konsollen din, kan du se i sikkerhetsveiledningen: https://www.playstation.com/get-help/help-library/system---hardware/manuals/

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar ut en plate som sitter fast, manuelt, kan du se her: https://www.playstation.com/get-help/help-library/system---hardware/disc-drive---ports/manually-eject-a-stuck-disc-from-your-playstation-4/

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppgraderer PlayStation 4-systemets harddiskstasjon (HDD), kan du se her: https://www.playstation.com/get-help/help-library/system---hardware/storage---data/upgrade-playstation-4-hdd/

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter personlige opplysninger, kan du se i brukerveiledningen. Når du ønsker å se i brukerveiledningen eller se tips om hvordan du bruker PS4™-systemet, velger du (Innstillinger) > [Brukerveiledning/Nyttig informasjon]. Brukerveiledningen er også tilgjengelig fra en kompatibel nettleser (https://manuals.playstation.net/document/).

 
 

Energieffektivitet

Nettverksstandby og strømforbruk i standby

Denne kunngjøringen leveres i henhold til EU-forordning 801/2013.

PlayStation®3- og PlayStation®4-systemet har funksjoner som gjør at du kan aktivere og få tilgang til innhold på systemet eksternt ved hjelp av en PC, et bærbart PSP®-system (PlayStation®Portable) eller PlayStation®Vita-system (med PS3™) eller et PS Vita-system (med PS4™). For å opprettholde en nettverksforbindelse som kan respondere på nettverkssignaler mens PS3™- eller PS4™-systemet er avslått, må systemet settes i "nettverksstandbymodus".

Bruke nettverksstandbymodi

Slik slår du nettverksstandbymodi for PS3™ på eller av:

 • Gå til Innstillinger > Innstillinger for avstandsspilling > Fjernstart "på"/"av". For å bruke avstandsspilling via Internett velger du "Muliggjør fjernstart via Internettet".
 • Gå til Innstillinger > Systeminnstillinger > Koble til PS Vita-systemet via nettverk "på" eller "av".
 • Gå til Innstillinger > Systeminnstillinger > Kontroll for HDMI og velg "på" for å aktivere Kontroll for HDMI-funksjonen / "av" for å deaktivere Kontroll for HDMI-funksjonen"

Slik slår du nettverksstandbymodi for PS4™ på eller av:

 • Gå til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Innstill funksjoner som er tilgjengelige i standby-/hvilemodus; så merker du av eller fjerner markeringen for alternativet kalt "Koble til Internett".
 • Gå til Innstillinger > System > Aktiver kobling til HDMI-enhet; så merker du av eller fjerner markeringen for alternativet kalt "Aktiver kobling til HDMI-enhet".
 • Merk av for eller fjern markeringen i "Automatisk nedlasting" når du kjøper en forhåndsbestilling online.

Merk: Hvis du ikke velger noen av funksjonene som er tilgjengelige i standby-/hvilemodus på PS4™, settes systemet i "av"-modus (standard standbymodus).

Deaktivering av trådløse tilkoblinger

Om nødvendig kan du deaktivere de trådløse tilkoblingene til systemet, slik at det ikke kobler seg til andre enheter via radiosignaler.

Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil deaktivere PS3™-systemets trådløse tilkoblinger:

 • Deaktivering av en trådløs tilkobling til et Wi-Fi-tilgangspunkt: Gå til Innstillinger > Nettverksinnstilling > Internettforbindelse og velg "Deaktiver - Deaktiver tilkobling til Internett".
 • Deaktivering av en tilkobling til et nettverkstilkoblet PS Vita-system: Gå til Innstillinger > Systeminnstillinger > Koble til PS Vita-systemet via nettverk og velg "av".
 • Deaktivering av den trådløse tilkoblingen mellom et PS3™-system og en kontroller: Hold nede PS-knappen og velg "Slå av kontrolleren".
 • Deaktivering av Wi-Fi-tilkoblingen "Avstandsspilling" mellom et PS3™-system og et PSP®- eller PS Vita-system: Gå til Innstillinger > Innstillinger for avstandsspilling > Fjernstart og velg "av".

Følg disse instruksjonene for å deaktivere PS4™-systemets trådløse tilkoblinger:

 • Deaktivering av en trådløs tilkobling til en ruter: Gå til Innstillinger > Nettverk > Koble til Internett; så fjerner du markeringen i ruten merket "Koble til Internett".
 • Deaktivering av tilkoblingen mellom et PS4™-system og en kontroller: Hold nede PS-knappen, gå til Juster enheter > Slå av enhet; så velger du "DUALSHOCK®4".
 • Deaktivering av tilkoblingen mellom et PS4™-system og et PS Vita-system: Gå til Innstillinger > Tilkoblingsinnstillinger for Avstandsspill og fjern markeringen for "Aktiver Avstandsspill".
 
 

Teknisk oppsummering av modusene "standby" og "nettverksstandby" for PS3- og PS4-systemene

 
 

PlayStation®3-modellnumrene: CECH-4304AX/CECH-4304CX/CECH-4303AX/ CECH-4303CX

Modus Inkluderte PlayStation®-funksjoner Strømforbruk (W) Standardperiode hvorpå strømstyring aktiveres
Standard standby1 Standard av-modus <0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandbymodi: Standby-/hvilemodus    
Kablet LAN og WAN (wake on LAN og Wide Area Network)
 1. "Avstandsspilling" via trådløs tilkobling
 2. "Koble til PS Vita-systemet via nettverk" via trådløs tilkobling
 1. 0,8 W
 2. 0,8 W
 1. 20 minutter
 2. 20 minutter
Vekking via HDMI CEC- og BRAVIA-kobling 0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandby med alle kablede porter tilkoblet og alle trådløse porter aktivert Alt det ovennevnte aktivert 1,0 W 20 minutter til spilling
 
 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-1116AB0XX

Modus Inkluderte PlayStation®-funksjoner Strømforbruk (W) Standardperiode hvorpå strømstyring aktiveres
Standard standby1 Standard av-modus <0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandbymodi: Standby-/hvilemodus    
Kablet LAN og WAN (wake on LAN og Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 3,3 W 20 minutter til spilling
Trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 2,9 W 20 minutter til spilling
Vekking via HDMI CEC- og BRAVIA-kobling 0,7 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandby med alle kablede porter tilkoblet og alle trådløse porter aktivert Alt det ovennevnte aktivert 3,4 W 20 minutter til spilling

¹PlayStation®4 har ulike typer standby-/hvilemodi som muliggjør tilleggsfunksjoner som lading av tilbehør og nedlasting av oppdateringer. Modusen "Standard standby" omfatter ikke disse tilleggsfunksjonene, men refererer til modusen "av" på PlayStation®4.

 
 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-12XX

Modus Inkluderte PlayStation®-funksjoner Strømforbruk (W) Standardperiode hvorpå strømstyring aktiveres
Standard standby1 Standard av-modus 0,3 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandbymodi: Standby-/hvilemodus    
Kablet LAN og WAN (wake on LAN og Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 1,8 W 20 minutter til spilling
Trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 1,4 W 20 minutter til spilling
Vekking via HDMI CEC- og BRAVIA-kobling 0,3 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandby med alle kablede porter tilkoblet og alle trådløse porter aktivert Alt det ovennevnte aktivert 1,9 W 20 minutter til spilling

¹PlayStation®4 har ulike typer standby-/hvilemodi som muliggjør tilleggsfunksjoner som lading av tilbehør og nedlasting av oppdateringer. Modusen "Standard standby" omfatter ikke disse tilleggsfunksjonene, men refererer til modusen "av" på PlayStation®4.

 
 

PlayStation®4-modellnummer:
CUH-20XX /CUH-21XX

Modus Inkluderte PlayStation®-funksjoner Strømforbruk (W) Standardperiode hvorpå strømstyring aktiveres
Standard standby1 Standard av-modus 0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandbymodi: Standby-/hvilemodus    
Kablet LAN og WAN (wake on LAN og Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 3,0 W 20 minutter til spilling
2.4 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 3,0 W 20 minutter til spilling
5 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 3,0 W  
Vekking via HDMI CEC- og BRAVIA-kobling 0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandby med alle kablede porter tilkoblet og alle trådløse porter aktivert Alt ovenfor er aktivert, trådløst LAN ved 2,4 GHz 3,0 W 20 minutter til spilling
5 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) og vekking via HDMI er aktivert sammen

Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill.

CEC- og BRAVIA-kobling

3,0 W 20 minutter til spilling

1PlayStation®4 har ulike typer standby-/hvilemodi som muliggjør tilleggsfunksjoner som lading av tilbehør og nedlasting av oppdateringer. Modusen Standard standby omfatter ikke disse tilleggsfunksjonene, men refererer til modusen "av" på PlayStation®4.

På grunn av variasjoner i strømforbruk for hvert produkt kan målte verdier være forskjellige. Disse verdiene gir et maksimalt strømforbruk basert på EU-forskrifter for akseptabel toleranse (EU) 2016/2282.

 
 

PlayStation®4 Pro-modellnummer:
CUH-70XX / CUH-71XX

Modus Inkluderte PlayStation®-funksjoner Strømforbruk (W) Standardperiode hvorpå strømstyring aktiveres
Standard standby1 Standard av-modus 0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandbymodi: Standby-/hvilemodus    
Kablet LAN og WAN (wake on LAN og Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 3,0 W 20 minutter til spilling
2.4 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 3,0 W 20 minutter til spilling
5 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 3,0 W 20 minutter til spilling
Vekking via HDMI CEC- og BRAVIA-kobling 0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandby med alle kablede porter tilkoblet og alle trådløse porter aktivert Alt ovenfor er aktivert, trådløst LAN ved 2,4 GHz 3,0 W 20 minutter til spilling
5 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) og vekking via HDMI er aktivert sammen

Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill.

CEC- og BRAVIA-kobling

3,0 W 20 minutter til spilling

1PlayStation®4 Pro har ulike typer standby-/hvilemodi som muliggjør tilleggsfunksjoner som lading av tilbehør og nedlasting av oppdateringer. Modusen Standard standby omfatter ikke disse tilleggsfunksjonene, men refererer til av-modusen på PlayStation®4 Pro.

På grunn av variasjoner i strømforbruk for hvert produkt kan målte verdier være forskjellige. Disse verdiene gir et maksimalt strømforbruk basert på EU-forskrifter for akseptabel toleranse (EU) 2016/2282.

 
 

PlayStation®4-modellnummer: CUH-22XX / PlayStation®4 Pro-modellnummer: CUH-72XX

Modus Inkluderte PlayStation®-funksjoner Strømforbruk (W) Standardperiode hvorpå strømstyring aktiveres
Standard standby1 Standard av-modus 0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandbymodi: Standby-/hvilemodus    
Kablet LAN og WAN (wake on LAN og Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 2,0 W 20 minutter til spilling
2.4 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 2,0 W 20 minutter til spilling
5 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill. 2,0 W 20 minutter til spilling
Vekking via HDMI CEC- og BRAVIA-kobling 0,5 W 20 minutter til spilling
Nettverksstandby med alle kablede porter tilkoblet og alle trådløse porter aktivert Alt ovenfor er aktivert, trådløst LAN ved 2,4 GHz 2,0 W 20 minutter til spilling
5 GHz trådløst LAN og WAN (wake on WLAN og trådløst Wide Area Network) og vekking via HDMI er aktivert sammen

Koble til Internett for å muliggjøre oppdateringer og nedlastinger mens avslått, og Aktiver påslåing av PS4™ fra nettverk for å muliggjøre funksjonen Avstandsspill.

CEC- og BRAVIA-kobling

2,0 W 20 minutter til spilling

1PlayStation®4/PlayStation®4 Pro har ulike typer standby-/hvilemodi som muliggjør tilleggsfunksjoner som lading av tilbehør og nedlasting av oppdateringer. Modusen Standard standby omfatter ikke disse tilleggsfunksjonene, men refererer til av-modusen på PlayStation®4/PlayStation®4 Pro.

På grunn av variasjoner i strømforbruk for hvert produkt kan målte verdier være forskjellige. Disse verdiene gir et maksimalt strømforbruk basert på EU-forskrifter for akseptabel toleranse (EU) 2016/2282.

 
 

Teknisk informasjon om strømadaptere

Følgende informasjon er gitt i henhold til EU-forordning 2019/1782

PSVR (CUH-ZVR2) strømadapter 

 • Produsentens navn eller varemerke
 • Kommersielt registreringsnummer
 • Adresse
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Modellidentifikator

ADP-36NH AM

Inngangsspenning

100–240 V

Inngangsstrømfrekvens

50/60 Hz.

Utgangsspenning

12,0 V

Utgangsstrøm

3,0 A

Utgangseffekt

36,0 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet

87,5 %

Effektivitet ved lav belastning (10 %)

86,6 %

Strømforbruk uten belastning

0,10 W

DS4-ladestasjon (CUH-ZDC1) strømadapter

 • Produsentens navn eller varemerke
 • Kommersielt registreringsnummer
 • Adresse
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Japan

Modellidentifikator

ADP-10MR A

Inngangsspenning

100–240 V

Inngangsstrømfrekvens

50/60 Hz.

Utgangsspenning

5,0 V

Utgangsstrøm

2,0 A

Utgangseffekt

10,0 W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet

78,8 %

Strømforbruk uten belastning

0,10 W