PlayStation.com

Juridisk

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Vilkår og betingelser

 

30 % rabatt på 12 måneders medlemskap på PlayStation® Plus

Flere land – juni 2018

"Kvalifiseringskrav"

·         må bo i ett av Deltakerlandene og

·         Må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre.

"Gjeldende butikker"

PlayStation®4 systembutikken og nettbutikken kjent som PlayStation®Store, ekskludert alle andre kjøpsmetoder, andre PlayStation®-butikker og handel i spill.

"Gjeldende produkt"

PlayStation® Plus: 12 måneders medlemskap til 30 % rabatt på den vanlige prisen som betales online via de Gjeldende butikkene. Medlemskapet fortsetter frem til det avbrytes, og du vil bli belastet i 12-månedersperioder for den da gjeldende fullstendige PlayStation®Store-prisen.

"Deltakerland"

Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, India, Italia, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland og Østerrike

"Åpningsdato"

8. juni 2018 klokken 11.00 (norsk tid).

"Sluttdato"

19. juni 2018 klokken 11.00 (norsk tid).

"Trinn"

Kvalifiserte personer må i løpet av Kampanjeperioden:

  1. logge seg på SEN-kontoen
  2. gå til en relevant Gjeldende butikk og legge ett Gjeldende produkt i handlevognen og
  3. fullføre betalingen før Sluttdatoen 

"Arrangør"

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

1.          Dette PlayStation®Plus-tilbudet ("Tilbud") er åpent for kontoinnehavere på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidligere kjent som PlayStation®Network ("PSN")) som overholder Kvalifiseringskravene ("Kvalifiserte personer").

2.          Dette tilbudet åpnes på Åpningsdatoen og avsluttes på Sluttdatoen.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Kampanjeperioden".

3.          For å benytte seg av dette Tilbudet må Kvalifiserte personer fullføre Trinnene. Kun Gjeldende produkt er kvalifisert for Tilbudet. Alle andre PlayStation®Plus-medlemskap er ekskludert. PlayStation®Plus-medlemskap som fornyes automatisk i løpet av Kampanjeperioden, er ekskludert fra Tilbudet.

4.          Kun tilgjengelig via Gjeldende butikker.

5.          Registrering på PSN er underlagt godkjennelse av PSN Tjenestevilkårene og PSN Personvernerklæringen.

6.          Returnering av et Gjeldende produkt blir utført i henhold til Avbrytelsesreglene for PlayStation Store.

7.          PlayStation®Plus-abonnement er bare tilgjengelig for Sony Entertainment Network (SEN)-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og rask Internett-tilkobling.  PlayStation™Network (PSN), PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene, bortsett fra at brukere i Tyskland må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus.  Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-medlemskap fortsetter på ubestemt tid til de sies opp, og en regelmessig medlemskapsavgift tilsvarende den gjeldende prisen på et PlayStation®Plus: 12 måneders-medlemskap trekkes automatisk fra brukerens lommebok hver 12. måned hvis brukeren har nok midler i lommeboken, eller hvis en gyldig betalingsmåte er registrert på kontoen.

·         Medlemskapsavgift for PlayStation®Plus: 485 kr til annen beskjed blir gitt via e-post til e-postadressen som er registrert på kontoen din.

·         Faktureringsfrekvens for PlayStation®Plus: hver tolvte måned.

·         PlayStation®Plus-medlemskapets løpetid: fornyes frem til det sies opp.

En bruker kan si opp PlayStation®Plus-medlemskapet sitt når som helst. Da stoppes medlemskapet på den neste forfallsdatoen. Dette fører til at fremtidige betalinger stoppes, men at betalinger som allerede har funnet sted, ikke blir tilbakebetalt.

Instruksjoner for hvordan du sier opp medlemskapet, finner du på https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Når en bruker kjøper et medlemskap, slår vi automatisk finansiering PÅ i kontoinnstillingene til den aktuelle brukeren. Det betyr at dersom en bruker ikke har nok penger i lommeboken til å betale medlemskapsgebyrene, blir det krevde gebyret belastet med betalingsmetoden som er registrert på brukerens konto (hvis du har noen), med mindre brukeren har deaktivert automatisk finansiering. For å deaktivere automatisk finansiering kan du gå til [Kontoinnstillinger] > [Lommebok] > [Lommebokinnstillinger].

8.          For Kvalifiserte personer som allerede er PlayStation®Plus-medlemmer med medlemskap på én måned eller tre måneder og som ønsker å benytte seg av dette Tilbudet, begynner det nye 12 måneders medlemskapet på PlayStation®Plus når den neste månedlige eller kvartalsvise betalingen forfaller, og fra da av blir de belastet regelmessig hvert år til de sier opp (i stedet for hver måned eller hver tredje måned som de tidligere har betalt).

9.          Internett kreves. Kvalifiserte personer er ansvarlige for utgifter forbundet med Internett-tilkobling.

10.        Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse vilkårene og betingelsene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å levere Tilbudet.

11.        Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere personer som ikke handler i henhold til disse vilkårene og betingelsene eller meningen med tilbudet.

12.        Arrangøren er ikke ansvarlig for Kvalifiserte personer som ikke får opprettet eller logget på sin SEN-konto eller fullført Trinnene som et resultat av feil av noe slag på den Kvalifiserte personens tredjeparts nettverk, maskinvare eller programvare.

13.        Arrangøren forbeholder seg retten til å endre eller avlyse dette Tilbudet eller oppdatere og/eller endre disse vilkårene og betingelsene hvis det etter arrangørens skjønn anses som nødvendig, eller hvis noe uforutsett skulle skje.

14.        Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

15.        Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse vilkårene og betingelsene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Kvalifiserte person og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.