PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser – Spesifikke regler for "Days of Play"-konkurransen

 

1.             Days of Play"-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige,Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").  Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

2.             The Competition is open for registration on 29 May 2018 at 13.00 (BST) ("Registration Opening Date") and closes on 8 June 2018 at 10.00 (BST) ("Registration Closing Date").  Perioden fra Åpningsdatoen for registrering til Sluttdatoen for registrering skal refereres til som "Registreringsperioden". Konkurransen åpnes for bidrag 8. juni 2018 klokken 01.01 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 29. juni 2018 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdato") og er underlagt kravene for eventuelle avgjørende spørsmål.  Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3.             Konkurransen er gratis å delta i, og ingen kjøp av noe slag er nødvendig, men Deltakerne må eie eller ha tilgang til en PlayStation®4 og et eksemplar av spill der det er mulig å vinne elleve (11) trophies på PlayStation®4. For å delta i Konkurransen må deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     hvis de ikke allerede har en Sony Entertainment Network ("SEN")-konto (tidligere kjent som PlayStation™Network-konto), kan de opprette en med PlayStation®-systemet eller ved å gå til http://eu.playstation.com/registration/;

b)    registrere seg for konkurransen ved å gå til www.playstation.com/days-of-play-competition

c)     vinne ett (1) trophy hver dag mens de spiller ett eller flere spill på PlayStation®4 mellom 8. juni 2018 klokken 01.01 og 19. juni 2018 klokken 00.59 og vinne totalt elleve (11) trophies mellom 8. juni 2018 og 18. juni 2018

d)    sørge for at de har logget på SEN-kontoene fra PlayStation®4 som har blitt brukt til å vinne trophyene innen 19. juni 2018 klokken 00.49 (norsk tid).

e)     logge på e-postkontoen de oppga da de registrerte seg for Konkurransen

f)     klikke på e-posten med emnelinjen "Days of Play Competition"

g)    klikke på koblingen for å komme til siden med det avgjørende spørsmålet

h)     svare på to avgjørende spørsmål i det tilgjengelige feltet ("Svar")

i)      angi informasjon i de tilgjengelige feltene, og klikke på Send inn

j)      deltakerne må sørge for at Svarene deres samsvarer med bruksvilkårene for eu.playstation.com og

k)     der to eller flere Deltakere fra samme Deltakerland svarer helt likt på det første avgjørende spørsmålet, må Arrangøren bruke nøyaktigheten i svarene på det andre avgjørende spørsmålet til å bestemme hvem som vinner;

l)      der to eller flere Deltakere fra samme Deltakerland svarer helt likt på det første og andre avgjørende spørsmålet, må Deltakerne svare på flere avgjørende spørsmål til én (1) Deltaker svarer det mest riktige svaret. Nye avgjørende spørsmål skal sendes til Deltakerne via e-post til e-postadressen den aktuelle Deltakeren oppga da han/hun registrerte seg for Konkurransen.

5.             Registrering for PlayStation™Network ("PSN") er underlagt godkjenning av Servicebetingelsene for PSN og brukeravtalen og retningslinjene for personvern for PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

7.             Det blir kåret tjue (20) vinnere (hver omtalt som en "Vinner") og seksti (60) andreplassvinnere (hver omtalt som en "Andreplassvinner"). Det blir kåret én (1) Vinner per Deltakerland og tre (3) Andreplassvinnere per Deltakerland. Hver Vinner og hver Andreplassvinner blir valgt ut av Arrangøren. Vinneren er den Deltakeren som svarer nærmest det riktige svaret på det første avgjørende spørsmålet i sitt Deltakerland. Andreplassvinnerne er de Deltakerne som svarer det nest, tredje og fjerde mest riktige svaret på det første avgjørende spørsmålet i sitt Deltakerland. Arrangøren kan ikke delta i konkurransen selv. Dommernes avgjørelse er endelig.

8.             Arrangøren må gi hver Vinner og hver Andreplassvinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

9.             For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må hver Vinner og hver Andreplassvinner svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på, og oppgi fullstendig navn, PSN-ID, postadresse, telefonnummer og fødselsdato. Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan hver Vinner og hver Andreplassvinner bli diskvalifisert.

10.          Hver Vinner vinner:

én (1) PlayStation®4 Days of Play Limited Edition 500 GB;  

én (1) PlayStation®VR-startpakke (PlayStation®VR-hodesett, PlayStation®Camera og ett (1) eksemplar av PlayStation® VR Worlds for PlayStation®4 i form av en kupongkode som må løses inn innen [10. november 2020] på PlayStation®Store)

ett (1) 12 måneders PlayStation® Plus-medlemskap 

tolv (12)  PlayStation® Store-kredittrunder (kreditt som legges direkte til Vinnernes SEN Store-lommebok på månedlig basis den første onsdagen i hver måned) "Månedlig Store kreditt", verdien på hver er oppgitt i relevant valuta i tabell 1

til en total verdi av ca. 1499,97 EUR / 1399,97 GBP / 2559,90 NZD / 2345.90 AUD / 11154,65 DKK / 480 407,68 HUF / 14 431,51 NOK / 108 008,59 RUB / 15 397,83 SEK / 38 554,50 CZK / 6437,98 PLN ("Vinnerpremie”).

 Hver Andreplassvinner får følgende:

ett (1) 12 måneders PlayStation® Plus-medlemskap

Til en total verdi av 59,99 EUR / 49,99 GBP / 101,80 NZD / 93,25 AUD / 446,73 DKK / 19 125,65 HUF / 570,07 NOK / 4363,89 RUB / 614,27 SEK / 1541,13 CZK / 257,97 PLN ("Andreplasspremie").

11.          For å kunne gjøre krav på den månedlige Store-kredittgrensen må vinneren sørge for at han/hun ikke har mer enn den maksimale lommeboksaldoen for SEN Store minus de månedlige Store-kredittbeløpene som er oppgitt i tabell 1 i SEN Store-lommeboken, mellom klokken 00.00 og 23.59 på den første onsdagen i hver måned. Hvis en Vinners SEN Store-lommeboksaldo overskrider beløpet ovenfor, kan Arrangøren etter eget skjønn gjøre flere forsøk på å legge til månedlig Store-kreditt i en Vinners SEN-lommebok.

12.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

a)     Premien til hver Vinner via registrert post og

b)    Andreplasspremien via registrert post til hver Andreplassvinner

 i løpet av seks (6) uker etter å ha mottatt opplysningene fra Vinneren og/eller Andreplassvinnerne.

13.          I disse vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie og/eller en Andreplasspremie etter hva som er nevnt i konteksten.

14.          Kupongkoder er underlagt vilkår og betingelser for bruk. Vennligst klikk her for å få mer informasjon. Kupongkoder kan ikke overføres eller selges videre. Kupongkoder har en utløpsdato som sendes sammen med kupongkoden.

15.          PlayStation®Plus-medlemskap er bare tilgjengelig for SEN-kontoinnehavere med tilgang til PlayStation®Store og en rask Internett-tilkobling. PSN, PS Store og PS Plus er underlagt bruksvilkår og land- og språkrestriksjoner; PS Plus-innhold og -tjenester varierer avhengig av hvor gammel abonnenten er. Brukere må være 18 år eller eldre for å delta i dette Tilbudet, men generelt for å få tilgang til PlayStation®Plus må brukerne være 7 år eller eldre, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra sine foresatte, bortsett fra brukere i Tyskland som må være 18 år eller eldre. Det er ikke garantert at tjenesten er tilgjengelig. Onlinefunksjoner til spesifikke spill kan trekkes tilbake med forvarsel – www.playstation.com/gameservers.  Godkjent betalingsmåte kreves for å kjøpe PlayStation®Plus. Fullstendige vilkår gjelder: Tjenestevilkårene for PSN på www.playstation.com/legal/PSNTerms.

16.          Hvis en Vinner eller en Andreplassvinner har et PlayStation®Plus-medlemskap på slutten av Konkurransen, blir PlayStation®Plus-medlemskapselementet i Premien automatisk lagt til hver Vinners eller Andreplassvinners gjeldende abonnement.

17.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

18.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

19.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

20.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

21.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene til Vinneren eller Andreplassvinnerne (hvis noen er aktuelle).

22.          Hver Vinner og Andreplassvinner godtar å delta i reklamemateriell som kreves av Arrangøren.

23.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 7 og/eller 9, eller bruker flere kontoer og/eller automatiserte systemer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

24.          Hver Vinner og Andreplassvinner kan måtte betale skatt på Premien i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

25.          Arrangøren kan etter eget skjønn publisere hver Vinners og Andreplassvinners navn på Arrangørens nettsted(er).  Navnet på hver Vinner og Andreplassvinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket Days of Play Competition til følgende adresse: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

26.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene..

27.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

28.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.

 

Tabell 1

 

Land

Valuta

Maksimal lommeboksaldo for SEN Store

Verdi på månedlige Store-kredittkoder

Storbritannia

GBP

120

70

Irland, Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Portugal, Finland, Spania Slovakia

EUR

150

70

Danmark

DKK

1200

520

Norge

NOK

1300

680

Sverige

SEK

1400

720

Australia

AUD

250

110

New Zealand

NZD

250

120

Russland

RUB

10 500

5000

Polen

PLN

650

300

Tsjekkia

CZK

4250

1800

Ungarn

HUF

45 000

22500