playstation.com

Juridisk

DAYS OF PLAY: PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION 2021

OFFISIELLE REGLER

 

 

DU TRENGER IKKE Å KJØPE NOE FOR Å DELTA, VINNE ELLER GJØRE KRAV PÅ EN PREMIE. ET KJØP eller en betaling VIL IKKE ØKE DELTAKERNES SJANSER TIL Å VINNE.

 

 

1.     SPONSOR: Sponsoren til Days of Play: PlayStation® Player Celebration («kampanjen») blir beskrevet i tabellen nedenfor for deltakerlandene eller -regionene.

 

SPONSOR

ADRESSE

LAND

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia

Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Nederland, Belgia, Sverige, Sveits, Polen, Østerrike, Danmark, Norge, Finland, Irland, Portugal, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Russland, Saudi-Arabia, Australia, New Zealand («SIEE-regionen»)

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

USA, Canada, Mexico, Brasil, Argentina, Chile («SIEA-regionen»)

Sony Interactive Entertainment Inc

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

Japan, Hongkong, Sør-Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia («SIEI-regionen»)

 

2.     Kampanjeperiode: Kampanjen begynner 11. mai 2021 klokken 05.00 i tidssonen Pacific Time i USA og avsluttes 7. juni 2021 klokken 23.59.59 i tidssonen Pacific Time i USA («samlet kampanjeperiode»). Sponsorens datamaskin er den offisielle klokken for kampanjen.

 

3.     Rettmessighet:Denne kampanjen er bare åpen for personer som: (i) er lovlig bosatt i et av deltakerlandene / en av deltakerregionene, (ii) er minst atten (18) år gammel og myndig i staten/området/provinsen på deltakelsestidspunktet, (iii) eier eller har tilgang til en PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsoll på deltakelsestidspunktet, (iv) har en konto for PlayStationTMNetwork («PSN-konto»), og (v) har en aktiv høyhastighetstilkobling til Internett og er logget på PlayStationTMNetwork («PSN») under spilling. Hver slik person teller som en «deltaker».

 

Ansatte hos sponsorens moderselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, og reklame- og markedsføringsbyråer (samlet kalt «kampanjeforetak»), hver av deres nærmeste familiemedlemmer (for eksempel ektefelle, forelder, barn, søsken, og deres respektive ektefeller og «trinnene» i hver av dem, uansett hvor de bor), og personer som bor i samme husholdning, enten de er familiemedlem eller ikke, kan ikke delta eller vinne. Ugyldig der det er forbudt eller begrenset av loven.

 

Deltakelse i denne kampanjen innebærer en deltakers fullstendige og betingelsesløse samtykke til disse offisielle reglene og sponsorens avgjørelser og tolkninger, som er endelige og bindende i alle forhold knyttet til kampanjen. Sponsoren kan kontakte deltakerne via e-post for kampanjeformål. Sponsoren kommer til å bruke e-postadressen som er tilknyttet PSN ID-en til deltakeren, som vedkommende sendte inn ved registrering av deltakelse. Deltakerne kan ikke endre e-postadressen sin.

 

Sponsoren forbeholder seg retten til å avbryte, suspendere og/eller endre kampanjen eller deler av den i Argentina, Chile, Mexico og Brasil. 

 

«Deltakerland/-regioner» inkluderer: Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Ungarn, Indonesia, Irland, Japan, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Taiwan, Thailand, Storbritannia og USA.

 

4.     KAMPANJESTRUKTUR: Hver deltaker blir en del av et fellesskap som består av deltakere fra hvert deltakerland/-område («fellesskap»). Kampanjen vil bestå av tre (3) trinn (hver kalles et «trinn») som vil finne sted i den samlede kampanjeperioden. Fellesskapet vil spille sammen for å nå to mål i hvert trinn («fellesskapsmål»).

 

5.     SLIK DELTAR DU

Deltakerne må logge seg på PSN-kontoen sin på www.playstation.com, følge koblingene til knappen for kampanjens påmeldingsskjema på playstation.com/days-of-play-celebration og fylle ut skjemaet ved å godta de offisielle reglene.

 

Ved vellykket deltakelse blir alle deltakerne en del av fellesskapet, og dette gjelder helt til den samlede kampanjeperioden er over. Deltakere som registrerer seg mellom kl. 05.00 Pacific Time 11. mai 2021 og kl. 23.59 Pacific Time 17. mai 2021 kan delta i trinn 1, trinn 2 og trinn 3 av kampanjen. Deltakere som registrerer seg etter kl. 23.59 Pacific Time 17. mai 2021, men før slutten av trinn 1, kan kun delta i trinn 2 og trinn 3 av kampanjen. Deltakere som registrerer seg etter kl. 23.59 Pacific Time 24. mai 2021, men før slutten av trinn 2, kan kun delta i trinn 3 av kampanjen.

 

Registreringsgrense: Det er en grense på én (1) oppføring per person i løpet av kampanjeperioden. Hvis det mottas mer enn ett (1) bidrag fra samme person, kan alle slike bidrag, etter sponsorens eget skjønn, diskvalifiseres. Deltakerne har ikke tillatelse til å bruke mer enn én (1) e-postadresse eller konto, eller flere identiteter. Hvis det oppdages eller mistenkes at en deltaker bruker mer enn én e-postadresse eller flere identiteter for å delta i kampanjen, kan deltakeren, etter egen vurdering hos sponsoren, diskvalifiseres og kan ikke vinne premier.

VIKTIG: Avgifter for meldinger og data kan gjelde hvis en deltaker deltar i denne KAMPANJEN på SIN EGEN mobile enhet. Deltakerne bør konsultere MOBIL-leverandøren om priser. Det er ikke nødvendig å bruke en mobil enhet for å delta i eller vinne EN premie i DENNE KAMPANJEN.

 

6.     Fellesskapet må nå fellesskapsmål sammen for hvert trinn for å vinne premier.

 

Fellesskapsmål for hvert trinn inkluderer mål relatert til: (i) antallet spill som fellesskapet spiller («spillmål»), og (ii) antall troféer som fellesskapet har oppnådd («trofémål»). I tillegg finnes det bonusmål for både spillmålene og trofémålene. Fremdriften til fellesskapet registreres på playstation.com/days-of-play-celebration.

 

Når fellesskapet når fellesskapsmålene for hvert trinn, vinner fellesskapet premiene og bonuspremiene for det trinnet slik som beskrevet i tabellen nedenfor, og går videre til neste trinn.

 

 

Datoer for trinn

Spillmål

Bonusspillmål

Trofémål

Bonus-trofémål

Premier*

Bonuspremier

Trinn 1

Kl. 00.01 Pacific Time 18. mai 2021 til kl. 23.59 Pacific Time 24. mai 2021.

 

2 400 000 spill

3 000 000 spill

7 200 000 troféer

8 800 000 troféer

PS4-brukere får: ett (1) dynamisk PS4-tema og én (1) PSN-avatar

 

PS5-brukere får: én (1) PSN-avatar

Alle deltakere får: tre (3) PSN-avatarer

Trinn 2

 Kl. 00:01 Pacific Time den 25. mai 2021 til kl. 23:59 Pacific Time den 31. mai 2021.

2 900 000 spill

3 600 000 spill

8 500 000 troféer

10 400 000 troféer

Alle deltakere får: fem (5) PSN-avatarer

Alle deltakere får: tre (3) PSN-avatarer

Trinn 3

Kl. 00:01 Pacific Time den 01. juni 2021 til kl. 23:59 Pacific Time den 07. juni 2021.

 

3 000 000 spill

3 700 000 spill

9 000 000 troféer

11 000 000 troféer

PS4-brukere får: ett (1) dynamisk PS4-tema og én (1) PSN-avatar

 

PS5-brukere får:

én (1) PSN-avatar

Alle deltakere får: tre (3) PSN-avatarer

 

*Vær oppmerksom på at deltakere som er PS5-brukere, ikke vil kunne laste ned de dynamiske PS4-temaene som er del av premien for trinn 2 og premien for trinn 3. Det gis ingen alternativer.

 

Deltakere som deltar i alle tre trinnene, der alle spillmålene og trofémålene nås i alle tre trinnene (unntatt bonusmålene), mottar en tilleggspremie som består av ett (1) dynamisk PS4-tema og én (1) PSN-avatar («samlepremie»). Vær oppmerksom på at deltakere som er PS5-brukere, ikke vil kunne laste ned de dynamiske PS4-temaene som er del av samlepremien. Det gis ingen alternativer.

 

Målkrav:

Deltakerne kan spille hvilket som helst spill de selv velger for spillmålene. Spill som spilles av hver deltaker for hvert trinn, teller bare mot det totale antallet spill som fellesskapet har spilt hvis deltakeren har spilt et spill i minst én time i det trinnet. Antallet spill som en deltaker spiller, teller to ganger mot det totale antallet spill som fellesskapet har spilt for et trinn når deltakeren har spilt med andre deltakere som er på vennelisten deres.

 

For trofémålet teller troféer som er oppnådd av hver deltaker i et trinn, mot det totale antallet troféer som fellesskapet har oppnådd for dette trinnet, med en grense på 6 troféer per dag.

 

7.     UTPEKING AV VINNER OG VINNERODDS

Når et trinn er fullført, vil deltakere fra alle deltakerland/-regioner som ble del av fellesskapet før begynnelsen av det trinnet, vinne premiene («vinnere») for det trinnet som følger:

 

·       Premie for trinn 1:

o   premie til PS4-brukere: ett (1) dynamisk PS4-tema og én (1) PSN-avatar

o   premie til PS5-brukere: én (1) PSN-avatar

o   bonuspremie til alle deltakere: tre (3) PSN-avatarer

·       Premie for trinn 2:

o   premie til alle deltakere: fem (5) PSN-avatarer

o   bonuspremie til alle deltakere: tre (3) PSN-avatarer

·       Premie for trinn 3:

o   premie til PS4-brukere: ett (1) dynamisk PS4-tema og én (1) PSN-avatar

o   premie til PS5-brukere: én (1) PSN-avatar

o   bonuspremie til alle deltakere: tre (3) PSN-avatarer

·       Samlepremie:

o   premie til PS4-brukere: ett (1) dynamisk PS4-tema og én (1) PSN-avatar

o   premie til PS5-brukere: én (1) PSN-avatar

 

Alle potensielle vinnere blir bekreftet av sponsoren (som befinner seg på adressen oppgitt i Del 1):

 

Bekreftelse av vinnerne

Trinn 1

25. mai 2021

Trinn 2

1. juni 2021

Trinn 3

8. juni 2021

 

Vinnerne får beskjed fra sponsoren via meldingssystemet til PSN på PlayStation®4- eller PlayStation®5-konsollen for å informere dem om premien med kupongkoder som vinnerne må bruke for å innløse premien for trinn 1 og/eller premien for trinn 2 og/eller premien for trinn 3 og samlepremien via PlayStation™Store. Kupongkodene for alle premiene vil utgå 31. mai 2022.

 

Den omtrentlige salgsverdien for hver av premiene er 0 NOK.

 

A.     Total omtrentlig salgsverdi: Total omtrentlig salgsverdi for premiene er 0 NOK. Premiene har ingen verdi eller bruksnytte utenfor PlayStation Network, og de kan ikke selges, overføres eller løses inn for ekte penger eller verdiartikler.

 

B.     Vinnerodds: Oddsen for å vinne premien for trinn 1, premien for trinn 2, premien for trinn 3 og samlepremien avhenger av når en deltaker ble med i kampanjen, og av om fellesskapet klarte å fullføre alle fellesskapsmålene for alle tre trinnene.

 

8.     ansvarsbegrensning: INGENTING I DISSE OFFISIELLE REGLENE SKAL EKSKLUDERE ELLER PÅ NOEN MÅTE BEGRENSE SPONSORENS ANSVAR FOR SVINDEL, FORSETTLIG FEILGREP, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, ELLER ETHVERT ANNET ANSVAR SÅ LANGT SLIKT ANSVAR IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL LOVEN. Ved å delta i denne kampanjen samtykker deltakerne i at kampanjeforetakene og hver av deres respektive tilknyttede selskaper, datterselskaper, representanter, konsulenter, entreprenører, juridiske rådgivere, reklamebyråer, PR-byråer, salgsfremmende aktører, oppfyllelses- og markedsføringsbyråer, nettsteder og hver av deres respektive ledere, direktører, aksjonærer, ansatte, representanter, designere og agenter («fritatte parter») ikke er ansvarlig for: (i) tapte, forsinkede, ufullstendige, stjålne, feiladresserte, feilfrankerte eller ikke-leverbare varslinger per e-post/tekstmelding eller brev (ii) enhver datamaskin-, telefon-, satellitt-, kabel-, nettverks-, elektroniske maskinvare- eller programvarefeil, andre tekniske feil, tilkoblingsproblemer eller tilgjengelighetsproblemer (iii) forvrengte, ødelagte eller sammenblandede overføringer, tilgjengelighet fra tjenesteleverandør og nettverk, tilkoblingsproblemer eller høy trafikk (iv) enhver teknisk, mekanisk, utskriftsrelatert eller typografisk feil eller annen feil (v) feil eller unøyaktig registrering av registreringsinformasjon eller manglende registrering, eller tap av slik informasjon (vi) feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, feil på kommunikasjonslinjer, teknisk feil, tyveri eller ødeleggelse, eller uautorisert tilgang til kampanjen (vii) enhver skade på en persons datamaskin som er relatert til eller som følge av deltakelse i kampanjen og/eller aksept av en premie (viii) deltakerregistreringer som er sene, forfalsket, tapt, feilplassert, feilrettet, manipulert, ufullstendig, slettet, skadet, uleselig, eller på annen måte ikke i samsvar med de offisielle reglene Videre er ikke kampanjeforetakene ansvarlige for eventuelle ubesvarte vinnervarsler, eller vinnervarsler som ikke kan leveres.     

 

Ved å delta i kampanjen samtykker hver deltaker i at: (i) de er bundet av disse offisielle reglene, inkludert krav til deltakelse (ii) de frasier seg alle rettigheter til å kreve tvetydighet med hensyn til disse offisielle reglene (iii) de frasier seg alle rettigheter til å fremme et krav, en handling eller en sak mot noen av de fritatte partene i forbindelse med denne kampanjen (iii) de gir evig og ugjenkallelig samtykke til å frita og holde de fritatte partene skadesløse for alle krav, søksmål, dommer, handlings- og saksforhold, krav, bøter, straffer, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer) som kan oppstå i forbindelse med: (a) kampanjen, herunder blant annet eventuell kampanjeaktivitet eller element av denne, deltakerens registrering, deltakelse eller manglende evne til å delta i kampanjen (b) brudd på tredjeparts personvern, personlige rettigheter, publisitet eller eiendomsrettigheter (c) aksept, tilstedeværelse, mottak, reise relatert til, deltakelse i, levering av, besittelse, defekter i, bruk, ikke-bruk, misbruk, manglende evne til å bruke, tap, skade, ødeleggelse, uaktsomhet eller forsettlig feilopptreden i forbindelse med bruk av en premie (eller en komponent av denne) (d) enhver endring av premier (eller noen av komponentene som inngår) (e) menneskelige feil (f) enhver urettmessig, uaktsom eller uautorisert handling eller unnlatelse fra noen av de frigitte partene (g) mistet, sen, stjålet, feilrettet, skadet eller ødelagt premie (eller ethvert element av dette) (h) forsømmelse eller forsettlig forsømmelse fra deltaker

 

Hvis kampanjen av en eller annen grunn ikke er i stand til å gjennomføres som planlagt, forbeholder sponsoren seg retten til, etter eget og absolutt skjønn, (men med samtykket til «Régie» (Régie des alcools, des courses et des jeux), myndighetene som regulerer alkohol-, lotteri-, reklamekonkurranser i provinsen Quebec, Canada), å avbryte, avslutte, endre eller suspendere kampanjen og/eller fortsette med kampanjen, inkludert utvelgelsen av en vinner på en måte som sponsoren anser som rettferdig og rimelig, inkludert valg av en vinner blant kvalifiserte registreringer som ble mottatt før denne kanselleringen, oppsigelsen, endringen eller suspensjonen ble avsluttet. Ikke under noen omstendigheter vil det bli utdelt flere premier enn det som er angitt i disse offisielle reglene. Hvis det på grunn av tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, utskriftsrelaterte, produksjonsrelaterte, datamaskinrelaterte feil eller andre feil er flere vinnere enn det som er oppgitt i disse offisielle reglene, vil det bli holdt en tilfeldig trekning blant dem som har krav på premien, for å avgjøre vinneren.

 

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, TILBYS ALT I FORBINDELSE MED DENNE KAMPANJEN, INKLUDERT PREMIENE, «SOM DE ER» UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE.

 

9.     STYRENDE LOVGIVNING: Så langt gjeldende lovgivning tillater det, vil disse reglene og eventuelle tvister som kan oppstå som følge av disse, eller i forbindelse med kampanjen, bli regulert som angitt nedenfor:

 

REGIONAL SPONSOR

STYRENDE LOVGIVNING

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Når det gjelder deltakere som er bosatt i SIEE-regionen, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i England, og partene (hver deltaker og arrangøren) skal rette seg etter den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Sony Interactive Entertainment, LLC

Når det gjelder deltakere som er bosatt i et land innenfor SIEA-regionen (unntatt beboere i Quebec), skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i delstaten California, uten å ta hensyn til reglene for internasjonal privatrett. Eventuelle tvister som ikke er underlagt voldgift eller initiert ved erstatningsdomstolen, kan fremlegges av begge parter ved en domstol med kompetent jurisdiksjon, enten ved en førsteinstansdomstol i delstaten California, som befinner seg i, og jobber for, delstaten San Mateo, eller ved USAs distriktsdomstol for det nordre distriktet i California.

BEBOERE AV QUEBEC: Eventuelle tvister når det gjelder gjennomføringen eller organiseringen av en markedsføringskonkurranse kan fremlegges for Régie for en kjennelse.  Eventuelle tvister når det gjelder premieutdelingen kan kun fremlegges for Régie for å hjelpe partene oppnå en avtale.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Når det gjelder deltakere som er bosatt i SIEI-regionen, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i Japan, og partene (hver deltaker og arrangøren) skal rette seg etter den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene underlagt distriksdomstolen i Tokyo.

 

Både deltakeren og den regionale sponsoren må rette seg etter den eksklusive jurisdiksjonen og vernetinget til de respektive domstolene angitt ovenfor, og frasier seg alle innvendinger mot jurisdiksjon, verneting eller ubeleilige fora hva angår disse domstolene. I en eventuell tvist som håndhever en del av denne avtalen, vil alle kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, betales av den tapende parten.

 

10.  PERSONVERN:  Sponsorens personvernerklæring er tilgjengelig på https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/

 

For Argentina, Chile, Mexico og Brasil: deltakelse innebærer en uttrykt tillatelse til offentlig spredning, overføring, retransmisjon, reproduksjon eller utgivelse av filmer, fotografier, bilder eller video- og/eller taleopptak og/eller personopplysninger til deltakerne generelt og til vinneren spesielt, via alle kommunikasjonsmidler (visuelle, lydbaserte eller andre, inkludert presentasjoner på TV via bakkenett, antenne, kabel, satellitt, og på radio, Internett osv.) til ethvert formål i løpet av konkurranseperioden og i opptil tre (3) år etter at denne er fullført, uten at deltakeren har rett til å fremsette kompensasjonskrav eller motta kompensasjon. Deltakerne garanterer at det ikke er noen tredjeparter som har eksklusive rettigheter til fremvisning, publisering, spredning og/eller reproduksjon av taleopptak eller personopplysninger. Hvis ikke påtar de seg å holde sponsoren skadesløs for eventuelle krav som tredjeparter kan fremme av denne grunn. Deltakerne bekrefter at deltakelse ikke påfører dem økonomiske problemer, og de derfor frasier seg alle krav de måtte ha på grunn av reduserte inntekter.

 

For Argentina- PERSONVERN: Deltakere kan få tilgang til data kostnadsfritt i intervaller på minst seks (6) måneder, med mindre de kan bevise en legitim interesse i henhold til bestemmelsene i artikkel 14, paragraf 3 av lov nr. 25.326. NATIONAL DIRECTORATE FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (Direktoratet for personvern i Argentina), kontrollorgan for lov nr. 25.326.

 

11.  publisitetsrettigheter: Ved å delta i denne kampanjen samtykker hver enkelte deltaker til å la sponsoren bruke deres PSN-ID og avatar i forbindelse med reklamekampanjer for arrangøren på PlayStation-kanaler.

 

Sponsoren må enten publisere eller gjøre tilgjengelig informasjon som indikerer at en gyldig premieutdeling fant sted, og at premiene har blitt delt ut til de bekreftede vinnerne. Det kan hende at sponsoren utgir etternavnet og landet/delstaten til vinnerne for å overholde dette kravet. Hvis en vinner ikke ønsker navnet sitt publisert eller gjort tilgjengelig, kan vedkommende ta kontakt med sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at det kan hende at sponsoren likevel er påkrevd å gi en fullstendig liste over vinnerne til en reguleringsmyndighet eller til andre tredjeparter, slik det kreves i henhold til gjeldende lokal lovgivning.

 

12.  generelt: Alle forsøk på å delta i denne kampanjen, bortsett fra det som er beskrevet her, er ugyldige. Sponsoren forbeholder seg retten til å diskvalifisere, etter eget og absolutt skjønn, deltakere som oppdages eller mistenkes å tukle med gjennomføringen av kampanjen deltakere som handler i strid med disse offisielle reglene deltakere som opptrer usportslig eller med den hensikt å forhindre den normale gjennomføringen av denne kampanjen Alle forsøk på å delta i denne kampanjen, bortsett fra det som er beskrevet i disse offisielle reglene, er ugyldige. Hvis det oppdages at en person har registrert seg eller forsøkt å registrere seg mer enn én gang ved hjelp av flere telefonnumre, e-postadresser, privatadresser, flere identiteter, IP-adresser, bruk av proxy-servere, eller lignende metoder, vil alle registreringene til denne personen bli erklært ugyldig, og denne personen vil ikke bli tildelt noen premie som han/hun kan ha hatt rett til å motta. All bruk av robotikk, automatikk, makroteknikk, programmering, tredjepartshjelp eller lignende metoder for å delta i kampanjen, vil ugyldiggjøre eventuelle forsøk på deltakelse som utføres av slike metoder, og vil føre til diskvalifiseringen av den enkelte som tar disse i bruk. Deltakere og/eller potensielle vinnere kan bli bedt om å fremlegge bevis på identifikasjon og rettmessighet som kreves av sponsoren. Dersom det skulle oppstå uenighet om identiteten til en vinner, vil vinnerregistreringen bli tilegnet den autoriserte kontoinnehaveren for e-postadressen som ble sendt inn på registreringsskjemaet for denne deltakelsen. «Autorisert kontoinnehaver» er definert som den naturlige personen som ble tildelt en e-postadresse av en Internettjenesteleverandør eller annen organisasjon (for eksempel en bedrift eller en utdanningsinstitusjon), som er ansvarlig for å tildele e-postadresser for domenet som er tilknyttet den innsendte e-postadressen. Hver deltaker kan bli bedt om å fremlegge bevis på at de er den autoriserte kontoinnehaveren. MERK: ETHVERT FORSØK PÅ BEVISST Å SKADE ET NETTSTED ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME GJENNOMFØRINGEN AV KAMPANJEN ER ET BRUDD PÅ STRAFFERETTSLIGE OG SIVILRETTSLIGE BESTEMMELSER. DERSOM ET SLIKT FORSØK SKULLE GJENNOMFØRES, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å SØKE SKADEGODTGJØRELSE ELLER ANDRE RETTSMIDLER FRA PERSONEN/PERSONENE SOM ER ANSVARLIG FOR FORSØKET, SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVEN. Hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene eller et hvilket som helst ord, uttrykk, klausul, setning eller en annen del av dem ikke kan håndheves eller er ugyldige, skal denne bestemmelsen eller delen av den endres eller slettes på en slik måte at de øvrige bestemmelsene i disse offisielle reglene forblir gyldige og kan håndheves. Ugyldigheten eller den manglende rettskraften til noen av disse offisielle reglene eller premiedokumentene vil ikke påvirke gyldigheten eller rettskraften til andre bestemmelser. Ingen deltakere skal ha rett til å endre på disse offisielle reglene. Sponsorens unnlatelse av å håndheve noen av vilkårene i disse offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne bestemmelsen, og slike bestemmelser skal fortsatt gjelde fullt ut. Alle innsendte bidrag og/eller alt innsendt materiell blir sponsorens eiendom og blir ikke returnert. I tilfelle det oppstår en konflikt med kampanjedetaljene i disse offisielle reglene og kampanjedetaljene i markedsføringsmaterialet (herunder blant annet salgssted, TV-reklame og trykt reklame, markedsføringsemballasje og andre markedsføringsmedier), vil det være detaljene i kampanjen som er angitt i disse offisielle reglene som gjelder.

 

13.  vinnerliste: Hvis man ønsker en liste over vinnerne, skal de interesserte sende en selvadressert, frankert forretningskonvolutt til adressene som er oppgitt i følgende tabell for din region:

 

Adresse

SIEA-regionen

Vinnerliste, - Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021-kampanjen, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

SIEE-regionen

Vinnerliste, - Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021-kampanjen, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Storbritannia

SIEI-regionen

Vinnerliste, - Days of Play, PlayStation® Player Celebration 2021-kampanjen, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Forespørsler om vinnerlisten må være mottatt senest 30 dager etter at kampanjeperioden er avsluttet.

 

Hvis en vinner ikke ønsker navnet sitt gjort tilgjengelig til publikum, kan vedkommende kontakte sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i personvernerklæringen.

 

 

© Sony Interactive Entertainment LLC. Med enerett.