Juridisk

PLAYSTATION® PLUS UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL GOLDEN TICKET

OFFISIELLE REGLER

Ved å delta i PlayStation Plus UEFA Champions League Final Golden Ticket («kampanjen») godtar du de offisielle reglene og avgjørelsene til sponsoren, som er endelige og bindende på alle måter uten klagemuligheter.

1.         SPONSOR:

Sponsor for kampanjen er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med adresse C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, Storbritannia, E14 5HU.

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), opptrer vi på vegne av vår filial i Nederland med adresse Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nederland, med organisasjonsnummer 000051647869.

2.         DELTAKENDE LAND/REGIONER:

Belgia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Hellas, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Slovakia, Sveits, Storbritannia

3.         KAMPANJEPERIODE:

Kampanjen starter 2. april 2024 kl. 16.00 CEST, og avsluttes 30. april 2024 kl. 20.00 CEST («generell kampanjeperiode»). Sponsorens datamaskin er den offisielle klokken for kampanjen.

4.         KVALIFISERING:

Denne kampanjen er kun åpen for personer som (i) er lovlig bosatt i de deltakende landene/regionene, (ii) er minst atten (18) år, over myndighetsalderen og bosatt i en delstat / et territorium / en provins på tidspunktet for deltakelse, og (iii) har en konto for PlayStationTM Network («PSN-konto»). Enhver slik person er en «deltaker».

Ansatte i alle selskapene i Sony-konsernet (for eksempel Sony Interactive Entertainment eller Sony Electronics) og deres respektive moderselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og reklame- og markedsføringsbyråer (samlet kalt «kampanjeforetak»), deres nærmeste familiemedlemmer (dvs. ektefeller, foreldre, barn, søsken og deres respektive ektefeller, uansett hvor de bor) og personer som bor i samme husholdning, enten de er slektninger eller ikke, kan ikke delta eller vinne. Ugyldig der det er forbudt eller begrenset av loven.

Deltakelse i denne kampanjen innebærer en deltakers fullstendige og betingelsesløse samtykke til disse offisielle reglene og sponsorens avgjørelser og tolkninger, som er endelige og bindende i alle forhold knyttet til kampanjen. Sponsoren kan kontakte deltakerne via e-post for kampanjeformål. Sponsoren kommer til å bruke e-postadressen som er tilknyttet PSN-kontoen som vedkommende sendte inn ved registrering av deltakelse. Deltakerne kan ikke endre e-postadressen sin.

5.         SLIK DELTAR DU, OG SLIK VELGES VINNEREN:

Under kampanjeperioden kan alle deltakere fra deltakende land/regioner vinne en premie ved å

(1)    gjøre krav på de tre (3) månedlige PlayStation Plus-spillene for april 2024 som de har tilgang på gjennom medlemskapet sitt, og åpne minst ett av de månedlige PlayStation Plus-spillene for april 2024

(2)    svare på fem spørsmål som vises på landingssiden for konkurransen og sende inn opplysningene sine

(3)    godta de offisielle reglene

Deltakerne må logge på PSN-kontoen sin ved hjelp av PSN-ID-en (hvis de ikke allerede er logget på).

Når deltakerne har logget seg på, må de følge koblingene og instruksjonene for å svare på spørsmålene de har fått.

Fire av spørsmålene har bare ett riktig svar («spørsmål med lukket svar»). For det siste spørsmålet må deltakerne sende inn sitt beste svar («spørsmål med åpent svar»).

Deltakeren som svarer riktig på de fire spørsmålene med lukket svar, og også sender inn svaret som er nærmest det riktige svaret på spørsmålet med åpent svar, vinner en premie.

Når vinneren av hovedpremien er valgt, får de nærmeste 100 (hundre) deltakerne et PlayStation Plus Premium-medlemskap i 1 måned.

6.         DELTAKELSESGRENSER:

Det er en grense på ett (1) bidrag per person i løpet av den generelle kampanjeperioden. Hvis det mottas mer enn ett (1) bidrag fra samme person, kan alle slike bidrag, etter sponsorens eget skjønn, diskvalifiseres. Deltakerne har ikke tillatelse til å bruke mer enn én (1) e-postadresse eller konto, eller flere identiteter. Hvis det oppdages eller mistenkes at en deltaker bruker mer enn én e-postadresse eller flere identiteter for å delta i kampanjen, kan deltakeren, etter egen vurdering hos sponsoren, diskvalifiseres og kan ikke vinne premier.

VIKTIG: Meldings- og dataavgifter kan påløpe hvis en deltaker bruker mobilenheten sin til å delta i denne kampanjen. Deltakerne bør sjekke mobilleverandørens priser. Det er ikke nødvendig å bruke en mobilenhet for å delta eller vinne en premie.

7.         SPESIFISERING OG LEVERING AV PREMIER:

Hovedpremien (én kan vinnes) er en UEFA Champions League-pakke som består av to billetter til Champions League-finalen, transport til finalen, to netter på hotell i London (kun 31. mai og 1. juni) og to velkomstgaver.

PlayStation Plus-premiene (100 kan vinnes) er en kode som gir vinnerne tilgang på PlayStation Plus Premium i én (1) måned.

Alle potensielle vinnere bekreftes av sponsoren senest 15. mai.

Hver potensielle vinner vil motta kommunikasjon fra sponsoren som blir sendt til e-postadressen som er knyttet til vedkommendes PSN-konto for å informere dem om seieren.

For å kunne levere premier vil ansvarlige enheter eller den relevante sponsoren (eller en premiepartner) be vinnerne om følgende: fullt navn, bostedsadresse, telefonnummer og mva.-/avgifts-ID (der det er aktuelt) («Leveringsopplysninger»).

Bortsett fra der det er forbudt, har alle individuelle vinnere eneansvaret for gjeldende avgifter.

8.         YTTERLIGERE VILKÅR FOR HOVEDPREMIEN:

Hovedprisvinneren må

-        ha et gyldig pass eller identifikasjonsdokument

-        ha visum (om nødvendig) for innreise til Storbritannia

-        være i god allmenntilstand for å kunne reise til arrangementet

Billettene gjelder bare for hovedprisvinneren og en gjest. De kan ikke selges, tilbys for salg eller auksjoneres bort.

Billettene er underlagt UEFAs vilkår for fanbilletter som du finner her: https://editorial.uefa.com/resources/0285-191651c4847c-2743856c91d9-1000/euro_2024_gp_fans_terms_and_conditions_en.pdf

Arrangørene bestemmer hvem som får adgang til Wembley Stadium. Vinnere som promotøren anser som uhøflige, voldelige eller uskikket på annen måte, kan bli ekskludert fra arrangementet og/eller pålagt å forlate arrangementsstedet.

9.         GENERELT:

INGENTING I DISSE OFFISIELLE REGLENE SKAL EKSKLUDERE ELLER PÅ NOEN MÅTE BEGRENSE SPONSORENS ANSVAR FOR SVINDEL, FORSETTLIG FEILGREP, DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET, ELLER ETHVERT ANNET ANSVAR SÅ LANGT SLIKT ANSVAR IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL LOVEN. Ved å delta i denne kampanjen samtykker deltakerne i at kampanjeforetakene og deres tilknyttede selskaper, datterselskaper, representanter, konsulenter, entreprenører, juridiske rådgivere, reklamebyråer, PR-byråer, salgsfremmende aktører, oppfyllelses- og markedsføringsbyråer og nettsteder – samt foretakenes respektive ledere, direktører, aksjonærer, ansatte, representanter, designere og agenter («frigitte parter») – ikke er ansvarlig for (i) forsvunnede, forsinkede, ufullstendige, stjålne, feiladresserte, feilfrankerte eller ikke-leverbare meldinger per e-post/tekstmelding eller brev, (ii) feil, svikt, tilkobling eller tilgjengelighet knyttet til datamaskiner, telefoner, satellitter, kabler, nettverk, elektronisk maskinvare eller programvare, (iii) forvrengte, ødelagte eller sammenblandede overføringer, tjenesteleverandør- og nettverkstilgjengelighet, stor pågang eller trafikk, (iv) tekniske, mekaniske, utskriftsrelaterte eller typografiske feil eller andre feil, (v) feil eller unøyaktig registrering av registreringsinformasjon eller manglende registrering, eller tap av slik informasjon, (vi) feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, feil på kommunikasjonslinjer, teknisk feil, tyveri eller ødeleggelse, eller uautorisert tilgang til kampanjen, (vii) skade på en persons datamaskin i forbindelse med eller som følge av deltakelse i kampanjen og/eller mottak av en premie, og (viii) sene, forfalskede, forsvunne, feilplasserte, feilsendte, manipulerte, ufullstendige, slettede, skadde og uleselige påmeldinger, eller påmeldinger som på annen måte ikke er i tråd med de offisielle reglene. Videre er ikke kampanjeforetakene ansvarlige for eventuelle ubesvarte vinnervarsler, eller vinnervarsler som ikke kan leveres.     

Ved å delta i kampanjen godtar deltakerne å (i) være bundet av disse offisielle reglene, inkludert deltakelseskravene, (ii) frasi seg alle rettigheter til å hevde at disse offisielle reglene er tvetydige, (iii) frasi seg alle rettigheter til å fremme krav eller reise sak mot noen av de fritatte partene i forbindelse med denne kampanjen, og (iii) frita partene og holde dem skadesløse for alle krav, søksmål, dommer, handlings- og saksforhold, krav, bøter, straffer, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer) som kan oppstå i forbindelse med (a) kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til, eventuell kampanjeaktivitet eller elementer i denne, deltakerens bidrag, deltakelse eller manglende evne til å delta i kampanjen, (b) brudd på tredjeparters personvernrettigheter, personlige rettigheter, samt publisitets- og eiendomsrettigheter, (c) aksept, oppmøte, mottak, reise, deltakelse, levering, besittelse, defekter, bruk, manglende bruk, misbruk, manglende evne til å bruke, tap, skade, ødeleggelse, uaktsomhet eller forsettlig upassende oppførsel knyttet til bruken av en premie (eller premiekomponentene), (d) endring av premier (eller premiekomponentene), (e) menneskelig feil, (f) urettmessige, uaktsomme eller uautoriserte handlinger eller unnlatelser fra noen av de frigitte partene, (g) forsvunne, forsinkede, stjålne, feilsendte, skadde eller ødelagte premier (eller elementer av disse), eller (h) uaktsomhet eller forsettlig upassende oppførsel fra deltakere.

Hvis kampanjen av en eller annen grunn ikke er i stand til å kjøres som planlagt, forbeholder sponsoren seg retten til, etter eget og absolutt skjønn (med forhåndsvarsel), å kansellere, avslutte, endre eller suspendere kampanjen og/eller fortsette med kampanjen, inkludert utvelgelsen av en vinner på en måte som sponsor anser som rettferdig og rimelig, inkludert valg av en vinner blant kvalifiserte registreringer som ble mottatt før denne kanselleringen, avslutningen, endringen eller suspensjonen. Ikke under noen omstendigheter vil det bli utdelt flere premier enn det som er angitt i disse offisielle reglene. Hvis det på grunn av tekniske, typografiske, mekaniske, administrative, utskriftsrelaterte, produksjonsrelaterte, datamaskinrelaterte feil eller andre feil er flere vinnere enn det som er oppgitt i disse offisielle reglene, vil det bli holdt en tilfeldig trekning blant dem som har krav på premien, for å avgjøre vinneren. 

UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE, TILBYS ALT I FORBINDELSE MED DENNE KAMPANJEN, INKLUDERT PREMIENE,"SOM DE ER" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE.

10.     STYRENDE LOVGIVNING:

Når det gjelder deltakere som er bosatt i SIEE-regionen og utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i England, og partene (hver deltaker og sponsoren) skal rette seg etter den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Når det gjelder deltakere som er bosatt i SIEE-regionen og innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, skal disse reglene tolkes i henhold til lovene i Nederland, men du vil også være beskyttet av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De ufravikelige lovene i landet du bor i, har forrang over lovene i Nederland.

Både deltakeren og sponsoren må rette seg etter den eksklusive jurisdiksjonen og vernetinget til de respektive domstolene angitt ovenfor, og frasier seg alle innvendinger mot jurisdiksjon, verneting eller ubeleilige fora hva angår disse domstolene. I en eventuell tvist som håndhever en del av denne avtalen, vil alle kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, betales av den tapende parten.

11.     PERSONVERN:  

Du finner sponsorens personvernerklæring her: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

12.      REKLAME:  

Ved å delta i denne kampanjen samtykker alle deltakere til å la sponsoren bruke PSN-ID-en og avataren deres i forbindelse med rimelig promotering av kampanjen på PlayStation-kanaler.

Sponsoren må enten publisere eller gjøre tilgjengelig informasjon som indikerer at en gyldig premieutdeling fant sted, og at premiene har blitt delt ut til de bekreftede vinnerne. Det kan hende at sponsoren utgir etternavnet og landet/delstaten til vinnerne for å overholde dette kravet. Hvis en vinner ikke ønsker navnet sitt publisert eller gjort tilgjengelig, kan vedkommende ta kontakt med sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at det kan hende at sponsoren likevel er påkrevd å levere en fullstendig liste over vinnerne til en reguleringsmyndighet eller til andre tredjeparter, slik det kreves i henhold til gjeldende lokal lovgivning.

13.     DIVERSE   

Alle forsøk på å delta i denne kampanjen, bortsett fra det som er beskrevet her, er ugyldige. Sponsoren forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som de, etter eget skjønn, mener eller mistenker har manipulert kampanjeløpet, bryter disse offisielle reglene eller opptrer på en usportslig måte eller med hensikt å forstyrre det normale kampanjeløpet.

Alle forsøk på å delta i denne kampanjen, bortsett fra det som er beskrevet i disse offisielle reglene, er ugyldige. Hvis det oppdages at en person har registrert seg eller forsøkt å registrere seg mer enn én gang ved hjelp av flere telefonnumre, e-postadresser, privatadresser, flere identiteter, IP-adresser, bruk av proxy-servere, eller lignende metoder, vil alle registreringene til denne personen bli erklært ugyldig, og denne personen vil ikke bli tildelt noen premie som han/hun kan ha hatt rett til å motta.

All bruk av robotikk, automatikk, makroteknikk, programmering, tredjepartshjelp eller lignende metoder for å delta i kampanjen, vil ugyldiggjøre eventuelle forsøk på deltakelse som utføres av slike metoder, og vil føre til diskvalifiseringen av den enkelte som tar disse i bruk. Deltakere og/eller potensielle vinnere kan bli bedt om å fremlegge bevis på identifikasjon og rettmessighet som kreves av sponsoren. Dersom det skulle oppstå uenighet om identiteten til en vinner, vil vinnerregistreringen bli tilegnet den autoriserte kontoinnehaveren for e-postadressen som ble sendt inn på registreringsskjemaet for denne deltakelsen. "Autorisert kontoinnehaver" er definert som den naturlige personen som ble tildelt en e-postadresse av en Internettjenesteleverandør eller annen organisasjon (for eksempel en bedrift eller en utdanningsinstitusjon), som er ansvarlig for å tildele e-postadresser for domenet som er tilknyttet den innsendte e-postadressen. Hver deltaker kan bli bedt om å fremlegge bevis på at de er den autoriserte kontoinnehaveren.

MERK: ETHVERT FORSØK PÅ BEVISST Å SKADE ET NETTSTED ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME GJENNOMFØRINGEN AV KAMPANJEN ER ET BRUDD PÅ STRAFFERETTSLIGE OG SIVILRETTSLIGE BESTEMMELSER. DERSOM ET SLIKT FORSØK SKULLE GJENNOMFØRES, FORBEHOLDER SPONSOREN SEG RETTEN TIL Å SØKE SKADEGODTGJØRELSE ELLER ANDRE RETTSMIDLER FRA PERSONEN/PERSONENE SOM ER ANSVARLIG FOR FORSØKET, SÅ LANGT DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVEN.

Hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene eller et hvilket som helst ord, uttrykk, klausul, setning eller en annen del av dem ikke kan håndheves eller er ugyldige, skal denne bestemmelsen eller delen av den endres eller slettes på en slik måte at de øvrige bestemmelsene i disse offisielle reglene forblir gyldige og kan håndheves.

Ugyldigheten eller den manglende rettskraften til noen av disse offisielle reglene eller premiedokumentene vil ikke påvirke gyldigheten eller rettskraften til andre bestemmelser. Ingen deltakere skal ha rett til å endre på disse offisielle reglene. Sponsorens unnlatelse av å håndheve noen av vilkårene i disse offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne bestemmelsen, og slike bestemmelser skal fortsatt gjelde fullt ut. Alle innsendte bidrag og/eller alt innsendt materiell blir sponsorens eiendom og blir ikke returnert. I tilfelle det oppstår en konflikt med kampanjedetaljene i disse offisielle reglene og kampanjedetaljene i markedsføringsmaterialet (herunder blant annet salgssted, TV-reklame og trykt reklame, markedsføringsemballasje og andre markedsføringsmedier), vil det være detaljene i kampanjen som er angitt i disse offisielle reglene som gjelder.

14.      VINNERLISTE:  

Hvis du vi se en liste over vinnerne, kan du sende en selvadressert, frankert forretningskonvolutt til adressene som er oppgitt i følgende tabell for regionen din:

Adresse

Winners List, – PlayStation® Plus Summer UEFA Champions League Golden Ticket, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited med adresse C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor, London, Storbritannia, E14 5HU.

Forespørsler om en liste over vinnere må være mottatt senest 30 dager etter slutten av den generelle kampanjeperioden.

 Hvis en vinner ikke ønsker å få navnet sitt offentliggjort for allmennheten, kan vedkommende kontakte sponsoren på e-postadressen som er spesifisert i personvernerklæringen: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.