playstation.com

Juridisk

Bruksvilkår for programvare

(for PC og mobil)

 

1.     Hvem er vi?

1.1.   Vi er Sony Interactive Entertainment Europe Limited i 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

2.     Definerte begreper

2.1.   «Autoriserte systemer» betyr enheten vi gjør programvaren kommersielt tilgjengelig for (f. eks. fra Steam til PC, fra iTunes Store til Apple iOS eller fra Google Play Store til Android)

2.2.   «Programvare» betyr spill- og/eller applikasjonsprogramvare som er publisert av oss og utviklet for bruk på ett eller flere av de Autoriserte systemene.

3.     Når gjelder disse bruksvilkårene for programvare?

3.1.   Våre bruksvilkår for programvare («Vilkår») gjelder for din bruk av all programvare på Autoriserte systemer.

3.2.   Disse vilkårene er mellom deg og oss og ikke eieren av butikken (“butikkeieren”) der du kjøpte programvaren (the “programvarebutikken”). Vi (og ikke butikkeieren) er ene og alene ansvarlig for innholdet i programvaren, bortsett fra i tilfeller som er definert i disse vilkårene.

4.     Programvare lisensieres

4.1.   All Programvare lisensieres, den tildeles ikke, noe som betyr at du skaffer deg retten til å bruke Programvaren som beskrevet i disse Vilkårene, men du blir ikke eier av Programvaren. Hvis du ikke overholder disse Vilkårene kan vi avslutte din Programvarelisens, noe som betyr at du ikke lenger vil ha rett til å bruke Programvaren.

4.2.   Når du kjøper en programvarelisens, kjøper du fra selskapet som er identifisert som forhandler på programvarebutikkens bruksvilkår (the “forhandleren”), hvilket i de fleste tilfeller vil være butikkeieren eller PlayStation Mobile Inc.

5.     Begrensninger for din bruk av Programvare

5.1.   Din lisens til å bruke Programvaren er en ikke-eksklusiv lisens som ikke kan overføres, til bruk av Programvaren bare til privat bruk på de relevante Aurtoriserte systemene (som angitt på esken for Diskbasert programvare, i produktbeskrivelsen for Programvarenedlastninger eller på annen måte meldt fra til deg fra oss fra tid til annen) og bare i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oceania.

5.2.   Du må ikke bruke Programvaren kommersielt, kringkaste den, ta penger for bruk av den eller utføre noen annen offentlig opptreden av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, også fra utgiveren.

5.3.   Du må ikke leie ut, lease, underlisensiere, publisere, modifisere, tilpasse eller oversette noen del av Programvaren.

5.4.   Du må ikke emulere Programvaren.

5.5.   Så langt det er tillatt ved lov, må du ikke tilbakevikle, dekompilere eller demontere noen del av Programvaren, eller skape deriverte verk, eller på annen måte forsøke å opprette kildekode fra Programvarens objektkode.

5.6.   Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere krypterings-, sikkerhets- eller autentiseringsmekanismer for de Autoriserte systemene eller til å få tilgang til eller forstyrre kontoer, systemer, maskinvare, programvare, tjenester eller nettverk tilknyttet Sony Entertainment Network.

6.     Gjensalg

6.1.   Du må ikke selge videre enten Diskbasert programvare eller Programvarenedlastninger, med mindre det er uttrykkelig autorisert av oss og, hvis utgiveren er et annet selskap, av utgiveren også.

7.     Aldersgrenser

7.1.   Hvis Programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den inneholder innhold som ikke er passende for noen som er yngre enn den angitte alderen. Foreldre og andre foresatte bør overvåke barnas tilgang til og bruk av Programvare og spesielt ved bruk av samhold på nett.

8.     Personvern

8.1.   Det kan hende du kan bruke Programvaren på nett. Hvis du gjør det, kan det hende vi samler inn informasjon om deg. En forklaring av hvordan informasjon om deg brukes finner du i personvernerklæringen (for PC og mobil) på eu.playstation.com/legal. læring.

9.     Atferd i samhold på nett

9.1.   Det er mulig at programvaren vår lar deg spille med og mot andre personer, kommunisere og samhandle med andre personer og dele informasjon fra ditt Autoriserte system, spill og annen aktivitet via PSN og via andre sosiale nettverk.

9.2.   Når du bruker samholdsfunksjoner er det mulig at du kan dele meldinger, komentarer, bilder, fotografier, videoer, spillobjekter, spillvideoer og annet materiell og andre opplysninger («Brukergenererte medier» eller «UGM»). Når du gjør dette må du oppføre deg anstendig, med respekt og med omtanke for andre. Du må ikke dele noe som er støtende eller vulgært eller bruke samholdsfunksjoner til å skade eller skremme noen. For eksempel:

9.2.1. Du må ikke dele noe som er ærekrenkende eller som krenker med henhold til rase, etnisitet, religion eller sex.

9.2.2. Du må ikke oppføre deg truende eller trakasserende.

9.2.3. Du må ikke forfølge noen.

9.2.4. Du må ikke åpne, bruke eller distribuere innhold eller materiell som krenker andres personvern eller immaterielle rettigheter.

9.2.5. Du må ikke utføre aktiviteter som bryter relevante lover.

9.2.6. Du må alltid bruke sunt folkevett og være høflig.

10.   Skape og dele på nett

10.1.UGM som opprettes og deles av deg tilhører deg, men vi og, der det er aktuelt, den aktuelle Programvareutgiveren har allikevel immaterielle rettigheter i dine UGM, så du må ikke utnytte UGM kommersielt uten vårt samtykke og samtykke fra Programvareutgiveren.

10.2.Du autoriserer oss og andre brukere av Programvaren til å bruke, distribuere, kopiere, modifisere, vise og publisere dine UGM, Online-navnet ditt (og, hvis du velger å bruke det, ditt navn) på nettsteder tilknyttet Programvaren. Du autoriserer oss også til, uten betaling til deg, å lisensiere, selge og på andre måter utnytte kommersielt dine UGM (for eksempel ved å selge abonnementer på tilgang til dine UGM (alene eller kombinert med andre UGM) og/eller motta reklameinntekter i forbindelse med UGM), og å bruke dine UGM til promotering av produktene, programmene og tjenestene våre. Du anerkjenner at vi og andre brukere av programvaren kan endre dine UGM, og du frasier deg alle immaterielle rettigheter du måtte ha til dine UGM. Ved å publisere UGM, forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å kunne publisere disse, og til å innvilge rettighetene som er beskrevet i denne paragrafen.

11.  Hva om jeg har en ubehagelig opplevelse på nett?

11.1.Vi vil at alle skal trives i vårt samhold på nett, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg slik de skal. Derfor godtar vi ikke erstatningsansvar til deg for andre brukeres aktiviteter og UGM, og ikke ansvar overfor andre for dine aktiviteter og UGM.

11.2.Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spill, vil vi at du melder fra til den aktuelle utgiveren (som kan være oss).

11.3.Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å publisere til sosiale nettverkstjenester, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene. Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd på en sosial nettverkstjeneste, må du rapportere det til den aktuelle sosiale nettverkstjenesten gjennom tjenestens prosess for rapportering av problemer.

12.  Rapportere fra spill vi er utgiver for

12.1.1.              Vi inkluderer mekanismer for rapportering av problemer der vi tror at de vil være mest relevante. Du ser for eksempel et rapporteringsalternativ ved siden av meldinger du mottar og det er rapporteringsverktøy i alle spill vi utgir, hvis det aktuelle spillet har muligheter for å dele UGM. Hvis du bruker det nærmeste verktøyet for rapportering av problemer, kan det også være at du kan sende oss relevante bevis som hjelper oss med å evaluere rapporten. For eksempel: Hvis du rapporterer en melding, vil du sende oss en en kopi av meldingen du rapporterer og eventuelle vedlegg i den sammen med rapporten, og hvis du sender rapport om et spillobjekt eller -nivå som noen har opprettet, er det mulig at du også kan sende objektet eller nivået sammen med rapporten. Dette betyr selvfølgelig at andre kan rapportere deg og dine UGM også.

12.2.Hvis det ikke finnes et opplegg for rapportering av problemer i Programvaren og du vil rapportere noe, kan du kontakte kundeservice.

13.  Overvåker vi nettaktivitet?

13.1.Ja, men vi kan ikke holde øye med all aktivitet på nettet, og vi forplikter oss ikke til å gjøre det. Men vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, overvåke og registrere all din aktivitet på PSN og til å fjerne dine UGM etter eget skjønn, uten forhåndsvarsel til deg. Din bruk av nettfunksjoner og samholdsfunksjoner kan registreres og samles inn av oss eller sendes til oss av andre brukere som beskrevet i 12.1. All informasjon som samles inn på denne måten, for eksempel dine UGM, innholdet i stemme- og tekstkommunikasjon, video av din spilling, tidspunkt og sted for dine aktiviteter og ditt navn, din Online-ID og IP-adresse, kan brukes av oss eller våre tilknyttede selskaper til å håndheve disse vilkårene og SEN tjenestevilkår, til å overholde loven, til å beskytte våre rettigheter og rettighetene til våre lisensgivere og brukere og til å beskytte våre ansattes og brukeres personlige sikkerhet. Denne informasjonen kan gis videre til politiet eller andre relevante myndigheter. Ved å godta disse vilkårene for bruk av programvare gir du uttrykkelig samtykke i dette.

13.2.Bruk av samholdsfunksjonene i Programvaren vil ikke bryte klausul 5.2 og 5.5 i disse Vilkårene.

14.  Programvareoppdateringer og avslutning av tjeneste

14.1.Programvare kan oppdateres fra tid til annen, noe som kan innebære at eksisterende funksjoner blir fjernet eller nye blir lagt til.

14.2.Av og til vil vi anse det som nødvendig å avslutte støtte på nett for et spill. Dette betyr at funksjoner som flerspillermodi på nett og ledertavler ikke lenger vil være tilgjengelige. Hvis et spill er bare på nett, er det mulig at du ikke kan bruke det lenger.

14.3.Hvis vi bestemmer oss for å avslutte støtte på nett for et bestemt spill, vil vi prøve å kunngjøre dette med minst 90 dagers varsel via våre spillfora og på eu.playstation.com/gameservers.

15.  Eiere av opphavsrett

15.1.All Programvare kan inneholde biblioteksprogrammer, opphavsretten til disse tilhører Sony Interactive ntertainment Inc. og er eksklusivt lisensiert til oss. Andre opphavsretter og immaterielle rettigheter finnes i programvaren og kan meldes fra om til deg fra tid til annen.

16.  Begrensning av erstatningsansvar.

16.1.   Vi ekskluderer ikke og begrenser ikke erstatningsansvaret vårt for:

16.1.1.      død eller personskade som inntreffer som resultat av uaktsomhet utført av oss, våre ansatte, våre agenter eller våre underleverandører;

16.1.2.      svindel eller falsk representasjon;

16.1.3.      betalt programvare som ikke tilfredsstiller forventet kvalitet, programvare som ikke passer til bestemte formål i tilfeller der vi var oppmerksomme på dette ved kjøpstidspunktet eller programvare som ikke tilsvarer beskrivelsen vår av programvaren og

16.1.4.      andre erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses under gjeldende lovverk.

16.2.   Du kan ha andre juridiske rettigheter som forbruker som ikke påvirkes av disse vilkårene. Du kan igangsette tiltak basert på disse rettighetene fra Forhandleren (det vil si stedet der du kjøpte Programvaren). Forhandleren identifiseres av Programvarebutikkens bruksvilkår, og i de fleste tilfeller er dette Butikkeieren eller PlayStation Mobile Inc.

16.3.   Verken vi, PlayStation Mobile Inc eller noen Butikkeier tilbyr vedlikehold eller støttetjenester i forbindelse med Programvaren.

16.4.   Vi har ikke godkjent eller sjekket tredjepartsnettsteder du bruker for å få tilgang til eller bruke Programvaren eller som er koblet til Programvaren, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på slike sider. Bruk av slike tredjepartsnettsteder er underlagt det enkelte nettstedets eller plattformens vilkår og betingelser.

16.5.   I henhold til klausul 16.1, fraskriver vi, våre tilknyttede selskaper (inkludert PlayStation Mobile Inc), lisensgivere og Butikkeiere oss alt erstatningsansvar for tap eller skader som skjer med deg eller tredjepart i forbindelse med bruk av Programvaren, direkte, indirekte eller på andre måter (inkludert uaktsomhet), inkludert i forbindelse med:

16.5.1.      din bruk, tilgang til eller manglende evne til å få tilgang til Programvaren;

16.5.2.      tap av data eller skader forårsaket av nedlasting eller bruk av Programvaren;

16.5.3.      erstatningskrav i forbindelse med produktet;

16.5.4.      krav om at Programvaren ikke følger krav fremsatt i gjeldende lovverk;

16.5.5.      krav som har sin basis i lover om forbrukerbeskyttelse eller tilsvarende lover og

16.5.6.      krav som baserer seg på at Programvaren bryter tredjeparts immaterielle rettigheter.

16.6.   I henhold til klausul 16.1 er erstatningsansvaret vårt overfor deg i forbindelse med tap som har med Programvaren å gjøre, uavhengig av grunn, begrenset til £50.

17.       Jurisdiksjon

17.1.   Du bekrefter at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt handelsblokade vedtatt av styresmaktene i USA eller har blitt vurdert av styresmaktene i USA som et land som støtter terrorisme; og (ii) ikke er på listen over land som USA har begrenset eller utestengt.

18.       Tredjepart

18.1.   Butikkeieren, Butikkeierens underselskaper og våre tilknyttede selskaper (inkludert PlayStation Mobile Inc) er å regne som tredjepart i forbindelse med disse vilkårene og skal ha rett (og blir vurdert som å ha godtatt denne retten) til å bruke disse vilkårene som basis mot deg som tredjepart.

19.       Vår rett til å overføre kontrakter med deg

19.1.   Vi kan komme til å overføre rettigheter og plikter underlagt disse tjenestevilkårene og kontrakter mellom deg og oss i forhold til disse Vilkårene uten å be deg om lov når vi vil. Du kan ikke overføre dine rettigheter og plikter i henhold til disse vilkårene eller kontraktene dine med oss i henhold til disse Vilkårene.

20.       Gjeldende lov, jurisdiksjon og tredjepartsrettigheter

20.1.   Så langt det er mulig innenfor gjeldende lovverk, er du og vi enige i disse Vilkårene og innholdet i dem, og eventuelle tvister som måtte inntreffe på grunnlag av dem skal behandles av og tolkes i henhold til lovene i England, og domstolene i England skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Kontrakten mellom deg og oss er dannet i England.

 

Oktober 2015