playstation.com

Juridisk

Bruksvilkår for programvaren

(for PC og mobil)

 

1.         Hvem er vi?

1.1.      Vi er Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (organisasjonsnummer 03277793), 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannia. 

2.         Definerte termer

2.1.      «Autoriserte systemer»  betyr enheten (som ikke er en PlayStation-konsoll eller en enhet som brukes til å strømme innhold fra en PlayStation-konsoll) som vi gjør programvaren kommersielt tilgjengelig for (f.eks. hvis den er på Steam, PC, hvis den er på iTunes Store, Apple iOS, hvis den er på Google Play Store, Android).

2.2.      «Programvare»  betyr spillet og/eller applikasjonsprogramvaren publisert av PlayStation PC LLC, oss eller våre tilknyttede selskaper som er utviklet for å operere på ett eller flere av de autoriserte systemene.

3.         Når gjelder disse bruksvilkårene for programvaren?

3.1.      Våre bruksvilkår for programvaren («Vilkår») gjelder for din bruk av all programvare på autoriserte systemer.

3.2.      Disse vilkårene er mellom deg og oss og ikke eieren av butikken («Butikkeieren») som du kjøpte programvaren gjennom ( «Programvare butikk»). 

4.         Programvaren er lisensiert

4.1.      All programvare er lisensiert, ikke tildelt, noe som betyr at du får rettigheter til å bruke programvaren, som beskrevet i disse vilkårene, men du får ikke eierskap til programvaren.  Hvis du ikke overholder vilkårene, kan vi avslutte programvarelisensen, noe som betyr at du ikke lenger har rett til å bruke programvaren.

4.2.      Når du kjøper en programvarelisens, kjøper du fra selskapet som er identifisert som forhandler i programvarebutikkens bruksvilkår («Forhandler»).

5.         Begrensninger i bruken av programvaren

5.1.      Din lisens til å bruke programvaren er en ikke-eksklusiv, personlig lisens til å bruke programvaren til privat bruk kun på de gjeldende autoriserte systemene (som angitt i produktbeskrivelsen for programvaren eller til enhver tid varslet på annen måte av oss til deg) og kun i Europa, Midtøsten, Afrika, India, Russland og Oseania. Lisensen til å bruke spill kan ikke overføres med mindre lokal gjeldende lovgivning sier at den må det.

5.2.      Du må ikke kommersielt bruke programvaren, kringkaste den, ta betalt for bruk av den eller gjøre annen offentlig fremstilling av den uten uttrykkelig tillatelse fra oss.

5.3.      Du må ikke lease, leie ut, viderelisensiere, publisere, endre, tilpasse eller oversette noen del av programvaren. 

5.4.      Du må ikke emulere programvaren.

5.5.      I den grad det er tillatt etter loven, må du ikke inversutvikle, dekompilere, demontere eller kopiere noen del av programvaren eller bearbeide eller på annen måte prøve å opprette kildekode fra programvareobjektkode.

5.6.      Du må ikke bruke noen midler til å omgå eller deaktivere kryptering, sikkerhet eller godkjenningsmekanismen eller til å få uautorisert tilgang til eller forstyrre kontoer, tjenester, maskinvare, programvare eller nettverk.  

5.7         Du må ikke bruke stjålne eller ulovlig ervervede autoriserte systemer eller programvare.

5.8         Bruk av fellesskapsfunksjoner eller sosiale funksjoner som tilbys av programvaren i samsvar med disse vilkårene og våre retningslinjer for personvern, vil ikke bryte klausulene 5.2 og 5.5 i disse vilkårene.

6.         Videresalg

6.1.      Du må ikke videreselge spill lisensiert under disse vilkårene med mindre det er uttrykkelig autorisert av oss. 

7.         Aldersgrenser

7.1.      Hvis programvaren viser en aldersgrense, betyr det at den har innhold som ikke er egnet for personer under denne alderen. Foreldre og foresatte bør kontrollere barnas tilgang til og bruk av programvaren, og spesielt bruken deres av eventuelle fellesskapsfunksjoner.

8.         Personvern

8.1       Du kan kanskje bruke programvaren på nett.  Hvis du gjør det, kan vi samle inn informasjon om deg.  En forklaring på hvordan din personlige informasjon brukes, finner du i vår personvernerklæring  på playstation.com/legal/privacy-policy/.

9.         Hvordan du bør oppføre deg mot oss og andre brukere

9.1.      Programvaren vår kan tilby fellesskapsfunksjoner som lar deg spille med og mot andre mennesker, kommunisere og samhandle med andre mennesker, og dele informasjon fra spillet ditt og annen aktivitet via sosiale nettverk. Når du bruker slike funksjoner på programvaren vår, må du følge disse reglene (vi kaller det våre «Aderdsregler») i all omgang med oss og andre medlemmer av nettsamfunnet:

✓  Vær inkluderende.

Spillene våre er for alle, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell legning, rase, etnisitet, nasjonalitet, farge, innvandringsstatus, sosial og økonomisk klasse, utdanningsnivå, størrelse, familiestatus, politiske meninger, religion, mental og fysisk evne eller andre egenskaper som folk bruker til å dømme andre eller dele opp fellesskap.

☒ Ikke gjør eller si noe hatsk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til playstation.com/hate-speech-policy.

☒ Ikke vær truende, sårende eller gjør noen engstelige, eller oppfordre andre til å gjøre det.

☒ Ikke mobb, trakasser eller forfølg noen.

✓   Vær fornuftig. Følg loven.

☒ Ikke vær vulgær eller støtende.

☒Ikke oppfordre noen til å skade seg selv eller andre.

☒ Ikketrue med, tolerer, utfør eller oppfordre til ulovlige handlinger.

☒ Ikke utgi deg for å være noen andre.

☒ Ikke krenk andres personvern eller spre løgner om andre.

☒ Ikke krenk noens opphavsrettigheter.

✓ Vær snill.

Hjelp hverandre. Husk at du også var ny en gang. Du kan bidra til at andre tidlig får gode opplevelser med spill og spillfellesskapet ved å være hensynsfull.

 ✓  Vis respekt.

Vi vet at vi ikke kan forvente at alle skal være enige hele tiden. Vis respekt eller trekk deg tilbake.

☒ Ikke gjør noe for å skade PlayStation-merket eller fellesskapet for spillet ditt.

✓  Vær ansvarlig.

Hvis du mener at du har funnet et sikkerhetsproblem i programvaren eller noen av våre andre produkter eller tjenester, kan du si fra til oss slik at vi kan løse det. Gå til HackerOne.com/PlayStation for å få informasjon om BugBounty-programmet vårt.

☒ Ikke bruk produktene våre til, eller knytt dem til, spam eller noen kommersiell aktivitet.

☒ Ikke del, kjøp, selg, lei ut, underlisensier, handle eller overfør kontoer eller kontoopplysninger eller annen påloggingsinformasjon.

✓  Vær en lagspiller.

☒ Ikke forstyrr eller avbryt spillingen.

☒ Ikke juks.

☒ Ikke utnytt feil, sikkerhetshull eller utilsiktet mekanikk i produkter eller PSN for å få en fordel.

☒ Ikke prøv å phishe etter eller skaffe deg kontoer, kontoopplysninger eller andre påloggingsdetaljer.

☒ Ikke videresend anbefalinger eller tilbud til kontaktene dine uten deres tillatelse.

☒ Ikke del eller send informasjon som villeder andre.

✓  Bruk godt skjønn. Vis anstendighet.

Bruk alltid sunn fornuft og god folkeskikk. Ting du sier og gjør på nett, påvirker andre og har faktiske konsekvenser. Tenk deg om før du legger ut noe på nett. Vær oppmerksom på at informasjonen du legger ut på nett, kan spres og bli sett av folk som du ikke hadde forventet at ville se den.

☒ Ikke oppgi personlige opplysninger om andre personer eller deg selv. Det gjør deg og dem sårbare. Personopplysninger omfatter, men er ikke begrenset til, brukernavn i sosiale medier, profiler i meldingsapper, telefonnumre, e-postadresser og faktiske adresser som hvor du bor, skolen du går på eller hvor du oppholder deg for øyeblikket.

☒ Ikke del materiell som er pornografisk, uanstendig eller viser ekstrem eller avskyelig vold.

☒ Ikke del eller true med å dele bilder eller annet av en annen person uten samtykke.

✓  Hjelp oss med å sørge for at spillene våre er de beste å spille.

Vi er opptatt av å tilby et trygt og innbydende miljø. Hvis du bryter disse adferdsreglene, eller atferden din når du ikke er tilkoblet gir oss grunn til å tro at du kan utsette vårt fellesskaps sikkerhet eller trivsel for fare, kan vi iverksette tiltak som kreves for å beskytte produktene våre og spillerne våre.

Hvis du tror noen har brutt atferdsreglene, ber vi deg gi oss beskjed så vi kan sikre fellesskapet vårt. Det er spesielt viktig å gi oss beskjed hvis du tror det er fare for at noen kan komme til skade i virkeligheten. Hvis du ser andre som oppfører seg på en dårlig måte:

√ Rapporter dem til oss ved hjelp av verktøyene våre for klagerapportering. Hvis du vil ha mer informasjon om klagerapportering og -blokkering, kan du gå til playstation.com/reporting og playstation.com/blocking.

√ Hvis du har kontakt med dem, må du opptre rolig og respektfull. Gå foran som et godt eksempel, og ikke bryt disse adferdsreglene selv.

☒ Ikke send inn falske klagerapporter eller på annen måte misbruke klagerapporteringssystemet.

✓   Følg eventuelle spesifikke regler for hvert produkt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du sjekke flere ressurser på playstation.com/safety og playstation.com/behavior.

10.       Oppretting og deling på nett

10.1       Når du bruker fellesskapsfunksjoner, kan du være i stand til å lage eller dele meldinger, kommentarer, bilder, fotografier, videoer, spillressurser, spillvideoer og annet materiale og informasjon («Brukergenerert innhold» eller «UGC»).  Når du gjør det, må du oppføre deg anstendig, respektfullt og med omtanke for andre mennesker ved å følge våre aderdsregler.   

10.2.   UGC som er opprettet og delt av deg, tilhører deg, men vi har fremdeles åndsverksrettigheter til ditt UGC, slik at du ikke kan utnytte UGC uten vårt samtykke. 

10.3.   Du gir oss, våre tilknyttede selskaper og andre brukere av programvaren tillatelse til å bruke, distribuere, kopiere, endre, vise og publisere ditt UGC, ditt brukernavn/ID (og hvis du velger å bruke det, navnet ditt), inkludert på nettsider tilknyttet programvaren. Du tillater også at vi, uten betaling til deg, lisensierer, selger og på annen måte utnytter ditt UGC kommersielt (for eksempel ved å selge abonnementer for tilgang til ditt UGC (alene eller i kombinasjon med annet UGC) og/eller motta annonseinntekter i forbindelse med UGC ) og bruker ditt UGC i markedsføringen av våre produkter, programvare og tjenester. Du er klar over at vi og andre brukere av programvaren kan endre eller slette ditt UGC. Ved å legge ut UGC forteller du oss at du har alle rettigheter som er nødvendige for å legge ut en slik UGC og til å gi rettighetene som er angitt i denne paragrafen.

11.       Hva om jeg har en dårlig opplevelse på nett?

11.1.   Vi vil at alle skal kunne bruke nettfellesskapet vårt, men vi kan ikke garantere at alle vil oppføre seg på en god måte.  Derfor påtar vi oss ikke noe ansvar overfor deg for aktivitetene til andre brukere og UGC, og heller ikke ansvar overfor andre for din aktivitet og UGC.  

11.2.   Hvis du opplever uakseptabel eller upassende atferd i spillet, vil vi at du gir oss beskjed. 

11.3.   Selv om vi kan gjøre det mulig for deg og andre brukere å legge ut innhold på sosiale nettverkstjenester, er vi ikke ansvarlige for disse tjenestene.  Hvis du opplever uakseptabel eller upassende oppførsel på en sosial nettverkstjeneste, kan du rapportere det til den sosiale nettverkstjenesten ved hjelp av deres klageprosess.

12.       Rapportering fra spill vi publiserer

12.1.   Vi inkluderer klagemekanismer der vi tror de kan være mest relevante.  Du kan for eksempel se et rapportalternativ eller et rapporteringsverktøy innebygd i spillet hvis den programvaren tilbyr muligheten til å dele brukergenerert innhold.  Hvis du bruker det nærmeste klageverktøyet, kan det være du også må sende oss relevant dokumentasjon for å hjelpe oss med å vurdere rapporten når du sender den inn.  Hvis du for eksempel bruker klageverktøyet i forbindelse med en spillressurs eller et spillnivå som noen har opprettet, kan det være du også må sende oss ressursen eller nivået når du sender inn rapporten. Dette betyr også at andre mennesker kan sende inn klagerapport på deg og din UGC. 

12.2.   Hvis det ikke er noe klageverktøy i programvaren og du ønsker å rapportere, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt. For nettbasert støtte (hjelpesider og kontaktskjema på Internett): playstation.com/get-help/contact-us/.

13.       Overvåker vi nettaktiviteten?

13.1.   Ja, men vi kan ikke overvåke all nettaktivitet, og vi har ingen forpliktelse til å gjøre det.

13.2.      Vi kan overvåke og registrere programvareaktiviteten din og fjerne eventuelle UGC-er som bryter disse vilkårene, uten ytterligere varsel til deg. Andre brukere kan ta opp det de ser, og sende det til oss. 

13.3.      Informasjonen vi får, kan bestå av innhold, tale- og tekstkommunikasjon, spillvideoer, tid og sted for aktivitetene dine, ditt virkelige navn, din online-ID og IP-adresse.

13.4.      Vi (eller våre tilknyttede selskaper) bruker denne informasjonen til å håndheve disse vilkårene, overholde loven, beskytte våre rettigheter og rettigheter til våre lisensgivere og brukere, og til å beskytte fellesskapet vårt. Vi kan oversende denne informasjonen til politiet eller andre vedkommende myndigheter.

13.5.      Se retningslinjene våre for personvern (tilgjengelig på playstation.com/legal/privacy-policy/) hvis du vil ha mer informasjon om denne bruken av informasjonen om deg.

14.       Programvareoppdateringer og tjenesteslutt

14.1.   Noen ganger kan vi oppdatere programvare, men bare hvis det er rimelig på grunn av mindre og berettigede oppdateringer. For eksempel kan vi gjøre endringer:

14.1.1 for å sikre at programvaren fungerer som den skal (f.eks. fikse feil og problemer), og for å forbedre effektiviteten,

14.1.2 av sikkerhetsmessige årsaker,

14.1.3 for å tilpasse programvaren til et nytt system eller et teknisk miljø,

14.1.4 for å forbedre programvaren. Dette kan inkludere oppdatering av spillelementer, nivåer i spillet og oppgaver eller endre belønningene for å fullføre aktiviteter i spillet, eller

14.1.5 for å tilpasse programvaren til en endring i antall brukere og/eller for å sikre at programvaren er kommersielt levedyktig.

15. Tilbakemelding og betatester

15.1. Vi ønsker oss dine ideer og tilbakemeldinger om tjenestene og produktene våre, men du må bare gi oss dine egne ideer og tilbakemeldinger. Ved å gi dine ideer og tilbakemeldinger til oss overfører du eiendomsretten til dem til oss, selv om vi kan velge om vi vil implementere dem. Du får ikke betalt eller annen godtgjørelse for ideer eller tilbakemeldinger med mindre vi sier noe annet. 

15.2. Hvis du deltar i eller løser inn en kupong for en gratis betatest, godtar du følgende tilleggsvilkår:

15.2.1. Du må holde betaprogramvaren sikker og i god stand og ikke kopiere betaprogramvaren, gi eller selge den til noen, prøve å reversere den eller bruke den til å lage avledede verk.

15.2.2. Du er bare lisensiert til å bruke betaprogramvaren for betaversjonen.

15.2.3. Vi garanterer ikke at betaprogramvaren vil fungere riktig (eller i det hele tatt).

15.2.4. Under betaversjonen kan vi endre betaprogramvaren uten varsel, noe som kan legge til eller fjerne data, innhold og funksjonalitet, og du godtar at vi ikke er ansvarlige for slike tap av data, innhold eller funksjonalitet. og

15.2.5. vi kan avslutte betaversjonen eller stoppe tilgang til den når som helst.

16.       Opphavsrett

16.1.   All programvare inneholder bibliotekprogrammer, og Sony Interactive Entertainment Inc. har opphavsrett og enelisens til disse for sitt geografiske driftsområde.  Andre opphavs- og immaterialrettigheter er knyttet til programvaren og kan fra tid til annen bli meddelt deg.

17.       Ansvarsbegrensning

17.1. Som forbruker kan du ha rettigheter etter gjeldende lokal lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres. Du kan utøve slike rettigheter mot forhandleren. Disse rettighetene gjelder foran alt som står i disse vilkårene, herunder i dette punkt 17.

17.2. Disse vilkårene vil ikke:

17.2.1. påvirke lovfestede garantier du har som forbruker i henhold til lokale gjeldende lover (for eksempel dine rettigheter hvis programvaren er defekt),

17.2.2.  utelukke eller begrense vårt ansvar på noen måte for dødsfall eller personskade som skyldes at vi, våre ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme,

17.3.2. utelukke eller begrense vårt ansvar på noen måte for bevisste brudd, svindel eller falske opplysninger eller grov uaktsomhet, eller

17.2.4. utelukke eller begrense ansvaret vårt på noen måte med mindre vi har lov til å gjøre det i henhold til gjeldende lokale lover.

17.3. Hvis du er en forbruker, i henhold til paragraf 17.1 og 17.2, er ansvaret vårt for deg begrenset til GBP 100 (eller tilsvarende i din lokale valuta), eller, hvis beløpet er høyere, prisen for programvaren som førte til ansvaret.

17.4. Hvis du bruker programvaren i egenskap av annet enn forbruker:

17.4.1. vi begrenser ikke vårt ansvar for: (i) død eller personskade forårsaket av uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører; (ii) vår svindel eller vår falske fremstilling; (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lokale lover.

17.4.2. i henhold til paragraf 17.4.1 aksepterer vi, våre tilknyttede selskaper (inkludert PlayStation PC LLC), lisensgivere og butikkeierne ikke noe ansvar for: (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av salg eller virksomhet, (iii) tap av avtaler eller kontrakter, (iv) tap av forventede besparelser, (v) tap av eller ødeleggelse av programvare, (vi) tap av data eller informasjon, (vii) tap av eller skade på goodwill og (viii) ethvert indirekte tap eller følgetap.

17.4.3 i henhold til paragraf 17.4.1 vil vårt samlede ansvar overfor deg, eller det samlede ansvaret til våre tilknyttede selskaper (inkludert PlayStation PC LLC), lisensgivere og butikkeiere, under eller i forbindelse med disse vilkårene, enten det er i kontrakt, erstatningsrettslig forhold utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagt plikt eller på annen måte, ikke være mer enn 100 pund (eller tilsvarende lokal valuta).

17.5.   Verken vi, PlayStation PC LLC eller noen butikkeiere tilbyr noen vedlikeholds- eller støttetjenester med hensyn til programvaren.

17.6.   Vi har ikke godkjent eller kontrollert tredjepartsnettsteder som du går til eller bruker med programvaren, eller som er koblet til programvaren, og vi er ikke på noen måte ansvarlige for innholdet deres. Bruk av slike tredjepartsnettsteder er underlagt vilkår og betingelser for de nettstedene og plattformene.

18.       Tredjeparts mottakerrettigheter

18.1.   Butikkeieren og dens datterselskaper, og våre tilknyttede selskaper (inkludert PlayStation PC LLC), er tredjepartsbegunstigede under disse vilkårene, og hver av dem skal ha rett (og vil anses å ha akseptert retten) til å håndheve disse vilkårene mot deg som en tredjepartsbegunstiget.

19.       Styrende lovgivning, jurisdiksjon og rettigheter for tredjeparter

19.1.   Hvis du bruker programvaren som forbruker:

19.1.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales, men du vil ha ytterligere beskyttelse av de obligatoriske lovene i landet du bor i. De obligatoriske lovene i landet du bor i, har prioritet over lovene i England og Wales.

19.1.2.  Vi kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon i landet du bor i.

19.1.3.  Du kan håndheve disse vilkårene i en domstol med kompetent jurisdiksjon du bor i, eller der selskapet vårt er registrert. 

19.2. Hvis du bruker programvaren i egenskap av annet enn forbruker:

19.2.1. Disse vilkårene, alle kontrakter som er inngått i samsvar med dem, og alle konflikter vi kan ha i forbindelse med dem, blir styrt av og bestemt i henhold til lovene i England og Wales

19.2.2. Domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon.

 

Sist oppdatert: desember 2022