PlayStation.com

Juridisk

 
 

Applikasjonsvilkår for mobiler og sosiale nettverk

Denne applikasjonen drives og leveres av Sony Interactive Entertainment Europe Limited i 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom ("SCEE"). Vi tilbyr en rekke applikasjoner med mange forskjellige funksjoner. Disse brukervilkårene beskriver hvordan du kan bruke våre applikasjoner, men alle funksjoner vil ikke være tilgjengelige i alle applikasjoner. Det er mulig at våre applikasjoner bare er tilgjengelige i enkelte land og på enkelte språk. Det kan være at du må ha et gjeldende, gyldig abonnement på våre tjenester for å kunne åpne og bruke applikasjonene våre.


Ved å installere og bruke denne applikasjonen, samtykker du i å være bundet av disse brukervilkårene og brukervilkårene til eventuelle tredjeparters programvare eller nettsted der du får tilgang til eller bruker denne applikasjonen. Din tilgang til og bruk av alle Sony Entertainment Network- ("SEN") eller PlayStation®Network-tjenester ("PSN") via våre applikasjoner er også underlagt vilkårene i PSNs/SENs brukervilkår og brukeravtale. Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene fra tid til annen, så du bør komme tilbake til denne siden av og til og sjekke om det er foretatt endringer. Tilleggsvilkår kan gjelde for bestemte funksjoner eller kampanjer.

Hvis du installerer og bruker denne applikasjonen, er det mulig at vi samler inn opplysninger om deg. Les vår personvernerklæring for å finne ut hvordan opplysninger som samles inn via våre applikasjoner og nettsteder brukes.

1. Butikkeieren

Disse brukervilkårene er mellom deg og SCEE, og ikke eieren av butikken («Butikkeieren») som du kjøpte applikasjonen fra («Applikasjonsbutikk»). SCEE (ikke Butikkeieren) har eneansvar for innholdet i applikasjonen, med unntak av slik det er fremlagt i disse brukervilkårene.

2. Barn

Enkelte applikasjoner eller innhold som er tilgjengelig via applikasjonene kan være upassende for barn under en bestemt alder. I enkelte tilfeller vil rangeringer vises som angir hvem innholdet passer for, eller tilgang kan være begrenset til bestemte aldersgrupper. Foreldre og foresatte bør holde øye med barns tilgang til og bruk av våre applikasjoner og spesielt bruk av eventuelle samholdsfunksjoner.

3. Immaterielle eiendeler

Alle immaterielle rettigheter i applikasjonen og i informasjonen, innholdet og programvaren som er tilgjengelig via applikasjonen tilhører SCEE, våre lisensgivere og/eller operatøren av tredjepartsnettstedet der du får tilgang til eller bruker applikasjonen. Store deler av applikasjonen er beskyttet med copyright, varemerke, databaserettigheter og andre immaterielle rettigheter. Med mindre annet er uttrykt, har du rett til å installere og bruke applikasjonen kun til personlig bruk. Du må ikke kopiere, modifisere, tilpasse, distribuere, publisere, selge, lisensiere eller overføre hele eller noen del av applikasjonen til andre. Du kan ikke bruke applikasjonen til kommersielle formål eller på noe produkt som du ikke eier eller har kontroll over og som ikke kjører Butikkeierens operativsystem på lovlig vis, og du må bruke applikasjonene i henhold til Applikasjonsbutikkens brukervilkår. Med unntak av så langt det er tillatt under relevant lovgivning, må du ikke demontere, dekompilere, tilbakevikle eller på annen måte bryte eller forsøke å bryte krypteringen som beskytter applikasjonen.

4. Tilgjengelighet

Våre applikasjoner leveres «som de er». Til tider er det mulig at applikasjoner ikke er tilgjengelige eller de kan være påvirket av feil eller vedlikeholdsarbeid, eller av omstendigheter vi ikke har kontroll over. Ingen garanti gis angående kvalitet, funksjonalitet, tilgjengelighet eller ytelse for våre applikasjoner eller innhold eller tjenester man får tilgang til via våre applikasjoner. Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller trekke tilbake hele eller en del av alle applikasjoner og til å suspendere din tilgang til applikasjonen, når som helst og uten forvarsel. Du er ansvarlig for avgifter til din internettleverandør og eventuelle andre avgifter tilknyttet din bruk av våre applikasjoner.

Du må ikke skade, forstyrre eller avbryte tilgang til våre applikasjoner, eller gjøre noe som kan begrense funksjonaliteten eller forstyrre en annen persons tilgang til våre applikasjoner. Du må ikke bruke applikasjonene på noen måte som er ulovlig eller kan skade SCEE, våre tilknyttede selskaper, operatøren av eventuelle tredjepartsplattformer som du bruker for å få tilgang til eller bruke applikasjonen eller noen annen person.

5. Samhold

Du har eneansvar for eventuell tekst, video, lyd, bilder, fotografier eller andre materialer eller annet innhold du laster opp eller deler via våre applikasjoner. Bruk eventuelle samholdsfunksjoner som er tilgjengelige på en ansvarlig måte. Vær spesielt oppmerksom på at du ikke må laste opp eller dele innhold som bryter loven eller tredjeparters rettigheter, eller som inneholder aktiviteter eller utsagn som er diskrimerende, støtende, obskøne eller injurierende eller som kan støte andre på grunnlag av nasjonalitet, etnisitet, kjønn, seksualitet, religion, tro eller funksjonshemming. Du må ikke bruke samholdsfunksjoner til kommersielle formål.

Du gir oss en evigvarende, verdensdekkende, ikke-eksklusiv, royalty-fri og helt overførbar rett til å bruke, kopiere, modifisere, publisere og vise alt innhold som du laster opp eller deler via våre applikasjoner og til å innlemme det i andre verk. Du frasier deg eventuelle moralske rettigheter du har til dette innholdet.

Du forstår at vi ikke overvåker alt brukergenerert innhold som lastes opp eller deles via våre applikasjoner, og vi er ikke forpliktet til å gjøre det. Men vi forbeholder oss retten til å overvåke alt dette innholdet, og til å, uten forvarsel, redigere, slette eller fjerne innhold som vi anser som upassende. Synspunktene som uttrykkes via våre applikasjoner er synspunktene til samfunnsmedlemmer og ikke SCEEs, våre tilknyttede selskapers, lisensgiveres eller partneres. Hvis du mener at innhold bryter disse brukervilkårene, kan du rapportere det til oss og/eller operatøren av plattformen eller nettstedet du har fått tilgang til og brukt applikasjonen på, eller bruke knappen Rapporter/Report (der den er tilgjengelig).

6. Koblinger til andre nettsteder

Vi har ikke godkjent eller kontrollert tredjepartsnettsteder der du får tilgang til eller bruker applikasjonen, eller som er tilknyttet applikasjonen, og vi har ikke ansvar på noen måte for innholdet på dem. Din bruk av eventuelle tredjepartsnettsteder er underlagt regler og vilkår for de aktuelle nettstedene og plattformene.

7. Ansvarsfraskrivelse

SCEE garanterer ikke nøyaktighet, pålitelighet eller fullstendighet for våre applikasjoner eller noe innhold eller tjenester som man får tilgang til via applikasjonene. Så langt det er tillatt i relevant lovgivning ekskluderer SCEE, tilknyttede selskaper, lisensgivere og operatører av tredjepartsnettsteder der du fikk tilgang til eller brukte applikasjonen alt ansvar for eventuelle tap eller skader du eller en tredjepart ble påført, enten det er direkte eller indirekte, utilsiktet eller derav følgende, som følge av din bruk av eller tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke en applikasjon, inkludert tap av data eller skade som oppstår som følge av nedlasting av applikasjonen.

I tillegg tilbyr hverken SCEE eller Butikkeieren vedlikeholds- eller brukerstøttetjenester for applikasjonen.

Det er mulig at du har forbrukerrettigheter som ikke påvirkes av disse brukervilkårene.
Du kan ta i bruk slike eventuelle rettigheter mot parten som du kjøpte applikasjonen fra. Den aktuelle parten vil være identifisert i Applikasjonsbutikkens brukervilkår og kan være SCEE eller Butikkeieren.

Med unntak av slik det er uttrykt ovenfor og så langt det er tillatt etter loven, har Butikkeieren ikke noe ansvar i det hele tatt når det gjelder applikasjonen, inkludert uten begrensninger tilknyttet (i) produktansvarskrav; (ii) alle utsagn om at applikasjonen ikke overholder relevante lov- eller regelverkskrav; (iii) krav basert på forbrukervern eller lignende lovgivning; og (iv) påstander om at applikasjonen bryter en tredjeparts immaterielle rettigheter.

8. Løsrivelse

Hvis noen klausul i disse brukervilkårene dømmes som ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, vil de gjenstående klausulene fortsatt være gjeldende.

9. Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller klager angående applikasjonen, kan du kontakte vårt kundestøtteteam på eu.playstation.com/support

10. Tredjeparter med rett til avkastning

Butikkeieren og dets datterforetak er tredjeparter med rett til avkastning under disse brukervilkårene, og hver av dem har rett (og vil anses som å ha godtatt retten) til å håndheve disse brukervilkårene mot deg som tredjepart med rett til avkastning.

11. Lovoverholdelse

Du garanterer og sier at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt embargo fra USAs regjering, eller som er klassifisert av USAs regjering som et land som «støtter terrorister»; og (ii) du ikke står oppført på noen av USAs regjerings lister over forbudte eller begrensede parter.

12. Gjeldende lov

Disse brukervilkårene styres av engelsk lov. Kontrakten mellom deg og SCEE er utformet i England.