PlayStation.com

Juridisk

 
 

Vilkår og betingelser – spesifikke regler for "PS4 Pro 500 Million Limited Edition"-konkurranse

 

1.        "PS4 Pro 500 Million Limited Edition"-konkurransen ("Konkurransen") er åpen for personer som er 18 år eller eldre, og som bor i Australia Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike ("Deltakerland"), bortsett fra ansatte, agenter, leverandører eller konsulenter hos Arrangøren (som definert nedenfor) og deres nærmeste familie, Arrangørens tilknyttede selskaper og andre som er profesjonelt knyttet til Konkurransen ("Deltakere").  Disse Vilkårene (som definert nedenfor) gjelder for Deltakere som bor i Australia, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

2.             Konkurransen åpnes for bidrag 23. august 2018 klokken 16.00 (norsk tid) ("Åpningsdato") og avsluttes 1. september 2018 klokken 00.59 (norsk tid) ("Sluttdato") og er underlagt kravene for eventuelle ekstra avgjørende spørsmål. Perioden fra Åpningsdatoen frem til og inkludert Sluttdatoen skal refereres til som "Konkurranseperioden".

3.             Det koster ingenting å delta i denne Konkurransen, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. For å delta i Konkurransen må Deltakerne godta og følge disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår") og de generelle reglene (klikk her).

4.             For å delta i Konkurransen må Deltakerne fullføre følgende trinn i løpet av Konkurranseperioden:

a)     gå til PlayStation®-konkurransenettstedet på https://www.playstation.com/competitions/

b)    klikke på "PS4 Pro 500 Million Limited Edition"-

konkurransekoblingen

c)     angi e-postadressen i det tilgjengelige feltet

d)    klikke på "Start" for å begynne quizen med svaralternativer

e)     besvare alle fem (5) spørsmålene med svaralternativer, skrive inn svaret på det ene (1) avgjørende spørsmålet ("Avgjørende spørsmål"). Hvis deltakeren inkluderer andre tegn enn siffer uten mellomrom i svaret på det ene (1) avgjørende spørsmålet, kan Arrangøren vurdere dette som et ugyldig bidrag.

f)     angi den unike CAPTCHA-koden som vises på siden og

g)    angi informasjon i de tilgjengelige feltene, og klikke på Send inn

5.             Hver Deltaker kan bare sende inn ett (1) bidrag og bare vinne én (1) Premie (som definert nedenfor).

6.             Det vil være seksti (60) vinnere (hver omtalt som en "Vinner"). Det vil være tre (3) Vinnere per Deltakerland. Hver Vinner blir valgt ut av Arrangøren. Hver Vinner skal velges ut på følgende måte:

a)     hver Deltaker får en poengsum tilsvarende antall spørsmål med svaralternativer som ble riktig besvart ("Poengsum");

b)    Vinnerne skal være de Deltakerne som har det høyeste, nesthøyeste og tredjehøyeste resultatet i sitt deltakerland;

c)     Hvis det blir uavgjort, skal Vinneren være den Deltakeren som får den høyeste Poengsummen og avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

d)    hvis, i stedet for uavgjort, ikke nok Deltakere avga riktig svar på det Avgjørende spørsmålet til å kåre en Vinner, skal Vinneren være den Deltakeren som kom nærmest riktig svar på det Avgjørende spørsmålet;

e)      der to eller flere Deltakere fra samme Deltakerland svarer helt likt på det avgjørende spørsmålet, må Deltakerne svare på flere avgjørende spørsmål til én (1) Deltaker svarer det mest riktige svaret. Nye avgjørende spørsmål skal sendes til Deltakerne via e-post til e-postadressen den aktuelle Deltakeren oppga da han/hun registrerte seg for Konkurransen.

7.             Arrangøren kan ikke delta i konkurransen selv. Dommernes avgjørelse er endelig.

8.             Arrangøren må gi hver Vinner beskjed via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt av Deltakeren da denne meldte seg på, i løpet av to (2) uker etter Sluttdatoen.

9.             For å gjøre krav på Premien (som definert nedenfor) må hver Vinner svare på Arrangørens e-post i løpet av én (1) uke fra datoen som Arrangøren sendte e-posten på, ved å oppgi fullstendig navn, postadresse, telefonnummer og fødselsdato. Den oppgitte postadressen må samsvare med postadressen som ble oppgitt på deltakelsestidspunktet, ellers kan hver Vinner bli diskvalifisert.

10.          Hver Vinner vinner:

én (1) PlayStation®4 Pro 500 Million Limited Edition 2TB-konsoll

én (1) trådløs DUALSHOCK®4 500 Million Limited Edition-kontroller

 ("Vinnerpremie").

11.          Arrangøren kommer i rimelig grad til å sende:

a)     Premien til hver Vinner via registrert post i løpet av seks (6) uker etter å ha mottatt en Vinners opplysninger

b)    Arrangøren anser Premien som levert når Premien har blitt mottatt av en person på adressen som blir oppgitt av Deltakeren på deltakelsestidspunktet.

12.          I disse Vilkårene betyr "Premie" en Vinnerpremie etter hva som er nevnt i konteksten.

13.          Premiene må godtas slik de er oppgitt, og kan ikke utsettes.  Det vil ikke være mulig å motta kontanter i stedet, men Arrangøren forbeholder seg retten til å bytte ut en Premie med en premie til samme verdi.

14.          Arrangøren tar ikke på seg ansvar for tekniske feil eller andre problemer som kan føre til at et bidrag til Konkurransen eller annen korrespondanse forsvinner eller ikke blir registrert.

15.          Dersom det skulle oppstå uenighet, er Arrangørens avgjørelse endelig, og de kommer ikke til å delta i noen korrespondanse eller diskusjon.

16.          Arrangøren forbeholder seg retten til å avbryte Konkurransen eller endre disse Vilkårene når som helst hvis de føler det er nødvendig, eller hvis omstendigheter utenfor deres kontroll krever det.

17.          Hvis Premien ikke fungerer som den skal når den er mottatt, må Arrangøren varsles skriftlig i løpet av sju (7) dager etter leveringsdatoen. Hvis ikke anses Premien som godtatt slik den ble levert.  Dette påvirker ikke en Vinners lovbestemte rettigheter (hvis de har noen).

18.          Hvis det finnes grunn til å tro at det har forekommet et brudd på disse Vilkårene eller at feil, uleselig, falsk eller annen ugyldig eller upassende informasjon har blitt oppgitt, kan Arrangøren etter eget skjønn nekte å behandle et bidrag eller levere en Premie. Hvis en Deltaker ikke overholder delene 4, 5, 6, 7 og/eller 9, eller bruker flere kontoer og/eller automatiserte systemer til å delta, blir han/hun ekskludert fra Konkurransen, og bidraget blir erklært ugyldig.

19.          Hver Vinner kan måtte betale skatt på Premien som vinnes i henhold til skattelovene i deres jurisdiksjon.

20.          Arrangøren kan, etter eget skjønn, publisere Vinnernes navn på Arrangørens nettsted(er) der det er påkrevd i henhold til juridiske krav.  Navnet på hver Vinner blir på rimelig forespørsel gjort tilgjengelig til de som sender et brev vedlagt en frankert og adressert konvolutt merket med PS4 Pro 500 Million Limited Edition competition til følgende adresse: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom i løpet av seks (6) uker etter Sluttdatoen.

21.          Generelle regler gjelder for denne Konkurransen.  Du kan klikke her for å se de generelle reglene.

22.          "Arrangøren" er: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

23.          Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal disse Vilkårene tolkes i samsvar med lovgivningen i England, og kontrakten mellom hver Deltaker og Arrangøren skal anses som utformet og oppfylt i England.