Få siste oppdatering

Systemprogramvare til PS3

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes
 
 

Oppdaterte funksjoner

Systemprogramvareoppdatering 4.85

En oppdatering av systemprogramvaren til PlayStation 3 ble utgitt 28. august 2019. For å kunne laste ned versjon 4.85 av systemprogramvaren til PS3 må du ha minst 200 MB ledig plass på PS3-systemets harddiskstasjon (Systemoppdatering) eller på et eksternt lagringsmedium (PC-oppdatering).

Hovedfunksjoner i oppdatert versjon 4.85 av systemprogramvaren

 • Denne systemprogramvareoppdateringen forbedrer kvaliteten på systemets ytelse.

Merk:

 • Det kan hende at det ikke er mulig å spille av enkelte programvaretitler før du har oppdatert systemprogramvaren for PS3.
 • Ikke utfør oppdateringer ved hjelp av andre data enn de offisielle oppdateringsdataene fra Sony Interactive Entertainment over et nettverk eller på diskmedier, og ikke utfør oppdateringer ved hjelp av andre metoder enn de som er beskrevet i produktdokumentasjonen eller på dette nettstedet. Hvis en oppdatering utføres ved hjelp av data fra en annen kilde, en annen metode eller med et PS3-system som er blitt endret på noen som helst måte, kan det hende at PS3-systemet ikke fungerer ordentlig, og at den offisielle oppdateringen ikke kan installeres. En hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre PS3-systemets garanti ugyldig og påvirke mulighetene dine til å få service og reparasjoner under garantier fra Sony Interactive Entertainment.
 
 

Alternativer

Slik oppdaterer du

Du kan oppdatere systemprogramvaren til PS3-systemet ved å bruke metodene nedenfor.

 • Oppdatering ved hjelp av Internett

  Last ned de oppdaterte dataene direkte til systemet fra Internett. Den nyeste oppdateringen lastes ned automatisk.

  • Velg [Innstillinger] > [Systemoppdatering].
  • Velg [Oppdater via internett] Last ned de nyeste oppdaterte dataene fra Internett. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppgaven.
 • Oppdatering ved hjelp av en disk

  Bruk en oppdateringsfil på en spilldisk til å oppdatere systemet.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS3-system
  • En disk som inneholder en oppdateringsfil

  Når du spiller en disk som inneholder en nyere versjon av systemprogramvaren, vises et skjermbilde som veileder deg gjennom oppdateringsprosessen. Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

 • Oppdatering ved hjelp av en datamaskin

  Denne oppdateringsmetoden kan brukes hvis PS3-systemet ikke er koblet til Internett. Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen, og lagre den deretter på en USB-lagringsenhet. Kopier den lagrede filen til systemlagringen på PS3-systemet for å oppdatere systemet.

  For den standard oppdateringsprosedyren kan du følge trinnene nedenfor. Gå hit for å se prosedyren for å initialisere PS3-systemet og utføre en ny installering av systemprogramvaren, for eksempel når du bytter ut harddisken.

  Følgende ting trengs for å utføre oppdateringen:

  • PS3-system
  • Datamaskin koblet til Internett
  • USB-lagringsenhet, som en USB-flashstasjon

      *Det må være ca. 320MB med ledig plass.

  1. På USB-lagringsenheten oppretter du mapper for å lagre oppdateringsfilen.

   Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS3. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE.

  2. Last ned oppdateringsfilen, og lagre den i UPDATE-mappen du opprettet under trinn 1.

   Lagre filen med filnavnet PS3UPDAT.PUP.

   [LAST NED NÅ] Klikk for å starte nedlastingen.

  3. Koble USB-lagringsenheten som oppdateringsfilen er lagret på, til PS3-systemet, og velg deretter (Innstillinger) > [Systemprogramvareoppdatering] fra funksjonsskjermbildet.

   Følg skjermbildene for å fullføre oppdateringen.

   Hvis PS3-systemet ikke kjenner igjen oppdateringsfilen, må du kontrollere at mappenavn og filnavn er riktige. Angi mappenavnene og filnavnet i enkelt-byte-tegn med store bokstaver.