Updated 15. september 2015

Oppdatere systemprogramvaren til PlayStation 3 med Sikkerhetsmodusmenyen

Finn ut hvordan du oppdaterer PlayStation 3-systemet med en USB-lagringsenhet og Sikkerhetsmodusmenyen.

 1. Last ned den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren til USB-lagringsmediet ditt.
 • Gå til siden for systemprogramvareoppdateringer fra din PC/Mac:
 • Opprett en mappe på USB-lagringsmediet som du vil lagre den nedlastede systemprogramvareoppdateringen i:
 • Med en PC/Mac oppretter du en mappe med navnet PS3 på lagringsmediet eller USB-enheten.
 • I denne nye PS3-mappen oppretter du en annen mappe med navnet UPDATE.
 • Filen du laster ned, heter PS3UPDAT.PUP. Lagre den her.

 

 • Hvis dataene ikke lagres på riktig måte, klarer ikke PlayStation 3-systemet å gjenkjenne oppdateringsfilen. Mappenavnene må skrives med store bokstaver.
 
 

 1. Koble USB-lagringsmediet til PlayStation 3-systemet

 2. Utfør følgende handlinger for å aktivere Sikkerhetsmodus på PlayStation 3:

 • Slå av PlayStation 3-systemet ved å holde nede av/på-knappen foran på enheten til strømlampen lyser rødt.
 • Trykk på og hold nede av/på-knappen (ikke fjern fingeren fra knappen). Du hører et pip, noe som betyr at PlayStation 3-systemet slår seg på.
 • Fortsett å holde nede av/på-knappen. Etter ca. fem sekunder hører du enda et pip som indikerer at videoen er tilbakestilt.
 • Fortsett å holde nede av/på-knappen. Etter nye fem sekunder hører du et tredje pip som indikerer at systemet slår seg av (strømlampen lyser rødt).
 • Trykk på og hold nede av/på-knappen (ikke fjern fingeren fra knappen). Som under trinn 2 hører du et første pip når PlayStation 3-systemet blir slått på.
 • Fortsett å holde nede av/på-knappen. Etter ca. fem sekunder hører du enda et pip som indikerer at videoen er tilbakestilt.
 • Fortsett å holde nede av/på-knappen. Etter ca. fem sekunder hører du et raskt dobbeltpip. Nå kan du slippe av/på-knappen. Hvis du har aktivert Sikkerhetsmodus, vises en melding på skjermen med beskjeden Koble til kontrolleren med en USB-kabel og trykk på PS-knappen.
 • Koble kontrolleren til PlayStation 3-systemet med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen for å angi Sikkerhetsmodus.

 1. Velg [6. Systemoppdatering] og trykk på Enter
 
 
 1. Som forklart trykker du på START + SELECT samtidig for å starte oppdateringen

 1. Systemet starter forberedelsene for oppdateringen:

 • Dette kan ta fem til ti minutter.
 • Etter at forberedelsene er ferdige, starter systemet automatisk på nytt.

 
 

 1. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere og bekrefte installasjonen av systemprogramvaren:

 • PlayStation 3-systemet klarer ikke å gjenkjenne filen hvis den har feil navn. (Hvis dette er tilfellet, må du gå tilbake til punkt 1)
 • Godta og bekreft følgende trinn på skjermen for å starte installasjonen av systemprogramvaren

 1. PlayStation 3-systemet starter automatisk på nytt etter at installasjonen er fullført.

Det kan hende det vises en systemmelding som ber deg om å bruke et annet alternativ fra Sikkerhetsmodusmenyen

Følg instruksjonene som vises.

 • Gjenoppbygge databasen i systemlagringen: Sletter meldinger, spillelister osv. Denne handlingen kan ta lang tid, avhengig av typen og antallet dataelementer.
 • Gjenoppbygge filsystemet i systemlagringen: Prøver å reparere alle områder på harddisken der filer kan lagres. Korrupt data kan bli slettet hvis de ikke kan gjenopprettes.
 • Formatere systempartisjonen i systemlagringen: Prøver å slette alle data i systemlagringen.

Meldingen Fant ingen oppdateringsdata vises hvis USB-lagringsmediet ikke gjenkjennes.

Kontroller at mapper og den nedlastede filen er plassert og navngitt på riktig måte.

 • Plassering: Lagre i PS3-mappen > UPDATE-mappen.
 • Filnavn: Lagre med filnavn PS3UPDAT.PUP

Bekreft at lagringsmediet er koblet til PlayStation 3-systemet, og prøv å fullføre oppdateringsprosessen på nytt som forklart ovenfor.

Kontroller at USB-enheten er formatert i filformatet FAT 32 eller FAT 16. PlayStation 3-systemet gjenkjenner ikke filformatet NFST.

PlayStation 3-systemet kan ha en maskinvarefeil som krever teknisk reparasjon.