Updated 26. august 2015

Hva er forskjellen mellom Lagret data-mappen og Spille datatjeneste-mappen?

Finn ut mer om forskjellen mellom Lagret data- og Spille datatjeneste-mappen på PlayStation 3-systemet.

 
 

PlayStation 3-systemets Lagret data-mappe er der lagrede data lagres. Hvis du sletter Lagret data, mister du progresjonen din i tilknyttede programvaretitler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske håndboken for å kopiere lagret data til en lagringsenhet.

PlayStation 3-systemets Spille datatjeneste-mappen er der data om spilloppgraderinger og kjøpt nedlastet innhold lagres. Hvis du vil installere oppgraderinger på nytt, må du sette den opprinnelige spilldisken inn i PlayStation 3-systemet og åpne spillet via XMB-menyen. Hvis du vil installere kjøpt nedlastet innhold på nytt, må du gå til PlayStation Store og laste ned innholdet fra Nedlast liste.