Updated 21. august 2015

Hvordan kan jeg oppgradere / bytte ut harddisken på PlayStation 3-systemet med 60 GB?

Finn ut hvordan du bytter ut harddisken på PlayStation 3-systemet med 60 GB.

 
 

Fjerne harddisken

 1. Hold nede power-knappen foran på systemet i minst to sekunder. Power-indikatoren lyser kontinuerlig rødt, og systemet går i standbymodus.
 2. Slå av systemet ved hjelp av main power-bryteren bak på systemet.
 3. Koble fra strømledningen, og koble deretter de andre kablene fra systemet. Av sikkerhetsgrunner må du koble strømledningen fra stikkontakten og deretter koble fra de andre kablene.
 4. Fjern portdekselet for harddisken på systemets venstre side. Bruk plassen på høyre side av portdekselet for harddisken til å fjerne det fra systemet. Hvis det er vanskelig å ta av dekselet, må du forsiktig sette inn en liten skrutrekker og vippe dekselet av. Vær forsiktig så du ikke skader systemet eller dekselet mens du bruker skrutrekkeren.
 
 
 1. Ta harddisken ut av systemet:

1)      Fjern den blå skruen med en passende stjernetrekker.

2)      Løft opp metallhåndtaket.

3)      Skyv harddisken til høyre.

 1. Ta harddisken ut av systemet. Bruk metallhåndtaket til å trekke harddisken ut av systemet.
 
 

Bytte ut harddisken

 1. Fjern skruene med en stjernetrekker (4 steder).
 1. Fjern harddisken fra metallrammen. Løft i den ene enden, og skyv harddisken ut for å ta den ut.
 
 
 1. Plasser den nye harddisken på metallrammen til PlayStation 3-systemets harddisk, og fest den med skruene (4 steder). Ikke stram skruene for hardt.
 2. Installer harddisken i systemet. Sett harddisken inn i harddisk-porten, og skyv den til venstre. Fest den blå skruen for å låse harddisken på plass. Se instruksjonene under Fjerne harddisken
 3. Fest portdekselet for harddisken.
 4. Slå på PlayStation 3-systemet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den første konfigureringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om å bytte ut harddisken på PlayStation 3-systemet, kan du se i håndboken.