Updated 22. august 2017

Hvordan kan jeg oppgradere / bytte ut harddisken på PlayStation 3-systemet med 40 GB / 80 GB ?

Finn ut hvordan du bytter ut harddisken på PlayStation 3-systemet med 40 GB eller 80 GB .

 
 

Fjerne harddisken

 1. Hold nede power-knappen foran på systemet i minst to sekunder. Power-indikatoren lyser kontinuerlig rødt, og systemet går i standbymodus.
 2. Slå av systemet ved hjelp av main power-bryteren bak på systemet.
 3. Koble fra strømledningen, og koble deretter de andre kablene fra systemet. Av sikkerhetsgrunner må du koble strømledningen fra stikkontakten og deretter koble fra de andre kablene.
 4. Fjern portdekselet for harddisken på systemets venstre side. Bruk plassen på venstre side av portdekselet for harddisken til å fjerne det fra systemet. Hvis det er vanskelig å ta av dekselet, må du forsiktig sette inn en liten skrutrekker og vippe dekselet av. Vær forsiktig så du ikke skader systemet eller dekselet mens du bruker skrutrekkeren.
 
 
 1. Ta harddisken ut av systemet:

1)      Fjern den blå skruen med en passende stjernetrekker.

2)      Trekk håndtaket fremover mens du skyver det mot venstre. Vær forsiktig så du ikke skader deg selv.

 1. Ta harddisken ut av systemet. Dra håndtaket videre for å ta harddisken ut av systemet.
 
 

Erstatte harddisken

 1. Fjern skruene med en stjernetrekker (4 steder).
 1. Fjerne harddisken fra metallrammen.
 
 
 1. Plasser den nye harddisken på metallrammen til PlayStation 3-systemets harddisk, og fest den med skruene (4 steder). Ikke stram skruene for hardt.
 2. Installere harddisken i systemet. Plasser harddisken i harddisk-porten. Fest den blå skruen for å låse harddisken på plass. Se instruksjonene i veiledningen Fjerne harddisken, og følg trinnene i motsatt rekkefølge når du skal installere.
 3. Fest portdekselet for harddisken.
 4. Installer systemprogramvaren på nytt. Etter at harddisken er byttet ut, må systemprogramvaren installeres på nytt
 5. Hvis du vil ha mer informasjon om å bytte ut harddisken på PlayStation 3-systemet, kan du se i håndboken.