Updated 21. august 2015

Hvordan kan PlayStation Vita-systemet gjenkjenne min PC/Mac?

Hvis du skal koble PlayStation Vita-systemet til en PC eller Mac, hjelper denne artikkelen deg med å installere den nødvendige programvaren slik at systemet blir gjenkjent.

 
 

Hvis du vil koble PlayStation Vita-systemet til en PC eller Mac og utføre handlinger som å kopiere data, må du installere Innholdsadministrator-assistent for PlayStation på din PC eller Mac. Last ned Innholdsadministrator-assistent og følg instruksjonene på denne siden for å installere programmet.

  1. Koble PlayStation Vita-systemet til din PC/Mac.

Koble PlayStation Vita-systemet til din PC/Mac med USB-kabelen som fulgte med PlayStation Vita-systemet (kontroller at PS-logoen peker opp når du kobler kabelen til PlayStation Vita-systemet). PC-en/Mac-en må være koblet til Internett. Hvis PlayStation Vita-systemet blir gjenkjent av PC-en/Mac-en, vises meldingen PlayStation Vita-systemet ble tilkoblet på statuslinjen til din PC/Mac.

Merk: Hvis du kobler PlayStation Vita-systemet til PC/Mac for første gang, kan det ta noen minutter å installere enhetsdriverne.

Hvis PlayStation Vita-systemet fremdeles ikke kan gjenkjennes, kan du prøve følgende:

  • starte PC-en/Mac-en på nytt
  • ta ut og sette inn USB-kabelen igjen
  • prøve en annen USB-port
  • oppdatere USB-driveren
  1. Starte Innholdsadministrator på PlayStation Vita-systemet

Når PlayStation Vita-systemet er gjenkjent, kopierer du innhold med PlayStation Vitas [Innholdsadministrator]-program. Hvis du vil ha mer informasjon om dette programmet, kan du lese vår elektroniske brukerveiledning for Innholdsadministrator.

Merk: Vi tilbyr ikke støtte for PC/Mac. Hvis problemet ikke løser etter å ha prøvd prosedyrene som er beskrevet på denne siden, må du kontakte din PC-/Mac-leverandør med tilhørende informasjon om din PC/Mac og trinnene du har forsøkt for å løse dette problemet.