Updated 3. mars 2017

PS VR: Støttede videoinngangssignaler

Opplev innhold med virtuell virkelighet som er designet eksklusivt for PS VR og annet kompatibelt VR-innhold i 360-graders, rundtvirkende video.

 
 

Du finner disse innholdstypene ved å se etter (PlayStation®VR) på emballasjen eller på den aktuelle PlayStation Store-siden.

PS VR støtter også andre innholdstyper*1 som:

2D-innhold

Du kan spille innhold i følgende oppløsninger:

480/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p

2D-innhold (2160p)

På et PS4-system (CUH-7000-serien) kan du spille innhold i 2160p*2. Når du kobler PS VR til en TV som støtter 2160p, ser du innholdet vist på følgende måte:

Av/på-status for VR-hodesett VR-hodesett TV
Bruker oppløsningen til VR-hodesettet 1080p
Av 2160p

3D-innhold*3

Du kan koble PS VR til en 2D-TV eller en 3D-TV. 3D-innhold vises som følger:

TV-type PS4™-systeminnstilling VR-hodesett TV
2D-TV [Vis i 3D med VR-hodesett]*4 er aktivert 3D Ikke noe innhold vises*5
[Vis i 3D med VR-hodsett]*4 er aktivert 2D 2D
3D-TV (Ingen tilgjengelig innstilling) 3D 3D

1 Selv om TV-en din er HDR-kompatibel (high dynamic range), er [HDR]-innstillingen under [Innstillinger] > [Lyd og skjerm] > [Videoutdatainnstillinger] på PS4-systemet [Av] når PS VR er tilkoblet.

2 Når PS VR er tilkoblet et PS4-system, bruker videosignalet fra systemet kun fargeformatet YUV420.

3 Formatene bildepakke (720/50p, 720/60p, 1080/24p), oppe-og-nede (720/50p, 720/60p, 1080/24p) og side-ved-side (1080/50i, 1080/60i) er støttet.

4 Når du spiller en Blu-ray 3D™-disk mens PS VR er koblet til en 2D TV, kan du trykke på OPTIONS-knappen og velge [Innstillinger] > [Vis i 3D med VR-hodesett].

5 I tillegg kommer det ikke lyd fra TV-en din. Koble hodetelefoner til VR-hodesettet.

Merk:

Oppdater alltid PS VR-programvaren og PS4™-systemprogramvaren til den nyeste versjonen. Denne informasjonen er til bruk ved følgende versjoner:

  • PS4™-systemprogramvareversjon 4.50 eller nyere
  • PS VR-enhetsprogramvare 2.50 eller nyere