Updated 17. august 2015

Det er ikke bilde på PlayStation Vita-systemet. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du ikke ser noe bilde på PlayStation Vita-systemets berøringsskjerm, må du kontrollere følgende.

 
 

 

Er PlayStation Vita-systemet slått på?

Når du slår på PlayStation Vita-systemet for første gang, eller hvis konsollen har blitt slått av, må du trykke på og holde nede power-knappen i fem sekunder. Når strømmen er slått på, lyser PS-knappen blått. Hvis PS-knappen ikke lyser blått, må du klikke her for å finne ut hva du skal gjøre hvis PlayStation Vita-systemet ikke slår seg på.

Er PlayStation Vita-systemet på uten at det vises noen bilder?

For å kontrollere dette må du tvinge PlayStation Vita-systemet til å slå seg av. Trykk på og hold nede power-knappen i mer enn 30 sekunder for å slå systemet helt av, og slipp deretter knappen. Etter et øyeblikk trykker du på og holder nede power-knappen igjen i fem sekunder for å starte systemet.