Updated 17. november 2016

Slik får du 4K og HDR når PS VR er koblet til et PS4 Pro-system.

Bildeoppløsning avhenger av PS VR-konfigureringene.

 
 

PS VR-innhold

PS4 Pro er kompatibel med PS VR-hodesettet, prosessorenheten og alt innhold fra PS VR.

PS VR-innhold utgis ikke med HDR- eller 4K-egenskaper, og PS4 Pro tilpasser ikke PS VR-innhold til 4K.

Annet innhold enn PS VR (spill og filmer i filmmodus)

PS VR-innhold utgis ikke med HDR- eller 4K-egenskaper, men annet innhold er tilgjengelig med forhøyet bildekvalitet. Finn mer informasjon her.

Når du spiller HDR- eller 4K-innhold med et PlayStation VR-hodesett, vil bildekvaliteten begrenses av egenskapene til skjermen på PS VR-hodesettet og PS VR-prosessorenheten på følgende måte:

Type innhold Skjermen det vises på Høyest mulig oppløsning*
PS VR-innhold PS VR-hodesett 1080p og ikke HDR
TV
Annet innhold enn PS VR PS VR-hodesett
TV med PS VR tilkoblet, med hodesettet PÅ
TV med PS VR tilkoblet, med hodesettet AV 2160p YUV420 og ikke HDR
TV med forbikoblet prosessorenhet. 2160p + RGB + HDR

Slik forbikobler du prosessorenheten

Hvis du vil spille ikke-VR-spill i 4K uten HDR, skrur du bare av PS VR-hodesettet. Du behøver ikke å forbikoble PS VR-hodesettet eller prosessorenheten. Hvis du vil spille med HDR, må du forbikoble PS VR-prosessorenheten.

  1. Koble fra [PS4 > prosessorenhet] HDMI-kabelen på baksiden av prosessorenheten.
  2. Koble HDMI-kabelen direkte til TV-en, og velg den riktige kanalen. Pass på at:
  • du kobler HDMI-kabelen til den riktige inngangen for 4K. Se instruksjonsboken til TV-en hvis du er usikker.
  • du bruker den riktige typen HDMI-kabel til å koble PS4 Pro til TV-en. Krever en HDMI 1.4-kabel eller bedre (HDMI-kabelen som følger med PS4 Pro, er av riktig type).
  1. Nå skal du kunne se PS4-skjermbildet på TV-en.
  2. Pass på at innstillingene for TV-en og PS4 Pro stemmer overens med innstillingene i denne artikkelen.
  3.  Koble HDMI-kabelen til prosessorenheten igjen for å spille PS VR.