Updated 20. april 2016

Hvordan kobler jeg PlayStation 3-systemet til en TV med en HDMI-kabel?

Hvis du vil koble PlayStation 3-systemet til en TV med en HDMI-kabel, forteller denne artikkelen deg hvordan du kan gjøre det.

 
 

Merk:

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) har ingen informasjon om støttede HDMI-omformere – dvs. HDMI til DVI-omformere. SIEE kan ikke garantere at en omformer vil fungere effektivt. PlayStation 3-systemet kan bare vise video via én kontakt om gangen; SIEE har ingen informasjon om hvordan du kobler PlayStation 3-systemet til flere skjermer.


Du må ha tilgang til HDMI-inndatakanalen på skjermenheten. De fleste skjermenheter har flere inndata- eller videokanaler, (dvs. Inndata 1, Inndata 2, Inndata 3 osv.). Når du har fullført HDMI-oppsettet på PlayStation 3-systemet og koblet systemet til skjermenheten via en HDMI-kabel, kan det hende at du må kontrollere hver inndatakanal på skjermenheten for å finne kanalen som viser HDMI-innhold. Se i håndboken som fulgte med skjermenheten, for å få mer informasjon.

 • Slå av PlayStation 3-systemet, og koble det fra stikkontakten.
 • Slå av skjermenheten, og koble den fra stikkontakten.
 • Koble den ene enden av HDMI-kabelen til HDMI OUT-porten bak på PlayStation 3-systemet.
 • Koble den andre enden av HDMI-kabelen til HDMI Input-porten på skjermenheten.
 • Koble PlayStation 3-systemet til stikkontakten igjen, og slå PlayStation 3-systemet på.
 • Koble skjermenheten til stikkontakten igjen, og slå den på.
 • PlayStation 3-systemet finner HDMI-skjermenheten automatisk.
 • Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte HDMI-visningen, bytte til optimale innstillinger og bekrefte den maksimale oppløsningen til HD-bildet.

Hvis du ikke bekrefter de nye innstillingene innen 30 sekunder, vil PlayStation 3-systemet automatisk gå tilbake til de forrige skjerminnstillingene. Hvis dette skjer, må du manuelt endre Innstilling for Video utdata ved å gå til XMB™-menyen og velge Innstillinger > [Skjerminnstilling] > [Innstilling for Video utdata]. Og hvis ikke Innstilling for Video utdata passer til innstillingene som kreves for skjermenheten som brukes, kan det hende at skjermen blir tom når oppløsningen endres. Hvis bildet ikke gjenopprettes etter 30 sekunder, må du tilbakestille Innstilling for Video utdata på følgende måte:

 • Trykk på og hold nede PlayStation 3-systemets power-knapp for å slå PlayStation 3-systemet av.
 • Trykk på og hold nede power-knappen i minst fem sekunder for å slå systemet på igjen.
 • Innstilling for Video utdata tilbakestilles automatisk til standardoppløsningen.