Updated 9. april 2019

Kan ikke starte PS4-systemet i Sikkerhetsmodus

Finn ut hvordan du løser problemer når du prøver å få tilgang til Sikkerhetsmodus og finne koblinger til informasjon om diagnostikkverktøy og Sikkerhetsmodus for PS4.

Hvis du har problemer med å slå på PS4-systemet, eller hvis du oppdager at PS4-systemet ikke vil gå inn i Sikkerhetsmodus, er det flere feilsøkingstrinn du kan prøve.

 
 

Hvordan starter jeg PS4-systemet i Sikkerhetsmodus?

  1. Slå av PS4-systemet ved å trykke på power-knappen på frontpanelet. Power-indikatoren blinker noen sekunder før systemet slår seg av.
  2. Når PS4-systemet er avslått, trykker du på og holder nede power-knappen. Slipp den etter at du har hørt to pip: ett pip høres når du først trykker på knappen, og ett til høres etter sju sekunder.
  3. Koble til DUALSHOCK 4 med USB-kabelen, og trykk på PS-knappen på kontrolleren.
 
 

Fungerer USB-, HDMI- og strømkablene som de skal?

Det kan hende at det er feil på en USB-, strøm- eller HDMI-kabel. Prøv å bruke en annen USB-/HDMI-/strømkabel, og koble dem til andre HDMI-porter og stikkontakter. Det er også en god idé å teste kablene på et annet system, for eksempel en Blu-ray-spiller. Ved å teste hver kabel og port kan du finne ut hvor problemet ligger.

 
 

Slå PS4-systemet av og på

Hvis alle kablene fungerer som de skal, kan du prøve å slå PS4-systemet av og på igjen for å løse problemet:

  1. Slå PS4-systemet helt av ved å holde nede power-knappen.
  2. Vent til power-lyset slutter å blinke, og koble fra strømkabelen og la PS4-systemet stå i 20 minutter.
  3. Koble til PS4-systemet på nytt, og prøv å starte Sikkerhetsmodus.
 
 

Slå PS4-systemet av og på igjen uten harddisken

  1. Slå PS4-systemet helt av ved å holde nede power-knappen.
  2. Ta ut harddisken og prøv å slå systemet på.
  3. Slå PS4-systemet helt av, ta ut strømkabelen, og la PS4-systemet stå i 20 minutter
  4. Reinstaller harddisken og start opp i Sikkerhetsmodusen.
 
 

Reparer og erstatt-diagnostikkverktøy

Hvis du ikke får tilgang til Sikkerhetsmodus med de nevnte trinnene, kan du gå til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet for videre trinn og for å avtale en reparasjon.

I tillegg kan du gå til forumet til PlayStation-fellesskapet og søke etter Sikkerhetsmodus-emner for å få flere råd.