Updated 5. april 2019

Slik avslutter du Sikkerhetsmodus-for PS4-systemet

Hvis PlayStation 4-systemet sitter fast i Sikkerhetsmodus, må du følge trinnene nedenfor for å gå tilbake til PS4-hjemskjermen.

Hvis et PlayStation 4-system bare kan starte opp i Sikkerhetsmodus (opprette en Sikkerhetsmodus-syklus), er dette et tegn på at en feil forhindrer sikker oppstart. Følg feilsøkingstrinnene nedenfor for å få PS4-systemet ut av Sikkerhetsmodus.

Start PS4-systemet på nytt med Sikkerhetsmodus alternativ 1

  1. Koble en DS4-kontroller til PS4-systemet ved hjelp av en USB-kabel.
  2. Velg alternativ 1 på Sikkerhetsmodus-menyen for å avslutte.

Dette alternativet starter konsollen på nytt. Dette alternativet vil ikke påvirke de lagrede dataene på PS4-systemet.

 
 

Fungerer USB-, HDMI- og strømkablene som de skal?

Hvis Sikkerhetsmodus alternativ 1 mislykkes, kan det hende at det er en feil på USB-, strøm- eller HDMI-kabelen. Prøv å bruke en annen USB-/HDMI-/strømkabel, og koble dem til andre HDMI-porter og stikkontakter. Det er også en god idé å teste kablene på et annet system, for eksempel en Blu-ray-spiller. Ved å teste hver kabel og port kan du finne ut hvor problemet ligger.

 
 

Slå PS4-systemet av og på

Hvis alle kablene fungerer som de skal, kan du prøve å slå PS4-systemet av og på igjen for å løse problemet:

  1. Slå PS4-systemet helt av ved å holde nede power-knappen.
  2. Vent til power-lyset slutter å blinke, og koble fra strømkabelen og la PS4-systemet stå i 20 minutter.
  3. Koble til PS4-systemet igjen og slå det på.
 
 

Gjenoppbygge PS4-databasen

Sikkerhetsmodus alternativ 5 vil opprette en ny database for PS4-spillene og -programmene. Hvis en skadet fil påvirker PS4-systemet, kan dette trinnet utbedre problemet. Ingen filer ble slettet. Denne prosessen kan ta tid avhengig av datamengden på PS4-harddisken.

 
 

Oppdatere PS4-systemprogramvaren

Hvis PS4-systemet ikke er koblet til PlayStation Network (PSN), eller hvis PS4-systemet har mistet tilkoblingen under en oppdatering, kan det hende du må bruke Sikkerhetsmodus for å oppdatere PS4-systemprogramvaren.

Hvis du ikke kan oppdatere PS4-systemprogramvaren, kan det hende du må reinstallere systemprogramvaren med Sikkerhetsmodus alternativ 7.

 
 

Gå til Reparer og erstatt

Hvis ingen av disse alternativene gjør at du kan avslutte Sikkerhetsmodus på PS4, bør du gå til Reparer og erstatt-verktøyet nedenfor. Dette verktøyet vil hjelpe deg med å diagnostisere problemet og avtale garantireparasjoner.