Updated 1. mars 2017

PlayStation Vita-systemets to analoge spaker fungerer ikke

Finn ut hva du kan gjøre hvis PlayStation Vita-systemets to analoge spaker ikke fungerer som de skal.

 
 

For PlayStation Vita-programmer og PlayStation Vita-spill

Kontroller at det aktuelle programmet støtter bruk av to analoge spaker.
 Hvis dette ikke er tilfellet, må du åpne et program som støtter to analoge spaker, og kontrollere at de analoge spakene kalibreres ved å rotere dem i sirkelbevegelser før du slipper dem. Hvis de kalibreres, blir de automatisk tilbakestilt og justert til sin optimale posisjon.

For PSP-spill, PS one-spill og minis

Enkelte PSP-spill, PS one-spill og minis støtter ikke kontroll med to analoge spaker.

Kontroller om de analoge spakene er aktivert for det aktuelle spillet ved å gå til PlayStation Vita-menyen i spillet (som bare er tilgjengelig når du spiller PSP-spill, PS one-spill og minis).

  1. Trykk på PlayStation Vita-systemets skjerm med to fingre for å vise PlayStation Vita-menyen i spillet
  2. Deretter velger du Kontroller innstillinger > [Skift modus] og velger Analogmodus.