Updated 24. august 2015

PlayStation Vita-knappene reagerer ikke

Finn ut hva du kan gjøre hvis PS Vita-knappene ikke reagerer.

 
 

Mange av funksjonene, menyene og programmene til PlayStation Vita-systemet kontrolleres kun via skjermen.

  1. Se i programvarehåndboken til det aktuelle programmet for å se om det støtter kontroll med knappene.
  2. Hvis problemet vedvarer, må du gå til Velkomstparken-programmet via PlayStation Vita-systemets hjemskjerm for å kontrollere om knappekontrollene fungerer som normalt.
  3. Hvis knappekontrollene fungerer, vil du høre en spesiell lyd når du trykker på en handlingsknapp. Når du trykker på en retningsknapp, bytter du lyd, og hvis du berører styreplaten på baksiden, utløses en lydeffekt.
  4. Hvis problemet vedvarer, må du starte PlayStation Vita-systemet på nytt i Sikkerhetsmodus og nullstille i sikkerhetsmodus. Finn ut hvordan du aktiverer Sikkerhetsmodus.