Updated 5. juli 2019

Hvor du finner PS4-serie- og -modellnumre

Se hvor du finner serie- og modellnumrene på PlayStation 4-modeller og når du kanskje må bruke dem.

Du finner PS4-modell- og -serienumrene på PS4-systemets originale emballasje og på baksiden av det. Det anbefales at du har disse numrene lett tilgjengelig når du kontakter PlayStation Consumer Services. Velg PS4-systemtypen du har, i listen nedenfor:

 
 

PS4-modeller CUH-10xx, CUH-11xx and CUH-12xx

Serienummeret består av 17 tall, og dette finner på baksiden av systemet til venstre for chassiset.

Modellnummeret består av bokstavene CUH etterfulgt av fire tall og en bokstav. Du finner modellnummeret på baksiden av systemet til venstre for chassiset.

 Serienummer

Serienummerplassering

Modellnummer

 
 

PS4 Slim-modeller CUH-20xx

Serienummeret består av 17 tall, og dette finner du under lokket over strømporten. Du må snu systemet for å kunne se dette nummeret.

Modellnummeret består av bokstavene CUH etterfulgt av fire tall og en bokstav. Du finner modellnummeret på baksiden av systemet til høyre for strømporten.

 Serienummer

Modellnummer

Serienummerplassering
 
 

PS4 Pro-modeller CUH-70xx

Serienummeret består av 17 tall, og dette finner du under det øverste lokket på motsatt side av systemportene. Du må snu systemet for å kunne se dette nummeret.

Modellnummeret består av bokstavene CUH etterfulgt av fire tall og en bokstav. Du finner modellnummeret på baksiden av systemet over systemportene.

 Serienummer

Serienummerplassering

Modellnummer