Updated 10. oktober 2016

PS VR: Vedlikehold

Slik tar du vare på PS VR-systemet.

 
 

Les alltid hele instruksjonsboken før du begynner, men her har vi ekstra tips til deg, slik at du kan ta best mulig vare på din nye PS VR.

Slik håndterer du VR-hodesettet

Sørg for

 • å bruke begge hender til å holde VR-hodesettet, og hold det kun i hodebåndet
 • å bruke begge hender til å justere VR-hodesettets posisjon når du tar det på
 • å kontrollere at VR-hodesettet sitter stramt nok, og at det ikke flytter på seg når du beveger deg, men det skal heller ikke være for stramt
 • å løsne VR-hodesettet med utløserknappen til visiret før du tar det av
 • å rengjøre VR-hodesettet med en ren og tørr mikrofiberklut. En mikrofiberklut følger med PS VR-enheten.
 • å fjerne gummibeskyttelsen rundt lyset for å rengjøre den. Du kan bruke såpe og vann, men sørg for at den er helt tørr før du fester den igjen.

Ikke

 • mist hodesettet. Tilfeldig skade er ikke dekket av garantien. Men det kan hende vi kan reparere det (mot betaling).
 • la VR-hodesettet ligge i direkte sollys siden dette kan skade linsene
 • koble VR-hodesettet fra prosessorenheten hvis sporingslysene er på, siden dette kan føre til feil – slå det av først med power-knappen på den innebygde fjernkontrollen
 • hold VR-hodesettet i visiret (delen som dekker øynene) eller kabelen
 • plasser VR-hodesettet på gulvet eller en stol for å unngå at det blir tråkket eller sittet på
 • bruk en fuktig klut eller andre rengjøringsmidler eller vann til å rengjøre VR-hodesettet (bortsett fra gummibeskyttelsen til lyset)
 • stå på kabelen til VR-hodesettet
 • sett andre gjenstander oppå det

Slik vedlikeholder du prosessorenheten

Hvis indikatorlampen på prosessorenheten blinker rødt, hvis viften lager en høy lyd, eller hvis du ser en melding om overoppheting på skjermen, kan det være fare for overoppheting. Du kan utføre noen enkle trinn for å minimere risikoen for overoppheting.

Sørg for

 • å plassere prosessorenheten i et godt ventilert område
 • å holde prosessorenheten så fri for støv som mulig med en tørr klut (den medfølgende mikrofiberkluten skal kun brukes på linsene) og bruke en støvsuger fra tid til annen for å fjerne støv
 • at kabelen mellom VR-hodesettet og prosessorenheten ikke er for stram
 • å plassere den så langt som mulig unna andre enheter som blir varme
 • å slå av PS4-systemet og prosessorenheten og vente til de blir avkjølt hvis de har blitt overopphetet. Vi anbefaler at du venter i ca. 30 minutter.  Du finner mer informasjon i artikkelen vår om indikatorlampen til prosessorenheten.

Ikke

 • plasser den oppå PS4-systemet – dette øker mulighetene for overoppheting
 • blokker vifteventilasjonen
 • plasser enheten i et lukket skap
 • plasser enheten i direkte sollys
 • sett andre gjenstander oppå den