Updated 26. august 2015

PlayStation Vita-systemet gjenkjenner ikke 3G SIM-kortet. Hva kan jeg gjøre?

Finn ut hva du kan gjøre hvis PlayStation Vita-systemet ikke gjenkjenner 3G SIM-kortet.

 
 

Først må du prøve å slå av systemet ved å trykke på og holde nede power-knappen i to sekunder og deretter trykke på Slå av. Når konsollen er slått av: 

  1. Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig ved å åpne SIM-kortsporet og ta ut skuffen for SIM-kortet. 
  2. Ta SIM-kortet ut av skuffen og sett det inn igjen. Pass på at kretspanelet peker oppover. 
  3. Dytt deretter skuffen for SIM-kortet inn i konsollen igjen og slå på PlayStation Vita-systemet.

Hvis PlayStation Vita-systemet fremdeles ikke gjenkjenner SIM-kortet, må du kontakte nettverksleverandøren.

Merk: Du kan miste data hvis SIM-kortet tas ut mens systemet er på, så sørg for at PlayStation Vita-systemet er slått av før du tar ut SIM-kortet.