Updated 25. juni 2020

Informasjon om renoveringsprosessen for PlayStation-enheten utenom garantien

Informasjon om renoveringsprosessen for PlayStation-konsollen utenom garantien

OOW-tjenesten er en bytteservice som består i at SIEE gir deg en fullt renovert PlayStation®-konsoll i bytte mot en defekt PlayStation®-konsoll etter at du har betalt OOW-gebyret.

OOW-gebyret som skal betales, inkluderer merverdiavgift og inngående/utgående frakt. 

Med OOW-gebyret kan vi utføre en renoveringsprosess av høy kvalitet.

Alle renoverte konsoller behandles av en av de kvalifiserte teknikerne/ingeniørene våre på et av de autoriserte PlayStation-servicesentrene våre.

Renoveringen er svært arbeidskrevende, og alle PlayStation-konsoller gjennomgår en rekke tester, målinger og diagnoser som tester konsollens funksjonalitet.  Alle kosmetiske deler på enheten byttes ut, og alle de store konsollmodulene, som strømforsyningen, Blu-ray-stasjonen, harddisken og hovedkretskortet, evalueres metodisk og kalibreres deretter i henhold til fabrikkstandarder.

Det siste trinnet i valideringen er belastningsprosessen, der den renoverte konsollen brukes med ekstra belastning over en forhåndsbestemt periode.  Denne siste testen er utformet for å sikre maksimal konsollytelse.

 
 

Informasjon om renoveringsprosessen for PlayStation VR utenom garantien

OOW-tjenesten er en bytteservice som består i at SIEE gir deg et fullt renovert PlayStation VR-hodesett i bytte mot et defekt PlayStation VR-hodesett etter at du har betalt OOW-gebyret.

OOW-gebyret som skal betales, inkluderer merverdiavgift og inngående/utgående frakt. 

Med OOW-gebyret kan vi utføre en renoveringsprosess av høy kvalitet.

Alle renoverte PlayStation VR-hodesett behandles av en av de kvalifiserte teknikerne/ingeniørene våre på et av de autoriserte PlayStation-servicesentrene våre.

Renoveringsprosessen er svært arbeidskrevende.   Alle PlayStation VR-hodesett gjennomgår en rekke tester, målinger og diagnoser for å teste funksjonaliteten. Når det er nødvendig, erstattes kosmetiske deler på enheten, og alle store PlayStation VR-moduler som selve hodesettet og strømforsyningen evalueres metodisk og kalibreres deretter i henhold til fabrikkstandarder.

Det siste trinnet i valideringen er belastningsprosessen, der den renoverte enheten brukes med ekstra belastning over en forhåndsbestemt periode.  Denne siste sjekken sikrer at feilen er reparert uten bivirkninger.