Updated 7. mars 2019

Slik administrerer du automatisk lommebokfinansiering

Bli kjent med kontoinnstillingen Legg til midler for å fornye abonnement automatisk eller betale for forhåndsbestilt innhold.

Slik konfigurerer du automatisk finansiering

Velg enheten du skal bruke, for å se den fullstendige veiledningen:

 1. Sørg for at en betalingsmetode er knyttet til kontoen din.
 2. Velg din lokale brukerkonto, trykk oppover på styreplaten for å få tilgang til funksjonsmenyen, og gå til [Innstillinger] > [PlayStation Network] > [Kontoopplysninger] > [Lommebok] > [Kjøpsinnstillinger], og trykk på (X-knapp).
 3. Velg [Finansier lommebok automatisk] og velg [Ja] eller [Nei] for å slå automatisk finansering av eller på.
 4. Velg [Bekreft] og trykk på (X-knappen).

Du kommer deg til Kontoadministrasjon på flere måter:

 • PlayStation App

Trykk på [PlayStation Store] på hjemskjermen og gå til [Online-ID] > [Kontoinnstillinger].

 • PlayStation Store

Gå til PlayStation Store. Logg på, gå til Online-ID øverst på siden, og klikk på [Kontoinnstillinger].

 • Nettsted for Kontoadministrasjon

Klikk her og logg på nettstedet for kontoadministrasjon.

 1. Sørg for at en betalingsmetode er knyttet til kontoen din.
 2. Gå til Konto-fanen og velg Lommebok. Velg Rediger under Lommebokinnstillinger
 3. På siden Rediger lommebokinnstillinger velger du Ja eller Nei for Legg til midler for å fornye abonnement automatisk
 1. Sørg for at en betalingsmetode er knyttet til kontoen din.
 2. Gå til [PlayStation Network] > [Kontoadministrasjon] > [Transaksjonsadministrasjon] > [Legg til midler for å fornye abonnement automatisk eller betale for forhåndsbestilt innhold.
 3. Angi passordet.
 4. Velg [På] eller [Av] fra rullegardinmenyen og velg [Bekreft] for å slå automatisk finansering av eller på.
 1. Sørg for at en betalingsmetode er knyttet til kontoen din.
 2. Velg [PlayStation Store] > [Valg] > [Transaksjonsadministrasjon] > [Innstillinger for automatisk finansiering].
 3. Angi passordet.
 4. Huk av eller fjerne haken for å slå automatisk finansering av eller på.

Hva er automatisk lommebokfinansiering (automatisk finansiering)?

Automatisk finansiering er en funksjon for hovedkontoer som bidrar til å sikre at du ikke mister et abonnement eller ikke får forhåndsbestillingen din i tide på grunn av en manglende betaling.

Dette fungerer ved å bruke den standard betalingsmetoden som er knyttet til kontoen, til automatisk å fylle på lommeboken med prisen for abonnementsfornyelsen/forhåndsbestillingen. Hvis lommebokmidlene dekker betalingen, belaster vi ikke betalingsmetoden din.

Vi vil vanligvis be deg om å oppgi betalingsopplysningene dine, og vi slår automatisk finansiering [På] når du abonnerer på en betalt tjeneste, men ikke når du legger inn en forhåndsbestilling.

Når kan jeg bli belastet automatisk?

Hvis du kjøper en abonnementstjeneste som PlayStation Plus, slår vi på automatisk finansiering, slik at standardbetalingsmetoden som er knyttet til kontoen din, blir belastet på fornyelsesdatoen hvis du ikke har nok midler i lommeboken.

Vi slår ikke på automatisk finansiering når du legger inn en forhåndsbestilling. Så du må enten sørge for at lommeboken har nok midler når vi belaster deg for forhåndsbestillingen, eller du kan slå på automatisk finansiering via Kontoadministrasjon.

Du kan også når som helst fjerne betalingsinformasjon. Men vær oppmerksom på at fjerning av betalingsinformasjon ikke stopper lommeboken fra å bli belastet for abonnement eller forhåndsbestillinger som ikke har blitt avbrutt hvis det er nok lommebokmidler.

Automatisk finansiering for barn

Når du oppretter en familiekonto, så har ingen familiemedlemmer som er under 18 år, egen lommebok. Dette betyr at automatisk finansiering ikke er tilgjengelig, noe som betyr at barn ikke kan kjøpe abonnement som fornyes automatisk.

Forhåndsbestillinger blir vanligvis betalt for umiddelbart, slik at, forutsatt at følgende betingelser gjelder ved kjøp, vi automatisk kan ta betalt fra familieadministratorens kontolommebok:

 • Familieadministratoren har nok midler i lommeboken sin. Familieadministratorens standard betalingsmetode blir aldri belastet for kjøp foretatt av barn – selv om automatisk finansiering er slått [På].
 • Den månedlige forbruksgrensen er satt til et beløp som dekker kjøp av forhåndsbestillinger og andre kjøp gjort fra barnets konto den aktuelle måneden. Finn ut hvordan du kan endre et barns forbruksgrense her.

Finn ut mer om betalinger av forhåndsbestillinger i PlayStation Store-artikkelen om forhåndsbestillinger.