Updated 8. februar 2019

Onlinelagring på PlayStation Plus

Med onlinelagring kan du lagre progresjonen din på ett system, og så fortsette på et annet system senere. Du kan lagre opptil 100GB med spillagringer fra PS4.

 
 

Hvordan kan jeg aktivere automatisk opplasting på PS4?

Automatisk opplasting legger automatisk til lagret data fra det primære PS4-systemet til onlinelagringen.

 1. Velg den lokale brukeren* og gå til [Innstillinger] > [Strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus] > merk av i avmerkingsboksen ved siden av [Forbli koblet til Internett].
 2. Deretter går du til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Automatisk opplasting] > merk av i avmerkingsboksen ved siden av [Aktiver automatiske opplastinger].

*Spillagringene dine lastes ikke opp automatisk fra en PS4 som er midlertidig aktivert på kontoen din. Husk alltid å laste opp spillagringene dine manuelt når du spiller på systemet til en venn.

 • Automatisk opplasting til PS3

  Onlinelagring på PS3 er begrenset til 1000 enkeltlagringer eller 150 MB med plass.

  1. Gå til [Innstillinger] > [Systeminnstillinger] > [Automatisk oppdatering] > [På].
  2. Under (Spill) velger du spillet du vil laste opp lagringer automatisk til, og trykker på (triangelknappen) > [Automatisk opplasting av lagret data] > [På].
 • Automatisk opplasting til PS Vita/TV

  • Fra hjemskjermen for PS Vita/TV går du til [Innstillinger] > [Start] > [PlayStation™Network].
  • Velg [Automatiske oppdateringsinnstillinger] > [Oppdater automatisk].
 
 

Hvordan kan jeg administrere onlinelagring på PS Plus?

Hvis Automatisk opplasting ikke er slått på, eller hvis du vil laste opp en lagring fra en midlertidig aktivert PS4, må du starte opplastinger manuelt.

 1. Velg den lokale brukeren og gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring] > [Last opp til online-lagring].
 2. Velg spillet og deretter på filen du vil laste opp, og velg [Ja] for å overskrive skyfilen.
 1. Velg den lokale brukeren og gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i online-lagring] > [Last ned til systemlagring].
 2. Velg spillet og deretter filen du vil laste ned, og velg [Ja] for å overskrive systemlagringsfilen.
 1. Velg den lokale brukeren og gå til [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i online-lagring] > [Slett].
 2. Velg spillet og deretter filen du vil slette, og velg [Ja].
 • PS3: Administrere onlinelagringer

  1. Gå til  [PlayStation Network] og logg på den eksisterende kontoen.
  2. Gå til  [Spill] > [Lagret datatjeneste (PS3)]. 
  3. Velg dataene du ønsker å lagre, og trykk på  (triangelknappen) > [Kopier].
  4. Velg [Online lagring] som lagringssted.
  1. På XMB-menyen går du til  [Brukere] og velger enten  [Bruker], eller hvis du er på noen andres PS3-system, går du til  [Opprett ny bruker], trykker på  (X-knappen) og følger instruksjonene på skjermen.
  2. Gå til  [PlayStation Network] og logg på den eksisterende kontoen.
  3. Gå til  [Spill] > [Lagret datatjeneste (PS3)] >  [Online-lagring].
  4. Velg spillet du ønsker å laste ned lagret data for, og trykk på  (triangelknappen) > [Kopier].
  1. Gå til  [PlayStation Network] og logg på den eksisterende kontoen.
  2. Gå til  [Spill] > [Lagret datatjeneste (PS3)] >  [Online-lagring].
  3. Velg det spillet du vil slette lagret data for, og trykk på  (triangelknappen) > [Slett].
 • PS Vita/ TV: Administrere onlinelagringer

  1. Trykk på  (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold] >  (Online-lagring)
  2. Velg [ PS Vita-system → Online-lagring].
  3. Velg en avmerkingsboks for de lagrede dataene du vil laste opp, og velg deretter [Kopier].
  1. Trykk på  (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold] >  (Online-lagring)
  2. Velg [ Online-lagring →  PS Vita-system].
  3. Velg en avmerkingsboks for de lagrede dataene du vil laste ned, og velg deretter [Kopier].
  1. Trykk på  (Innholdsadministrator) > [Kopier innhold] >  (Online-lagring)
  2. Velg [ Online-lagring →  PS Vita-system].
  3. Velg en avmerkingsboks for de lagrede dataene du vil slette, og velg deretter [Slett].

Når bør jeg bruke onlinelagring?

Med onlinelagring kan du lagre progresjonen din på ett system, og så fortsette på et annet system senere. Du kan lagre opptil 100 GB med spillagringer (1 GB for PS3/Vita/TV).

 • Fortsette spillingen på systemet til en venn

Hvis du logger på PSN på PlayStation-systemet til en venn, kan du fortsette spillingen fra den siste lagringen på onlinelagringen. Ikke glem å laste opp lagringene dine manuelt, siden de ikke lastes opp automatisk fra PlayStation-systemet til vennen din.

 • Oppgradere/erstatte

Hvis du får et nytt PlayStation-system, logger du bare på PlayStation Network og laster ned spillagringene.

 • Spille på forskjellige systemer

Disse spillene kan lastes ned og spilles på mer enn én type PlayStation-systemer. Hvis et spill for eksempel er kompatibelt med både PS4 og PS Vita, kan du begynne spillingen hjemme, laste opp lagringen og fortsette senere på PS Vita.

 • PlayStation Now

Hvis du abonnerer på PlayStation Now og spiller et spill som du tidligere har spilt på PS4, kan du starte fra det siste punktet som du lagret i onlinelagringen.