Updated 13. april 2017

Konfigurere en Internett-tilkobling på PlayStation 4

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer en Internett-tilkobling på PlayStation 4-systemet med enten en kablet eller trådløs tilkobling.

 
 

Hvordan konfigurerer jeg en tilkobling med Wi-Fi (trådløs tilkobling)?

Du kobler PlayStation 4-systemet til Internett med Wi-Fi (for en trådløs tilkobling) ved å gå til [Nettverk] > [Konfigurere Internett-tilkobling] og velge [Bruk Wi-Fi].

Hvis du velger [Enkel], vises lagrede og oppdagede tilgangspunkter. Velg det tilgangspunktet du vil koble til, og juster deretter innstillingene. Hvis tilgangspunktet du ønsker å koble til, ikke vises, kan du velge [Konfigurere manuelt] og deretter justere innstillingene i henhold til dette.

Når du bruker et tilgangspunkt som støtter WPS, AOSS eller Rakuraku WLAN Start®, kan du lagre tilgangspunktet med bare noen få enkle trinn. AOSS og Rakuraku WLAN Start® er kun tilgjengelige i enkelte land og regioner.

Hvis du ønsker å justere innstillingene ytterligere, eller hvis du må gjøre det på grunn av nettverksmiljøet, velger du [Bruk Wi-Fi] > [Brukerdefinert].

Hvordan konfigurerer jeg en tilkobling med nettverkskabel (kablet tilkobling)?

Du kan koble PlayStation 4-systemet til Internett med en nettverkskabel (for en kablet tilkobling) ved å gå til [Nettverk] > [Konfigurere Internett-tilkobling] og velge [Bruk en nettverkskabel].

Hvis du velger [Enkel] og følger instruksjonene på skjermen, blir standardinnstillingene valgt automatisk.

Hvis du ønsker å justere innstillingene ytterligere, eller hvis du må gjøre det på grunn av nettverksmiljøet, velger du [Brukerdefinert].

Hvordan kan nettverksmiljøet påvirke innstillingene?

Avhengig av nettverksmiljøet du bruker, kan det være nødvendig med ekstra innstillinger og elementer som en proxy-server, IP-adresse, nettverkskabel eller et tilgangspunkt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjonen fra Internett-leverandøren og instruksjonene som fulgte med nettverksenheten som brukes.