Updated 15. september 2015

Konfigurere en kablet Internett-tilkobling på PlayStation 3 med [Brukerdefinert]-innstillingene

Hvis du vil koble et PlayStation 3-system til et kablet nettverk med [Brukerdefinert]-innstillingene, forteller denne artikkelen deg hvordan du kan gjøre det.

 
 

Før du begynner:

 • Kontroller at Ethernet-kabelen er koblet til PlayStation 3-systemet.

 1. Åpne XMB-menyen og velg [  Innstillinger] > [  Nettverksinnstillinger].

 1. Velg [Internettforbindelse] > [Aktivert].
 2. Bla ned og velg [Innstilling for Internettforbindelse].
 1. Når du blir spurt om det er greit å koble PlayStation 3-systemet fra Internett, velger du [Ja].
 2. Når du blir bedt om å velge [innstillingsmetode], velger du [Brukerdefinert].
 3. Når du blir bedt om å velge [forbindelsesmetode], velger du [Kablet].
 4. Velg [operasjonsmodus]:
  • Auto-søk – Justerer grunnleggende innstillinger automatisk.
  • Manuelle innstillinger – Lar deg velge overføringshastigheten for Ethernet-data og operasjonsmodus manuelt.
 5. Følgende tre alternativer vises på skjermen:
  • [Automatisk] – Dette er [Enkel]-innstillingen der PlayStation 3-systemet automatisk blir tildelt en IP-adresse. De fleste trådløse lokale nettverk (WLAN) støtter denne metoden.
  • [Manuell] – Denne innstillingen er utviklet for trådløse nettverk som bruker en statisk IP-adresse.
  • [PPPoE] – Denne innstillingen er utviklet for DSL-bredbåndstilkoblinger og krever bruker-ID og passord (skiller mellom små og store bokstaver).

Automatisk tilkobling:

 • Velg [Automatisk], og trykk på [HØYRE]-knappen for å gå videre.
 • Velg [Definér], og trykk på [HØYRE]-knappen for å gå videre.
 • Angi DHCP-vertsnavnet.
 • Angi DNS-, MTU-, proxyserver- og UPNP-innstillingene for nettverket ditt.

Manuell tilkobling:

 • Velg [Manuell], og trykk på [HØYRE]-knappen for å gå videre.
 • Angi IP-adressen som du har fått fra Internett-leverandøren eller personen som konfigurerte det trådløse nettverket. Trykk på [HØYRE]-knappen for å gå videre.
 • Angi nødvendige proxy-innstillinger, og kontroller at all informasjon er riktig angitt. PPPoE-tilkobling:
 • Velg [PPPoE], og trykk på [HØYRE]-knappen for å gå videre.
 • Angi PPPoE-brukernavnet/bruker-ID-en og passordet som du har fått fra Internett-leverandøren. Trykk på [HØYRE]-knappen for å gå videre.
 • Angi nødvendige DNS- og proxy-innstillinger, og kontroller at all informasjon er riktig angitt.

 1. En listen over innstillinger vises. Kontroller at alle er riktige, og trykk på knappen for å bekrefte.
 2. Når du blir bedt om å teste tilkoblingen, trykker du på [KRYSS]-knappen for å bekrefte.
 1. En melding på skjermen informerer deg om PlayStation 3-systemet kunne opprette en tilkobling.

Hvis dette ikke var det du lette etter, kan du også finne ut mer om å konfigurere en kablet Internett-tilkobling med [Enkel]-innstillingene.

Har du problemer? Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan koble til PlayStation 3™-systemet via en trådløs/kablet tilkobling.